Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Profesionálne školenia VZV

Profesionálne zaškolenie
Vodič vysokozdvižného vozíka pri školení s Linde špecialistom

Vyškolení vodiči vysokozdvižných vozíkov sú predpokladom pre bezpečnú a hladkú prevádzku. Zodpovednosť je na užívateľoch. Na mnohých miestach to platí aj z právneho hľadiska. Množstvo predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce, prevádzkovej bezpečnosti a prevencie úrazov, požadujú, aby bola obsluha pracovných zariadení riadne vyškolená. Naviac, vyškolení pracovníci vedia lepšie predchádzať úrazom, poškodeniam a súvisiacim prestojom. Špecialisti spoločnosti Linde ponúkajú školenia pre rôzne manipulačné vozíky a pre každodenné pracovné postupy v logistike. Školenia môžu prebiehať priamo u vás alebo v školiacich strediskách našej spoločnosti

Školenia vodičov vysokozdvižných vozíkov

V mnohých krajinách je pre vodičov vysokozdvižných vozíkov školenie povinné. Napriek tomu aj okrem tejto čisto zákonnej požiadavky existuje veľa ďalších dôvodov, prečo sa podniku kvalitne vyškolení vodiči vyplatia. Vodiči, ktorí sa vyznajú vo vozíkoch a bezpečnostných opatreniach, spôsobujú menej nehôd. Tým sa znižujú škody na vysokozdvižných vozíkoch a tovare, ako aj prestoje vzniknuté poškodenými vozíkmi. Okrem toho sa vodiči na školeniach naučia, ako svoje vozíky používať čo najproduktívnejšie a energeticky najúspornejšie. To zahŕňa znalosti týkajúce sa pomerov zaťaženia, stability pri náklone a údržby, ale tiež príčin nehôd a chovania pri nehodách. Kvalifikácia vodičov vysokozdvižných vozíkov zahŕňa teoretickú a praktickú časť, obe sú vždy zakončené skúškou.

Školenie v spoločnosti Linde

Súhrn výhod kvalifikácie vodičov vysokozdvižných vozíkov

 • Prevádzka vozíka vyhovujúca právnym predpisom
 • Zvýšenie bezpečnosti a produktivity
 • Obmedzenie škôd na tovare, vybavení a vysokozdvižnom vozíku
 • Optimalizácia prevádzkovej doby batérie
 • Školenie priamo vo vašej prevádzke alebo v spoločnosti Linde
 • Prispôsobené školiace balíky

Plagáty pre každodennú kontrolu

Pravidelná údržba vysokozdvižných vozíkov sa často v každodennej prevádzke zanedbáva. Spoločnosť Linde ponúka ako pomoc dva plagáty určené na každodennú kontrolu elektrických vozíkov a vozíkov so spaľovacím motorom. Ak ich zavesíte na dobre viditeľnom mieste, môžu vodičom pripomínať pravidelnú údržbu vozíka a podporovať ich pri nej.

Plagáty získate u svojho predajcu spoločnosti Linde.

Školenie zlaňovania

Školenie zlaňovania z regálových zakladačov

Prostredníctvom nácviku zlaňovania je obsluha regálových zakladačov optimálne pripravená na núdzové situácie. Účastníci sa naučia, ako funguje núdzové zlaňovacie zariadenie, a precvičia si priebeh zlaňovania aj správne chovanie pri záchrannej akcii.

Školenie pre manipulačné vozíky s kráčajúcou obsluhou

Vozíky s kráčajúcou obsluhou, ako je napríklad elektrický stohovací vozík, sú šikovnými a všestrannými pomocníkmi v logistickej prevádzke, a preto sa používajú vo veľkom počte. Napriek tomu, že je ich obsluha jednoduchá a intuitívna, štatisticky dochádza k najvyššiemu počtu nehôd práve s týmito zariadeniami. O to dôležitejšie je, aby pracovníci poznali možné nebezpečenstvo, a vedeli, ako majú zariadenia správne obsluhovať. V rámci príslušného školenia organizovaného spoločnosťou Linde sa účastníci oboznámia so všetkým potrebným na témy:

 • Stabilita
 • Príklady nehôd
 • Správna obsluha
 • Každodenná prevádzková kontrola
 • Správne nabíjanie batérie
 • Starostlivosť a údržba