Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Logistika manažmentu flotily

Sieťovo prepojená flotila
Systém flotilového manažmentu Linde connect od spoločnosti Linde Material Handling

Zaistite si inteligentný manažment flotily

Digitalizácia mení svet intralogistiky. Moderné logistické zariadenia neustále zbierajú údaje, ktorých analýzu je možné využiť na optimalizáciu komplexných skladových a prepravných procesov. Sieťové prepojenia a stále dokonalejšie snímače dokonca umožňujú, aby vozíky fungovali autonómne. Výsledok: inteligentná flotila a manažment flotily a stále dôležitejšie sieťové prepojenie a prístup k údajom v reálnom čase.

Systém manažmentu flotily connect od spoločnosti Linde poskytuje presne tie informácie, ktoré pre efektívny manažment flotily potrebujete. Či už ide o výrobu, alebo skladovú halu, systém connect vozíky prepojí a neustále vás bude informovať o aktuálnom stave celej flotily.

Produktový rad connect od spoločnosti Linde Material Handling digitalizuje manažment flotily.

Vaše výhody manažmentu flotily

Hospodárnosť

Sledujte stav, vyťaženie a dostupnosť celej flotily – na optimálne vyťaženie všetkých vozíkov.

Bezpečnosť

Predchádzajte cielene neoprávnenému použitiu, nesprávnej obsluhe a iným nebezpečenstvám – pre vyššiu bezpečnosť v sklade a vo výrobe.

Transparentnosť

Evidujte a spravujte údaje o vodičoch a vozíkoch, vytvárajte zostavy a organizačné štruktúry – pre transparentný manažment flotily.

Servis

Obmedzte nehody, preťažovanie a poškodenie vozíkov a dodržiavajte potrebnú údržbu – pre výkonnú a udržiavanú flotilu.

Softvér spoločnosti Linde connect:desk

Systém manažmentu flotily connect:desk ponúka prehľadný prístup ku všetkým údajom o flotile. Tento softvér slúži na správu údajov o vozíkoch a vodičoch a umožňuje jednoduché vypracovanie správ.

Od manažmentu vozíkov a vodičov cez plánovanie údržby a používania až po monitorovanie a analýzu všetkých údajov o vozíkoch – systém connect:desk je srdcom celého manažmentu flotily. Softvér sa dá intuitívne ovládať a je vhodný pre skúsených správcov flotily aj pre príležitostných používateľov, ktorí potrebujú len jednotlivé funkcie.

Vhodná infraštruktúra – prenosové technológie

WLAN

V rámci siete WLAN sa údaje z vozíka prenášajú priamo do databázy.

Mobilná telekomunikácia

Údaje sú odosielané do databázy prostredníctvom mobilnej komunikačnej siete.

Súčasné verzie softvéru:

connect:desk 2.7.2

connect:composer 2.3.17

Variabilné funkčné moduly

Požiadavky na systémy manažmentu flotily sú často veľmi špecifické: Každá prevádzka má iné pracovné prostredie. Môžete preto skombinovať jednotlivé funkčné moduly Linde connect do takého systému, ktorý optimálne vyhovuje vašim individuálnym požiadavkám.

  • Prostredníctvom modulu connect:ac prevádzkovatelia kontrolujú prístup k flotile a umožňujú spoľahlivú a jednoduchú kontrolu vozíkov pred každým použitím.
  • Modul connect:dt dokumentuje dobu používania, nehody a funkčnosť vozíkov z flotily.
  • Pomocou modulu connect:an správcovia flotily analyzujú a monitorujú vyťaženie a výkon flotily. Tento modul navyše vyhodnocuje stav batérie a rozpoznáva prípadne chyby obsluhy.
  • Pomocou modulu connect:zi sa prepoja ochranné zóny Linde Safety Guard s prispôsobeniami rýchlosti vozíka. Veľkosť zón a maximálnu rýchlosť možno nastaviť prostredníctvom softvéru a interaktívne zobrazenia v schéme haly zvyšujú transparentnosť flotily.

