Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.
Vozíky do veľmi úzkych uličiek od spoločnosti Linde Material Handling sú prepojené prostredníctvom systému manažmentu flotily connect a navzájom komunikujú.
Sieťovo prepojená flotila

Digitálny manažment flotily od spoločnosti Linde

Zaistite si inteligentný manažment flotily

Digitalizácia mení svet intralogistiky. Moderné logistické zariadenia neustále zbierajú údaje, ktorých analýzu je možné využiť na optimalizáciu komplexných skladových a prepravných procesov. Sieťové prepojenia a stále dokonalejšie snímače dokonca umožňujú, aby vozíky fungovali autonómne. Výsledok: inteligentná flotila a manažment flotily a stále dôležitejšie sieťové prepojenie a prístup k údajom v reálnom čase.

Systém manažmentu flotily connect od spoločnosti Linde poskytuje presne tie informácie, ktoré pre efektívny manažment flotily potrebujete. Či už ide o výrobu, alebo skladovú halu, systém connect vozíky prepojí a neustále vás bude informovať o aktuálnom stave celej flotily. Vďaka systému connect je manažment flotily hospodárnejší a dostupnosť každého jednotlivého vozíka vyššia. Podľa potreby si môžete vybrať lokálny softvér na manažment flotily connect:desk alebo variant connect:cloud založený na cloude.

Produktový rad connect od spoločnosti Linde Material Handling digitalizuje manažment flotily.

Nájdite si vhodný variant pre manažment flotily

connect:desk

Softvér manažmentu flotily connect:desk slúži na správu, monitorovanie a analýzu údajov o vozíkoch a vodičoch. Všetky údaje sa uložia na lokálny server zákazníka.

Tu sa o systéme connect:desk dozviete viac!

connect:cloud

Riešenie connect:cloud je pre spoločnosť Linde Material Handling ďalším krokom smerom k budúcnosti. Nové cloudové riešenie manažmentu flotily je flexibilné, spoľahlivé a bezpečné.

Tu sa o systéme connect:cloud dozviete viac!

Vaše výhody manažmentu flotily

Hospodárnosť

Sledujte stav, vyťaženie a dostupnosť celej flotily – na optimálne vyťaženie všetkých vozíkov.

Bezpečnosť

Predchádzajte cielene neoprávnenému použitiu, nesprávnej obsluhe a iným nebezpečenstvám – pre vyššiu bezpečnosť v sklade a vo výrobe.

Transparentnosť

Evidujte a spravujte údaje o vodičoch a vozíkoch, vytvárajte zostavy a organizačné štruktúry – pre transparentný manažment flotily.

Služby

Obmedzte nehody, preťažovanie a poškodenie vozíkov a dodržiavajte potrebnú údržbu – pre výkonnú a udržiavanú flotilu.

Hardvérové komponenty pre hladký manažment flotily

Hardvérové komponenty systému Linde connect prepájajú flotilu vozíkov s príslušným databázovým softvérom. Zbierajú a prenášajú kontrolné údaje a údaje zo snímačov a poskytujú ich na ďalšie spracovanie. Okrem toho slúžia ako elektronický zámok zapaľovania – pomocou PIN kódu alebo identifikácie RFID.

Nové vozíky sa dodávajú zo závodu s namontovaným hardvérom systému Linde connect, všetky komponenty sú dostupné aj ako dodatočná výbava pre existujúce vozíky a vozíky iných výrobcov. Spojenie so systémom Linde Cloud sa štandardne vytvára prostredníctvom prenosu GPRS. Výmena informácií s lokálnymi databázami funguje cez WLAN.

connect: Čip od spoločnosti Linde Material Handling

Komponentné poradenstvo a podpora

Poradca spoločnosti Linde so zákazníkom na mieste

Všetky komponenty z jednej ruky: Odborníci zo spoločnosti Linde Vám pomôžu pri nastavení, prispôsobení a prevádzke manažmentu flotily. Hardvérové aj softvérové komponenty od spoločnosti Linde prechádzajú nepretržitým vývojom a sú rozširované o nové funkcie.

Kontaktujte nás! Tešíme sa na vašu otázku.

Manažment flotily – Často kladené otázky

Čo je manažment flotily?

Prostredníctvom manažmentu flotily je možné centrálne riadiť flotilu vozíkov v podniku. Hlavným cieľom je optimalizovať dostupnosť jednotlivých vozíkov a navzájom koordinovať prechádzané trasy. Moderné čelné vozíky preto neustále zbierajú údaje, ktoré poskytujú informácie o ich stave a aktuálnom vyťažení. Manažment flotily pomáha čo najlepšie využívať zdroje a včas identifikovať problémy, ako sú nedostatočné kapacity.

Pre koho sú systémy manažmentu flotily relevantné?

Správcovia flotily majú úlohu vopred plánovať použitie vozíkov, optimalizovať procesy a znižovať prevádzkové náklady flotily vozíkov. Požiadavky na manažment flotily sa pri jednotlivých podnikoch líšia, keďže vo veľkej miere závisia od veľkosti flotily. Moderný softvér pre manažment flotily vám zaistí, že vyťažíte maximum z flotily akejkoľvek veľkosti. Je prínosom pre skúseného správcu vozového parku rovnako ako pre bežného používateľa, ktorý vyžaduje iba jednotlivé funkcie.

Čím je flotilový manažment od Linde taký výnimočný?

S produktovým radom Linde connect ponúka spoločnosť Linde Material Handling dokonalé riešenie pre moderný manažment flotily. Systém Linde connect sieťovo prepája vozíky a nepretržite informuje správcu flotily o stave logistiky vo výrobe alebo v skladových halách. Vďaka tejto transparentnosti je používanie flotily bezpečnejšie a hospodárnejšie. Stúpa tak dostupnosť jednotlivých vozíkov.