Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Vyššia bezpečnosť pri vnútropodnikovej doprave

Linde Safety Scan
Poradenstvo pomocou Linde Safety Scan

S bezpečnosťou vyššia produktivita

Bezpečnosť je dôležitý faktor produktivity v prípadoch, keď sa manipulačné zariadenia a chodci pohybujú v jednom priestore. Prostredníctvom služby Linde Safety Scan sme vyvinuli štruktúrovaný poradenský audit, ktorý vám a vášmu bezpečnostnému technikovi pomôže pri zlepšovaní bezpečnosti vo vašej vnútropodnikovej doprave.

Základom poradenstva sú naše dlhoročné skúsenosti v oblasti intralogistiky a naše inovačné metódy. Špeciálne vyškolení experti – bezpečnostní konzultanti Linde – vás budú krok za krokom sprevádzať pri systematickej analýze nebezpečných miest v skladovacích priestoroch a vo výrobe. Vytvoria konkrétne odporúčania s organizačnými a technickými riešeniami upravenými špeciálne pre vaše požiadavky a podporia vás pri ich realizácii. Vďaka službe Linde Safety Scan citeľne zvýšite bezpečnosť svojich zamestnancov a vozidiel a trvalo vylepšíte produktivitu aj efektivitu. Investície do odporúčaných opatrení sa vrátia okamžite. Ich prínos pocítite už v prvom roku.

Bezpečnosť na prvom mieste

Tri osoby zanalyzujú pomery vo vašej výrobnej hale.

Detaily produktu

Stretnutie za stolom u zákazníka ohľadom Linde Safety Scan

1. Stretnutie

 • Detailne vám predstavíme našu službu Linde Safety Scan a oboznámime vás s celým rozsahom našich poradenských služieb.
 • Spoločne s vami, vaším bezpečnostným technikom a zodpovednými osobami na mieste určíme, ako by ste mohli profitovať zo služby Linde Safety Scan.
 • Základom je vaša individuálna situácia a identifikácia oblastí, kde sa chcete zlepšovať.

Workshop na stene zameraný na službu Linde Safety Scan

2. Analýza

 • Pomocou dotazníka zanalyzujeme vaše individuálne bezpečnostné povedomie a vaše požiadavky týkajúce sa bezpečnosti vnútropodnikovej dopravy.
 • V rámci štruktúrovaného workshopu identifikujeme a následne sa zameriame na oblasti vo vnútropodnikovej doprave, kde hrozia potenciálne nehody a riziká.
 • Pritom zároveň zhodnotíme nielen vašu projektovú dokumentáciu (projekty hál, chodníky a komunikácie), ale aj samotný areál, ktorý posúdime pri obhliadke priamo na mieste.
 • Výsledkom analýzy je komplexný prehľad o bezpečnostnej situácii v oblastiach , kde sa pohybujú chodci aj manipulačné vozidlá v tesnej blízkosti.

Vyhodnotenie výsledkov analýzy zo služby Safety Scans pomocou tabletu, počítača a dokumentov

3. Odporúčanie

 • Poskytneme vám detailnú dokumentáciu workshopu a výsledky z analýzy.
 • Na základe výsledkov z analýzy zostavíme podrobný prehľad o možných opatreniach a vytvoríme individuálne odporúčanie šité na mieru vašej situácie.
 • Pritom vám predstavíme nielen technické riešenia, ale aj organizačné a štrukturálne opatrenia, ktoré vám umožnia zlepšiť bezpečnosť vašej vnútropodnikovej dopravy.

Montáž Linde Bluespot-u na vozík

4. Realizácia

 • Pre potreby vášho rozhodovania zostavíme ponuku, v ktorej vyčíslime náklady na služby spoločnosti Linde ako aj tretích poskytovateľov služieb.
 • Vy sami rozhodnete o tom, ktoré opatrenia zrealizujete.
 • Následne vám poskytneme podporu pri implementácii vami zvolených riešení.

Kontrola Bluespot-u dvomi osobami v skladovej hale

5. Vyhodnotenie

 • Váš bezpečnostný konzultant vám pomôže aj vo fáze implementácie. Spoločne s vami preverí priamo na mieste, či sú zavedené opatrenia úspešné.
 • V závislosti od výsledku tohto vyhodnotenia s vami prerokuje možnosti ďalšej optimalizácie bezpečnosti.
 • Zdokumentujeme zavedené opatrenia a ďalšie odporúčané zásahy a poskytneme vám ich.

Podanie ruky

6. Podpora

 • Na želanie vám naši bezpečnostní konzultanti budú poskytovať aj priebežnú podporu, napríklad pri zmenách vašich požiadaviek (nové procesy, rozšírenia atď.).
 • Vďaka tomu si zachováte prehľad o bezpečnosti zanalyzovanej oblasti. Na základe toho budete schopný udržať dosiahnutú bezpečnostnú úroveň v dlhodobom horizonte a ďalej ju zlepšovať pomocou cielených opatrení.

Videosnímka z videa pre službu Safety Scan, na ktorej bezpečnostný poradca rokuje so zákazníkom