Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Digitálny manažment flotily na pracovisku

connect:desk
Správca flotily používa systém manažmentu flotily connect:desk od spoločnosti Linde Material Handling na počítači

Systém manažmentu flotily connect:desk ponúka prehľadný prístup ku všetkým údajom o flotile. Tento softvér slúži na správu údajov o vozíkoch a vodičoch a umožňuje jednoduché vypracovanie správ.

Od manažmentu vozíkov a vodičov cez plánovanie údržby a používania až po monitorovanie a analýzu všetkých údajov o vozíkoch – systém connect:desk je srdcom celého manažmentu flotily. Softvér sa dá intuitívne ovládať a je vhodný pre skúsených správcov flotily aj pre príležitostných používateľov, ktorí potrebujú len jednotlivé funkcie.

Súčasné verzie softvéru:

connect:desk 2.7.4

connect:composer 2.3.19

Variabilné funkčné moduly

Požiadavky na systémy manažmentu flotily sú často veľmi špecifické: Každá prevádzka má iné pracovné prostredie. Môžete preto skombinovať jednotlivé funkčné moduly Linde connect do takého systému, ktorý optimálne vyhovuje vašim individuálnym požiadavkám.

Prostredníctvom modulu connect:ac prevádzkovatelia kontrolujú prístup k flotile a umožňujú spoľahlivú ajednoduchú kontrolu vozíkov pred každým použitím. Modul connect:dt dokumentuje dobu používania, nehody a funkčnosť vozíkov z flotily. Pomocou modulu connect:an správcovia flotily analyzujú a monitorujú vyťaženie a výkon flotily. Tento modul navyše vyhodnocuje stav batérie a rozpoznáva prípadne chyby obsluhy. Pomocou modulu connect:zi sa dá monitorovať poloha priemyselných vozíkov v jednotlivých lokalitách po celom svete. V rámci skladových a výrobných úsekov je navyše možné definovať bezpečnostné zóny s prispôsobenou rýchlosťou.

Podrobnosti o module connect:desk

Riadiaci panel softvéru manažmentu flotily connect:desk od spoločnosti Linde Material Handling je komunikačná centrála programu.

Riadiaci panel

Riadiaci panel slúži ako komunikačná centrála systému connect:desk. Vďaka individuálne nastaviteľným widgetom, napr. kalendáru, hláseniam vozíka a prístupom, môžu správcovia flotily monitorovať a kontrolovať svoju flotilu. Všetky hlásenia sa v prípade potreby posielajú ako e-maily.

V manažmente flotily connect:desk od spoločnosti Linde Material Handling sa v časti Organizácia spracúvajú údaje o vodičoch, mieste použitia, pridelených vozíkoch a ďalšie informácie.

Organizácia

V časti Organizácia môžu správcovia flotily spracúvať a editovať údaje o vodičoch, mieste použitia, pridelených vozíkoch a ďalšie informácie. Hierarchicky štruktúrované zobrazenie ponúka prehľadné znázornenie organizačnej štruktúry a uľahčuje prideľovanie a manažment prístupových a používateľských oprávnení.

V časti Správa softvéru manažmentu flotily connect:desk od spoločnosti Linde Material Handling sa spravujú veľké množstvá údajov.

Správa

Tabuľky, podrobné zobrazenia a rôzne vstupné prvky umožňujú flexibilné sledovanie, údržbu a rozširovanie veľkého množstva údajov. Tak je napríklad možné ľahko spravovať vodičské oprávnenia, školenia alebo zdravotné prehliadky.

V časti Zóny softvéru manažmentu flotily connect:desk od spoločnosti Linde Material Handling správcovia flotily plánujú oblasti zón a prejazdy halami..

Zóny

V časti Zóny správcovia flotily na základe vlastných halových alebo dielenských plánov plánujú a konfigurujú oblasti zón a prejazdy halami a v prípade potreby definujú automatizované prispôsobenia rýchlosti. Napríklad na križovatkách alebo v úzkych priestoroch je rýchlosť vozíka cielene riadená, a tým sa zvyšuje bezpečnosť.

Transparentnosť vďaka správam a analýzam

Na základe kompletných údajov týkajúcich sa flotily vozíkov je možné pomocou softvéru connect:desk získať takmer 30 interaktívnych správ o flotile, jednotlivých oblastiach, vozíkoch alebo vodičoch. Údaje sa zobrazujú v prehľadných grafoch a tabuľkách. Správcovia flotily tak presne vedia, kto, kedy a ktorý vozík používal. K dispozícii sú celkovo štyri kategórie správ:

Protokolový denník

Protokolový denník poskytuje prehľad o všetkých zaznamenaných udalostiach jednotlivých vozíkov. V tabuľke Pre-Op Check sú uvedené všetky predoperačné kontroly vybraných vozíkov, ako aj príslušné odpovede vodičov. Interaktívne grafy zobrazujú stavy nabitia batérie a odhlásenia sa a dajú sa zoskupovať podľa vodičov a vozíkov.

Použitie

Analýza použitia poskytuje prehľad o použití a vyťažení všetkých vozíkov. Interaktívny graf zobrazuje, ako dlho a na aké účely vodiči vybrané vozíky používali. Uvedené sú tiež hodnoty nárazov, vývoj stavu nabitia batérie a prejazdy zónami.

Servis

Časť Servis uvádza prehľad termínov pre servis a údržbu všetkých vozíkov flotily. Na tomto základe môžu správcovia flotily cielene zoskupovať termíny pre údržbu, a tým znižovať náklady.

Koordinácia

Kategória Koordinácia poskytuje údaje o vodičoch a použití a vyťažení všetkých vozíkov. Rozdelenie vozíkov ponúka prehľad o zložení celej flotily – usporiadanie podľa výrobcu, typu vozíka a ďalších kritérií. V inventári vozíkov sú uvedené všetky vozíky vrátane ich dôležitých vlastností. Všetky vykonané aj doposiaľ nevykonané školenia vodičov nájdete v sekcii školenia pre vodičov.

Vhodná infraštruktúra – prenosové technológie

WLAN

V rámci siete WLAN sa údaje z vozíka prenášajú priamo do databázy.

Mobilná telekomunikácia

Údaje sú odosielané do databázy prostredníctvom mobilnej komunikačnej siete.