Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Optimalizácia internej štruktúry flotily

Flotila šitá na mieru
Vysokozdvižný vozík spoločnosti Linde pri prevádzke v sklade

Na to, aby sa komplexne optimalizoval vnútropodnikový materiálový tok je potrebná flotila vozíkov, ktorá je šitá na mieru pre vás. Vozíky by nemali byť preťažené ani nedostatočne vyťažené, ale mali by ponúkať čo najvyššiu efektivitu a dostupnosť. Požiadavky týkajúce sa toku materiálu sa zvyšujú, napríklad z dôvodu vysokého tlaku na náklady a zmenených logistických štruktúr.

Plánovači musia zohľadniť množstvo faktorov, ak chcú zdokonaliť svoje zásoby alebo investovať do novej flotily. Vplyv na konečné náklady majú okrem nákladov na obstaranie vozíkov aj náklady na personál, energiu a údržbu. Pri reorganizácii toku materiálu zohrávajú svoju úlohu aj budúce zmeny v podniku. Čo sa napríklad stane, keď upravené pracovné zaťaženie bude potrebovať štyri namiesto piatich vysokozdvižných vozíkov?

Spoločnosť Linde ponúka rozsiahle poradenstvo na účely komplexnej analýzy všetkých faktorov, počínajúc analýzou a simuláciou až po novú koncepciu flotily. Linde odborníci navyše podporujú podniky aj pri implementácii tejto koncepcie.

Poradenstvo v oblasti optimalizácie flotily

Pri analýze v prevádzke odborníci zo spoločnosti Linde podrobne preskúmajú celú štruktúru intralogistiky a flotily. Pritom sa nesústreďujú len na vozíky, ale analyzujú celkový proces. Údaje o flotile, ako sú motohodiny a odjazdené trasy, vyhodnocujú pomocou analytického softvéru. Na základe získaných informácií odborníci vytvoria nový koncept flotily, ktorý je presne šitý na mieru špeciálnym požiadavkám intralogistiky zákazníka. Po ukončení fázy plánovania sa spoločne implementuje nový koncept.

V rámci optimalizácie flotily odborníci zo spoločnosti Linde podrobne preskúmajú aktuálnu situáciu a vypracujú nový koncept flotily.

Štyrmi krokmi k dokonalej flotile

1. Analýza

Prvým krokom je analýza internej štruktúry logistiky a flotily. Naši odborníci posúdia stav vozíkov, ako aj spotrebu energie, vyťaženie, používanie a náklady na servis. Na tento účel majú k dispozícii test výkonnosti certifikovaný združením TÜV pre vysokozdvižné vozíky a skladovaciu techniku.

2. Simulácia

Plánovací a simulačný softvér od spoločnosti Linde ukáže potenciál optimalizácie. Vďaka tomu sa uľahčí presné predimenzovanie skladovacích priestorov a flotily.

3. Koncept flotily

Nový koncept flotily zaisťuje, že máte vždy ten správny vozík so správnym vodičom na správnom mieste v správnom čase. Na konečný výsledok má vplyv celý rad parametrov - personál, vozový park, trasy a funkčnosť regálov.

4. Implementácia a kontrola

Naši odborníci vám pomôžu s implementáciou. V pravidelných intervaloch preskúmajú procesy a v prípade potreby ich prispôsobia. Kontrola berie do úvahy aj ekonomické a sezónne zmeny, ako aj individuálny rozvoj podniku.

Presné porovnanie nákladov na vozík

Ktorý typ vozíka generuje počas materiálového toku najnižšie náklady, napríklad pri vykladaní nákladného auta, uskladnení tovaru do regálov alebo pri vychystávaní? Softvér „Fleet Plan“, ktorý používajú odborníci zo spoločnosti Linde počas poradenstva, poskytuje presné odpovede na túto otázku. Na tento účel program simuluje situáciu u zákazníka prostredníctvom niekoľkých zadaní do počítača a potom vypočíta náklady na používanie pre každý vozík vrátane nákladov na vodiča, spotreby energie, investičných nákladov a ďalších faktorov. Softvér „Fleet Plan“ navyše určí, koľko vozíkov je potrebných pre celý proces a aké budú celkové náklady.

Modulárny systém manažmentu flotily connect: od spoločnosti Linde ponúka množstvo funkcií na kontrolu prístupu, manažment údajov, reporting, monitorovanie škôd a podrobnú analýzu používania.

Plynulá optimalizácia flotily

Keď sa stanoví koncept flotily a vozíky sa začnú používať, je nutné prevádzku neustále monitorovať a v prípade potreby optimalizovať. Pritom pomáhaLinde connectod spoločnosti Linde, ktorý sieťovo prepája vozíky a v rozsiahlej miere informuje správcu flotily o logistických procesoch. K dispozícii sú aj zmluvy na "full service", ktoré umožňujú sústrediť sa viac na hlavnú podnikateľskú činnosť: V tomto prípade prevezmú odborníci spoločnosti Linde zodpovednosť za prevádzkovú pripravenosť celej flotily vozíkov.

Profitovať z rozsiahleho know-how

Chcete dôsledný prístup k optimalizácii zložitých materiálových tokov s priemyselnými vozíkmi? Využite rozsiahle know-how a odborné poznatky spoločnosti Linde.


Kontaktujte nás