Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Technické služby a bezpečnostná podpora

Zaručene na bezpečnej strane
Poradca v oblasti služieb spoločnosti Linde so zákazníkom

Bezpečnosť priemyselných vozíkov nie je len zárukou hladkej prevádzky, ale v mnohých prípadoch je súčasne zákonnou povinnosťou. Príslušné podmienky sa pritom neustále menia. Spoločnosť Linde Material Handling si udržiava prehľad a včas vykoná predpísané kontroly namiesto vás. Tieto zahŕňajú napríklad kontroly v súlade s platnou legislatívou ktoré sa vyžadujú zo zákona, kontroly regálov, ako aj kontroly batérií a nabíjačiek. Na mnohých miestach navyše spoločnosť Linde ponúka pneuservis, poradí vám s optimálnou spotrebou energie alebo sa postará o čistenie vysokozdvižných vozíkov alebo zariadení skladovej techniky.

Právna istota vďaka každoročnej kontrole

Zákonodarcovia obvykle požadujú aspoň raz ročne komplexnú kontrolu vysokozdvižných vozíkov a zariadení skladovej techniky vykonanú odborníkmi. V Európe sú napríklad predpísané kontroly ustanoveniami usmernenia FEM 4.004. Vykonávanie usmernenia FEM 4.004 sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi. Kontroly sa vzťahujú na všetky dôležité prvky a funkcie vozíkov všetkých druhov, ako aj stohovacích vozíkov s kráčajúcou obsluhou, žeriavov alebo dielenských zdvíhacích plošín. Je pritom nutné dôkladne skontrolovať viac než 100 bodov, od zdvíhacích zariadení cez pohonný systém a brzdy až po sedadlá, batérie a označenia. Servis spoločnosti Linde sa postará o kompletnú ročnú kontrolu a kompletne a odborne ju zdokumentuje podľa požiadaviek konkrétnej krajiny.

Pre vás to znamená:

  • kompletnú právnu istotu
  • automatické dodržiavanie požiadaviek výrobcu
  • udržateľnú a permanentnú bezpečnosť vašich pracovníkov
  • prehľad o presnom stave flotily
  • včasné kontroly vďaka službe s pripomienkami

Odborníci spoločnosti Linde okrem toho poskytujú odporúčania, aké nedostatky je lepšie ihneď odstrániť, aby sa zabránilo možným následným škodám. Vďaka tomu sa kontrola vyplatí hneď dvakrát.

Kontroly regálov z hľadiska dodržiavania predpisov: žiadne poškodenie neprejde bez povšimnutia

Časté úzke uličky v skladových halách robia z regálov typický kolízny bod pre vysokozdvižné vozíky. Okrem toho sú často vystavené vysokým hmotnostiam tovaru. Z tohto dôvodu stanovili zákonodarcovia tiež pravidelné kontroly regálov – všeobecne na celom svete. Pri regáloch sa tak musí raz ročne skontrolovať napríklad poškodenie v dôsledku nárazov, pokles regálov alebo chybné upevnenia. V Európe je presná kontrola stanovená v norme DIN EN 15635. Množstvo servisných partnerov spoločnosti Linde prevezme kontrolu vašich regálov z hľadiska dodržiavania predpisov a bezpečnosti. Kontrola sa vykonáva počas prevádzky bez akéhokoľvek prerušenia. Okrem toho vám samozrejme pomôžeme tiež s odstránením všetkých nedostatkov.

Pohľad na regály cez sklenú strechu vysokozdvižného vozíka
Výmena pneumatík na vysokozdvižnom vozíku od spoločnosti Linde

Neustále prevádzkyschopné vďaka pneuservisu

Plne funkčné pneumatiky nie sú len stanovené zákonom, ale tiež poskytujú vysokozdvižnému vozíku účinné a bezpečné jazdné vlastnosti. Pneuservis spoločnosti Linde vybavuje potrebné výmeny pneumatík s čo najkratšími prestojmi. S použitím výmenného ráfika je pneumatika rýchlo namontovaná a na želanie zlikvidujeme staré pneumatiky.

