Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Dodatočná výbava a originálne príslušenstvo na vozíky

Pre vyššiu bezpečnosť, efektivitu a komfort
Vysokozdvižný vozík od spoločnosti Linde s LED osvetlením jazdí s nákladom v skladovej hale

Spoločnosť Linde Material Handling ponúka prostredníctvom 77 štandardných výrobných radov a 382 konštrukčných variantov vhodné riešenie pre všetky logistické úlohy. Požiadavky na vybavenie vysokozdvižných vozíkov alebo zariadenia skladovej techniky sa však môžu počas určitej doby zmeniť, napríklad z dôvodu nových bezpečnostných predpisov, zmeny logistických procesov alebo požiadaviek vodičov na pohodlie, keďže s vozíkmi každý deň pracujú. Vo veľkom počte prípadov pomôže jednoduchá dodatočná výbava, aby bolo možné napríklad prispôsobiť vysokozdvižný vozík bez nákladnej prestavby novým požiadavkám alebo ho uviesť do najnovšieho technického stavu. Okrem toho môžete celú svoju flotilu rozšíriť o rovnakú výbavu. Spoločnosť Linde ponúka zodpovedajúce riešenia dodatočnej výbavy a príslušenstva pre oblasti bezpečnosti, efektivity a komfortu. Medzi ne patrí napríklad inovatívny asistenčný systém Linde Safety Guard, výstražné zariadenie na jazdnú dráhu Linde BlueSpot™, komponenty určené na automatické zaznamenávanie a prenos motohodín alebo praktický držiak na smartfón.

Bezpečnosť

V rámci prevádzkovej bezpečnosti na pracovisku nie je miesto pre kompromisy. Z tohto dôvodu ponúka spoločnosť Linde celý rad riešení dodatočnej výbavy, od optického výstražného signálu až k asistenčnému signálu vodiča, ktoré zvyšujú bezpečnosť vodičov aj chodcov v prevádzke. Medzi ne patrí napríklad systém včasného varovania pred nebezpečenstvom Linde Safety Guard, systém Linde BlueSpot™ pre lepšiu viditeľnosť blížiacich sa vozíkov, ako aj asistenčný systém vodiča Linde Speed Assist.

Linde Safety Guard

Tam, kde sa používajú manipulačné vozíky, dochádza k zložitým interakciám ľudí a strojov. Linde Safety Guard je inovatívny asistenčný systém, ktorý zvyšuje bezpečnosť obsluhy vozíkov a chodcov v bezprostrednom okolí vozíkov.

Viac informácií

Linde TruckSpot

V úzkych regálových uličkách, v neprehľadných križovatkách a chaotických oblastiach často chodci nezbadajú cúvajúci vozík včas. Linde TruckSpot, je systém vizuálneho varovania, ktorý upozorňuje na prichádzajúce vozidlo pomocou svetelného signálu.

Viac informácií

Linde VertiLight a Linde LED Stripes

Dôležitým predpokladom bezpečnosti a efektivity pri práci na vozíku je dostatok správneho svetla v každej situácii. Pomocou osvetlenia Linde VertiLight a Linde LED Stripes ponúka spoločnosť Linde Material Handling dva inovačné osvetľovacie koncepty.

Viac informácií

Systém SpeedAssist zastaví vodiča jazdiaceho príliš rýchlo

Rýchla práca s vysokozdvižným vozíkom vedie k vysokej produktivite, ale nesmie tým trpieť prevádzková bezpečnosť. Vodiči vysokozdvižných vozíkov si často nie sú vedomí svojej príliš vysokej rýchlosti. Asistenčný systém Speed Assist vyvinutý spoločnosťou Linde podporuje vodiča tým, že automaticky znižuje rýchlosť pri vjazde do skladov a výrobných hál. A tiež všade tam, kde prispôsobená rýchlosť pomáha predchádzať nehodám. Dosah, citlivosť a reakčný čas moderných radarových snímačov je možné prispôsobiť jednotlivým prostrediam a želaniam zákazníkov. Tým sa zaistí, aby vysokozdvižný vozík napríklad nechcene nebrzdil pri prejazde pod mostami vo vonkajšom prostredí. Systém Linde Speed Assist sa jednoducho montuje, zvyšuje bezpečnosť vo vnútorných priestoroch a udržiava obvyklú vysokú účinnosť vysokozdvižných vozíkov vo vonkajšom prostredí.

Video o používaní systému Linde Speed Assist v spoločnosti Meyer Werft

Efektivita

Rôzne riešenie systému manažmentu flotily spoločnosti Linde connect: robia zo zariadení skladovej techniky a vysokozdvižných vozíkov inteligentnú flotilu. Systém connect: vaše vozíky prepojí do jednej siete a poskytuje informácie na účely hospodárneho a bezpečného použitia. Získate tak prehľad o využití vozíkov a stave údržby a skontrolujete prístupové práva. V prípade potreby dodáva spoločnosť Linde vybrané produkty systému connect: ako dodatočnú výbavu pre existujúce vozíky alebo vozíky tretej strany.

