Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Joysticky pre vysokozdvižné vozíky

Každý milimeter sa počíta
Joysticky systému Linde Load Control

Joysticky sú predĺženou rukou vodiča. Musia byť preto intuitívne, pohodlné a mimoriadne citlivé na ovládanie. Týmito vlastnosťami prispievajú aj k bezpečnosti aj k účinnosti. Vysokozdvižné vozíky od spoločnosti Linde Material umožňujú veľmi presnú manipuláciu vďaka dokonalému zladeniu hardvéru a softvéru a súhre viacerých komponentov. Na začiatku tohto reťazca stojí joystick od spoločnosti Linde v originálnej kvalite výrobcu.

Výhody joystickov v kvalite Linde

Presnosť

Joysticky spoločnosti Linde pracujú s presným, lineárnym a jasne stanoveným elektrickým výstupným signálom, ktorý je monitorovaný prostredníctvom riadenia. Vďaka tomu je príslušný výstupný signál pri totožnom pracovnom uhle rovnaký bez ohľadu na smer pohybu joysticka, t. j. zdvíhanie/spúšťanie alebo predný/zadný sklon zdvíhacieho stožiara. Reakcia zdvíhacieho stožiara prebieha vždy úmerne k pracovnému uhlu joysticka. To umožňuje intuitívnu obsluhu a presne predvídateľnú reakciu vozíka, a tým tiež bezpečné pracovné úkony s vyššou účinnosťou.

Pohodlné a spoľahlivé

Joysticky Linde majú jednotnú charakteristiku reakcie vo všetkých modeloch vysokozdvižných vozíkov. Keďže joystick nemá žiadnu takzvanú mŕtvu oblasť, pracovný hydraulický systém reaguje vždy bezprostredne na pohyb joystickom, to znamená, že pohyb joystickom spustí pohyb zdvíhacieho stožiara. Okrem toho majú všetky joysticky rovnaký maximálny pracovný uhol. Tieto vlastnosti poskytujú vodičom stále rovnaké chovanie joysticka. Nie je potrebné privykať vodičov na rôzne modely vysokozdvižných vozíkov a nevznikajú tak ani žiadne poškodenia spôsobené neočakávanou reakciou stroja.

Joysticky systému Linde Load Control

Dodatočné bezpečnostné vlastnosti

Bezpečné konektory

Joysticky od spoločnosti Linde sú vybavené pripojovacím konektorom. Vďaka tomu je prakticky nemožné, aby bol kábel nesprávne pripojený alebo omylom „prepólovaný“.

Redundantné vyhotovenie

Spoločnosť Linde navrhuje všetky bezpečnostné konštrukčné diely ako redundantné. Vďaka tomu je tiež pri joystickoch vedený výstupný signál dvojkanálovo cez signálne napätie a referenčné napätie, ktoré sú oba monitorované riadením od spoločnosti Linde. Tým je zaistené, že k reakcii zdvíhacieho stožiara dôjde len pri skutočnom pohybe joystickom. Okrem toho systém rozpozná a ohlási odchýlky od linearity signálu. Pre vodiča to znamená maximálnu bezpečnosť a pohodlnú obsluhu.

Vysoká ochrana proti vlhkosti

Svorkovnica a spájkovacie body joysticka od spoločnosti Linde sú utesnené veľmi vysokou ochranou proti vlhkosti podľa štandardu stupňa krytia IP67.

Odolné a hospodárne

Výhody dielov od originálneho výrobcu sa prejavujú veľmi výrazne na životnosti a hospodárnosti: joysticky od spoločnosti Linde sú vďaka vysoko kvalitným materiálom navrhnuté na približne šesť miliónov aktivácií. Náhradné diely v originálnej kvalite výrobcu sú síce obvykle drahšie, ale tieto vyššie náklady sú viac než vyvážené niekoľkonásobne dlhšou životnosťou.