Kontrolované batérie vydržia dlhšie

Vedeli ste, že batéria predstavuje pri elektrických vysokozdvižných vozíkoch približne tretinu celkových nákladov? Z tohto dôvodu je dôležité mať k dispozícii výkonnú a predovšetkým odolnú batériu. Len týmto spôsobom sa dá zabrániť vysokým nákladom. Nedostatočná údržba a čistenie môžu zničiť batériu, skrátiť dobu jazdy a urýchliť vybitie batérie. V dôsledku toho je nevyhnutné priebežné dobíjanie, ktoré zaberá cenný čas. Pomocou servisu batérií od spoločnosti Linde sa dajú včas zistiť nedostatky, predĺžiť životnosť batérií, minimalizovať prestoje a vyvarovať sa drahých opráv.

Kontrola nabíjačiek

Kontrola nabíjačiek je tiež stanovená zákonom. Okrem toho slúži k dlhej životnosti, a tým hospodárnosti vysokozdvižných vozíkov. Vyškolení servisní technici spoločnosti Linde budú na želanie vaše nabíjačky pravidelne kontrolovať. Vďaka tomu budete mať zaručené optimálne nabité batérie, a tým neustále prevádzkyschopné a výkonné vysokozdvižné vozíky.

Poradenstvo týkajúce sa energie šetrí náklady

Spotreba energie je ekonomický problém, ktorý je rovnako dôležitý pre udržateľnosť podniku. Spoločnosť Linde poskytuje na mnohých miestach poradenstvo vzhľadom na spotrebu energie, ktorá závisí od príslušných prevádzkových podmienok. Ide napríklad o výber vhodnej veľkosti a druhu batérie aj počet potrebných batérií a nabíjačiek. Vďaka tomu sa podľa pracovného prostredia môže napríklad vyplatiť použitie centrálnej nabíjacej stanice. Naši odborníci vám pritom pomôžu optimalizovať prevádzkové náklady a vytvoriť prívod energie s výhľadom do budúcnosti.

Každodenná pomoc vďaka servisnej nástenke pre batérie

Okrem potrebných kontrol môžu vodiči vysokozdvižných vozíkov denne prispievať k ochrane batérií. Na tieto účely ponúka servisná nástenka pre batérie od spoločnosti Linde ochranu a pomoc pri dennom nabíjaní a kontrole olovených batérií. Vďaka nástenke je na centrálnom mieste k dispozícii potrebné príslušenstvo na údržbu, napríklad ochranné okuliare, rukavice a prostriedok na vypláchnutie očí. Okrem toho poskytuje v dvanástich jazykoch pokyny k nabíjaniu olovených batérií. Vďaka servisnej nástenke tiež zvýšite bezpečnosť na pracovisku a urýchlite činnosti pri servise a údržbe batérie.

Pracovník pri servisnej nástenke batérie od spoločnosti Linde

Čisté vydrží najdlhšie

Čistenie vysokozdvižných vozíkov alebo zariadení skladovej techniky sa podnikom často zdá ako zaťažujúca téma, preto sa obvykle zanedbáva. Pracovníci buď nemajú dostatok času, alebo sa podnikateľ obáva nákladov na profesionálne čistenie. V tomto prípade sa ale šetriť nevypláca. V dôsledku nedostatočného čistenia dochádza k vysokým stratám na hodnote. Dobrý vzhľad je nakoniec stimulom pre zamestnancov, aby s pracovným zariadením zaobchádzali ohľaduplne. Znečistenie okrem toho zvyšuje opotrebenie.

Spoločnosť Linde ponúka pravidelné profesionálne čistenie vysokozdvižných vozíkov. Tým sú podniky a ich zamestnanci zbavení tejto pracovnej povinnosti a vozíky sú ako nové.