Digitálna kniha jázd

Pomocou funkcie connect:dt operating hours stále viete, ako je vyťažený konkrétny vozík. Používa sa len zriedka alebo už prekračuje plánované vyťaženie? Vypršal termín údržby? Vďaka presným údajom o motohodinách je možné lepšie plánovať servisné intervaly, optimalizovať vyťaženie a vyvarovať sa prestojov. Navyše nevznikajú náklady na ručné zaznamenávanie motohodín.

Viac informácií o funkcii connect:dt operating hours

Automatické hlásenie chýb

Funkcia connect:dt trouble codes prenáša kódy chýb z riadenia vozíka. Vďaka tomu sa dá včas zistiť opotrebenie a vyvarovať sa prestojom vozíka. V prehľadnej e-mailovej správe zistíte, ako na tom vaše vozíky sú. Na želanie môže systém dokonca úplne automaticky informovať zákaznícky servis. Tým funkcia connect:dt trouble codes zaistí optimálnu pripravenosť vašej flotily.

Viac informácií o funkcii connect:dt trouble codes

Kliknutie miesto kľúča

Vďaka funkcii connect:ac access control stále viete, ktorý vodič práve riadi určitý vozík. Okrem toho môžete spravovať vodičské oprávnenia a pomocou PIN kódu alebo systému RFID uvoľňovať vozíky na použitie. Zabráni sa tak neoprávnenému použitiu alebo strate kľúčov.

Viac informácií o funkcii connect:ac access control

Analýza prevádzky vozíka

Riešenie connect:an usage analysis vám ukáže pre jednotlivé vozíky flotily ich dobu použitia, nečinnosti a údržby aj pomer zdvíhania, spúšťania a jazdy. Pomocou zdokumentovaných údajov zistíte skutočný výkon flotily a možný potenciál na zlepšenie v rámci používania a obsluhy vozíkov.

Viac informácií o funkcii connect:an usage analysis

Pohodlie

Vodiči vysokozdvižných vozíkov strávia denne vo svojich vozíkoch veľa hodín. O to dôležitejšie je poskytnúť im optimálne pracovné podmienky. To prispieva k účinnej prevádzke a maximálnemu pohodliu vodiča. Moderné kabíny vodiča od spoločnosti Linde sa dajú v prípade potreby prispôsobiť špeciálnym požiadavkám pomocou radu príslušenstva. Spoločnosť Linde ponúka napríklad zosilnené čalúnenie sedadla alebo dodatočne montované držiaky elektronických zariadení. Vďaka tomu sa dá optimálne zladiť vybavenie vozíkov s potrebnou manipuláciou a spôsobmi práce vodiča.

Drevená rukoväť joysticku systému Linde Load Control

Drevená rukoväť joysticku

Drevená rukoväť joysticku spoločnosti Linde predstavuje štýlovú možnosť vylepšenia a individuálneho usporiadania pracoviska. K dispozícii je pre jednočinné, centrálne a krížové joysticky. Tvrdé drevo bez triesok ponúka v porovnaní s bežnými plastovými rukoväťami veľa výhod. Okrem príjemného pocitu je tiež menej náchylná na znečistenie a zabraňuje vzniku alergií na plast. Každá rukoväť je v Nemecku vyrobený unikát.

Video o držiaku terminálu od spoločnosti Linde Material Handling

Držiak terminálu

Vďaka dodatočnej výbave v podobe držiaka terminálu sa dajú existujúce flotily vysokozdvižných vozíkov bezproblémovo prispôsobiť použitiu elektronických terminálov. Stabilný výškovo nastaviteľný držiak sa na vozíku jednoducho pripevní k A-stĺpiku a následne sa dá akokoľvek nakláňať. Je vybavený napájacím konektorom a oneskoreným vypnutím napájania pre nepretržitú prevádzku monitora.

Poťah sedadla spoločnosti Linde

Poťahy sedadiel

Sedadlá vozíkov sú veľmi silno namáhané častým nastupovaním a vystupovaním aj znečistením. Po opotrebení sú ich poťahy nevzhľadné a súčasne nepohodlné pre vodiča. Poťahy sedadiel s velúrovým mikrovláknom sa ľahko čistia a odolávajú záťaži. Pred opotrebením chránia tiež bočné vložky z umelej kože.

Video o držiaku mobilného telefónu od spoločnosti Linde Material Handling

Držiak telefónu

Prostredníctvom držiaka mobilného telefónu sa môže vodič kedykoľvek pozrieť na displej telefónu a bezproblémovo ho ovládať. Držiak, ktorý sa jednoducho nasadí pomocou svorky alebo prísavky, je vhodný pre všetky typy vozíkov.

Video o písacej podložke od spoločnosti Linde Material Handling

Písacia podložka

Klasická písacia podložka ponúka bez veľkých nákladov väčší poriadok a efektivitu na pracovisku vodiča: rýchly prístup k pracovným podkladom a optimálna čitateľnosť vďaka LED osvetleniu.