Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.
Mobilná umývačka LINDE
Servis pre Vaše vozíky

Servis VZV

POTREBUJETE RÝCHLO OBJEDNAT SERVIS?

Kontaktujte náš dispečing na tel. čísle 032 74 609 20/40, e-mailom: dispecing@linde-mh.sk alebo objednajte servisný zásah pomocou formulára.

Formulár pre objednanie servisného zásahu

V rámci zjednodušenia objednávania servisu manipulačnej techniky môžete využiť aj mobilnú aplikáciu

Linde Service Manager

Android verzia

iOS verzia


Pre prvotné nastavenie aplikácie nás prosím kontaktujte na:Pravidelné umývanie vozíkov vám pomôže urýchliť diagnostiku závady pri poruche vozíka, znížiť náklady na servis, zabrániť vzniku požiaru vďaka odstráneniu horľavej zmesi prachu a oleja a zaistí vám bezpečnejšiu prevádzku.