Podrobnosti o module connect:desk

Riadiaci panel softvéru manažmentu flotily connect:desk od spoločnosti Linde Material Handling je komunikačná centrála programu.

Riadiaci panel

Riadiaci panel slúži ako komunikačná centrála systému connect:desk. Vďaka individuálne nastaviteľným widgetom, napr. kalendáru, hláseniam vozíka a prístupom, môžu správcovia flotily monitorovať a kontrolovať svoju flotilu. Všetky hlásenia sa v prípade potreby posielajú ako e-maily.

V manažmente flotily connect:desk od spoločnosti Linde Material Handling sa v časti Organizácia spracúvajú údaje o vodičoch, mieste použitia, pridelených vozíkoch a ďalšie informácie.

Organizácia

V časti Organizácia môžu správcovia flotily spracúvať a editovať údaje o vodičoch, mieste použitia, pridelených vozíkoch a ďalšie informácie. Hierarchicky štruktúrované zobrazenie ponúka prehľadné znázornenie organizačnej štruktúry a uľahčuje prideľovanie a manažment prístupových a používateľských oprávnení.

V časti Správa softvéru manažmentu flotily connect:desk od spoločnosti Linde Material Handling sa spravujú veľké množstvá údajov.

Správa

Tabuľky, podrobné zobrazenia a rôzne vstupné prvky umožňujú flexibilné sledovanie, údržbu a rozširovanie veľkého množstva údajov. Tak je napríklad možné ľahko spravovať vodičské oprávnenia, školenia alebo zdravotné prehliadky.

V časti Zóny softvéru manažmentu flotily connect:desk od spoločnosti Linde Material Handling správcovia flotily plánujú oblasti zón a prejazdy halami.

Zóny

V časti zóny, správcovia flotily na základe vlastných halových alebo dielenských plánov plánujú a konfigurujú oblasti zón a prejazdy halami a v prípade potreby definujú automatizované prispôsobenia rýchlosti. Napríklad na križovatkách alebo v úzkych priestoroch je rýchlosť vozíka cielene riadená, a tým sa zvyšuje bezpečnosť.

Protokolový denník softvéru manažmentu flotily Linde: connect od spoločnosti Linde Material Handling

Správy o prihlásení

Protokolový denník poskytuje prehľad o všetkých zaznamenaných udalostiach jednotlivých vozíkov. V tabuľke Pre-Op Check sú uvedené všetky predoperačné kontroly vybraných vozíkov, ako aj príslušné odpovede vodičov. Interaktívne diagramy zobrazujú neobvyklé stavy nabitia a odhlásenia a dajú sa zoskupiť podľa vodičov a vozíkov. Vďaka tomu správcovia flotily presne vedia, kto vozík používa, ktorý vozík sa používa a kedy a ako sa používa.

Časť Použitie softvéru manažmentu flotily connect:desk od spoločnosti Linde Material Handling

Správy o použití

Analýza použitia poskytuje prehľad o použití a vyťažení všetkých vozíkov. Interaktívny graf zobrazuje, ako dlho a na aké účely vodiči vybrané vozíky používali. Uvedené sú tiež hodnoty nárazov, vývoj stavu nabitia batérie a prejazdy zónami.

Správa o údržbe prostredníctvom softvéru manažmentu flotily od spoločnosti Linde Material Handling

Správy o servise

Časť Servis uvádza prehľad termínov pre servis a údržbu všetkých vozíkov flotily. Na tomto základe môžu správcovia flotily cielene zoskupovať termíny pre údržbu, a tým znižovať náklady.

