Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť

21. 7. 2020

Inteligentné zariadenia pre účinnú ochranu pred infekciou

Som dosť ďaleko alebo príliš blízko? Aj keď zamestnanci vedia, aké dôležité je udržiavať si v časoch COVIDu-19 medzi sebou bezpečnú vzdialenosť, inštinkty môžu človeka klamať. Linde Material Handling preto vyvinulo dve vysoko efektívne riešenia: vestu Linde Secure Distance a flexibilne použiteľný „pípač“ Linde Distance Beeper. Tieto zariadenia poskytujú zvukové, vizuálne a haptické varovania, ak sa zamestnanci dostanú príliš blízko k sebe – takto sa môžu plne sústrediť na prácu a zároveň sú maximálne chránený pred infekciou.

Či už počas montáže na výrobnej linke, vychystávania objednávok v sklade, alebo počas prestávok na kávu v priemyselných závodoch a distribučných centrách sa často nevyhnete tomu, že sa dostanete do tesnej blízkosti s kolegami. V súvislosti s pandémiou koronavírusu predstavujú však takéto každodenné situácie skutočné bezpečnostné riziká. V prípade, že by naozaj došlo k infekcii, môže to pre niektoré spoločnosti predstavovať reálnu hrozbu zavretia závodu.

Ako je možné účinne implementovať nové pravidlá o bezpečnej vzdialenosti bez narušenia pracovných procesov? Spoločnosť Linde Material Handling ako intralogistický špecialista odpovedá na túto výzvu riešením v podobe vesty Linde Secure Distance Vest. Zariadenie je certifikované podľa bezpečnostnej normy EN ISO 20471. Názov hovorí za všetko - toto bezpečnostné zariadenie, ktoré má človek na sebe, nepretržite monitoruje dodržiavanie individuálne nastaviteľnej minimálnej vzdialenosti medzi zamestnancami. Ak sa dostanú príliš blízko k sebe, vesty vydávajú výstrahy vo forme blikania, výstražných tónov a vibrácií.

Používajú na to mimoriadne spoľahlivú a presnú ultraširokopásmovú technológiu, ktorá funguje aj cez steny, police a brány. Ďalšou výhodou je, že nie je potrebná žiadna ďalšia technická infraštruktúra. Len čo si zamestnanci oblečú túto „inteligentnú“ vestu, môžu sa plne sústrediť na svoju prácu bez toho, aby si museli neustále dávať pozor na to, či dodržiavajú predpísaný odstup. Ak sa v spoločnosti vyskytne prípad infekcie, ďalšia voliteľná funkcia „Hľadanie a sledovanie“ - umožňuje zistiť, kto bol v blízkosti osoby, ktorá mala pozitívny test. Týmto spôsobom sa spoločnosti môžu vyhnúť celoplošnej karanténe. Všetky údaje sa vymažú najneskôr po štyroch týždňoch.

Vesta Linde Secure Distance bola vyvinutá na základe osvedčeného asistenčného systému Linde Safety Guard, ktorý varuje pred kolíziami priemyselných vozíkov a chodcov v intralogistickom prostredí. Aj druhé riešenie v podobe pípača Linde Distance Beeper pochádza z tejto rodiny výrobkov a spoločnosť Linde ho upravila tak, aby vyhovoval novým požiadavkám vyplývajúcim z pandémie koronavírusu. Tieto malé prenosné jednotky s názvom Linde Distance Beeper sú pripevnené k odevu opaskom, alebo napríklad pomocou náramkov a ponúkajú spoločnostiam rovnaký rozsah funkcií ako vesta Linde Secure Distance Vest, t.j. maximálnu bezpečnosť s minimálnym úsilím pri implementácii.

Dôležité: investícia do týchto inteligentných bezpečnostných riešení od spoločnosti Linde Material Handling sa vyplatí, aj po skončení pandémie. Vesty a pípače sa dajú ľahko zmeniť na klasický asistenčný systém Linde Safety Guard a potom budú varovať pred kolíziou s vysokozdvižnými vozíkmi. A platí to aj opačne, ak už zákazník používa systémy „Linde Safety Guard, môžu byť tieto preprogramované v súlade s novými požiadavkami na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti a ochranu pred infekciou.

 The Linde Secure Distance Vest and the flexibly usable Linde Distance Beeper

The Linde Secure Distance Vest and the flexibly usable Linde Distance Beeper provide auditory, visual and haptic warnings if employees come too close to each other – thus allowing the ability to freely work with maximum protection against infection.