Správa o koordinácii prostredníctvom softvéru manažmentu flotily od spoločnosti Linde Material Handling

Správy o koordinácii

Kategória Koordinácia poskytuje údaje o vodičoch a použití a vyťažení všetkých vozíkov. Rozdelenie vozíkov ponúka prehľad o zložení celej flotily – usporiadanie podľa výrobcu, typu vozíka a ďalších kritérií. V inventári vozíkov sú uvedené všetky vozíky vrátane ich dôležitých vlastností. Všetky vykonané aj doposiaľ nevykonané školenia vodičov nájdete v sekcii školenia pre vodičov.

Hardvérové komponenty pre hladký manažment flotily

Hardvérové komponenty systému Linde connect prepájajú flotilu vozíkov s príslušným databázovým softvérom. Zbierajú a prenášajú kontrolné údaje a údaje zo snímačov a poskytujú ich na ďalšie spracovanie. Okrem toho slúžia ako elektronický zámok zapaľovania – pomocou PIN kódu alebo identifikácie RFID.

Nové vozíky sa dodávajú zo závodu s namontovaným hardvérom systému Linde connect, všetky komponenty sú dostupné aj ako dodatočná výbava pre existujúce vozíky a vozíky iných výrobcov.

connect: Čip od spoločnosti Linde Material Handling

Komponentné poradenstvo a podpora

Poradca spoločnosti Linde so zákazníkom na mieste

Všetky komponenty z jednej ruky: Odborníci zo spoločnosti Linde Vám pomôžu pri nastavení, prispôsobení a prevádzke manažmentu flotily. Hardvérové aj softvérové komponenty od spoločnosti Linde prechádzajú nepretržitým vývojom a sú rozširované o nové funkcie.

Manažment flotily – Často kladené otázky

Čo je manažment flotily?

Prostredníctvom manažmentu flotily je možné centrálne riadiť flotilu vozíkov v podniku. Hlavným cieľom je optimalizovať dostupnosť jednotlivých vozíkov a navzájom koordinovať prechádzané trasy. Moderné čelné vozíky preto neustále zbierajú údaje, ktoré poskytujú informácie o ich stave a aktuálnom vyťažení. Manažment flotily pomáha čo najlepšie využívať zdroje a včas identifikovať problémy, ako sú nedostatočné kapacity.

Pre koho sú systémy manažmentu flotily relevantné?

Správcovia flotily majú úlohu vopred plánovať použitie vozíkov, optimalizovať procesy a znižovať prevádzkové náklady flotily vozíkov. Požiadavky na manažment flotily sa pri jednotlivých podnikoch líšia, keďže vo veľkej miere závisia od veľkosti flotily. Moderný softvér pre manažment flotily vám zaistí, že vyťažíte maximum z flotily akejkoľvek veľkosti. Je prínosom pre skúseného správcu vozového parku rovnako ako pre bežného používateľa, ktorý vyžaduje iba jednotlivé funkcie.

Čím je flotilový manažment od Linde taký výnimočný?

S produktovým radom Linde connect ponúka spoločnosť Linde Material Handling dokonalé riešenie pre moderný manažment flotily. Systém Linde connect sieťovo prepája vozíky a nepretržite informuje správcu flotily o stave logistiky vo výrobe alebo v skladových halách. Vďaka tejto transparentnosti je používanie flotily bezpečnejšie a hospodárnejšie. Stúpa tak dostupnosť jednotlivých vozíkov.

Rýchla a jednoduchá koordinácia príkazov a jázd

Aplikácia Linde Truck Call zjednodušuje priraďovanie príkazov na jazdu v rámci vozového parku a výrazne skracuje komunikáciu medzi manažérom flotily a vodičmi.

Tu sa dozviete viac o aplikácii

Spoločnosť Schenker preberá úplnú kontrolu nad flotilou vysokozdvižných vozíkov.

Spoločnosť DB Schenker má vďaka systému riadenia flotily Linde connect úplnú kontrolu nad flotilou vysokozdvižných vozíkov.

Tu si prečítajte prípadovú štúdiu zákazníka