Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Energetické poradenstvo od spoločnosti Linde Material Handling

V troch krokoch k správnemu energetickému riešeniu
Pre každého to najlepšie: Individuálne energetické poradenstvo od spoločnosti Linde Material Handling

Rastúce ceny energie, zvyšujúci sa tlak na efektívnosť, ambiciózne ciele udržateľnosti: Takmer každé odvetvie je dnes nútené riešiť spotrebu energie a náklady na ňu. Intralogistika je v tomto smere pre mnohé spoločnosti významným faktorom, keďže flotila vozíkov je často zodpovedná za veľkú časť celkovej spotreby.

Pre spoločnosti to vyvoláva množstvo otázok:

 • Dokážeme dosiahnuť ciele s našou existujúcou flotilou?
 • Existujú efektívnejšie, hospodárnejšie a udržateľnejšie alternatívy?
 • Ktorý nový energetický systém vyhovuje našim požiadavkám?
 • Je nové riešenie aj hospodárne a nadčasové?

Individuálne poradenstvo

Každá spoločnosť sleduje svoje vlastné ciele: zníženie nákladov na energiu, zvýšenie produktivity, zníženie emisií CO₂ alebo splnenie zákonných požiadaviek. Štandardné riešenia preto málokedy spĺňajú komplexné požiadavky spoločnosti. Preto sme spojili naše know-how z projektov z mnohých odvetví a poskytli sme ho ako poradenskú službu. Týmto spôsobom vyvíjame energetické riešenia, ktoré sú ideálne prispôsobené individuálnym cieľom každého zákazníka.

Naši odborníci na energiu sa podrobne oboznamujú s pracovnými procesmi v sklade.

To správne pre každého

Začnite

Pomocou nášho testu Energy Quick Check môžete niekoľkými kliknutiami zistiť, ktorá technológia by mohla byť pre vás vhodná. Výsledok môžu podrobnejšie analyzovať odborníci zo spoločnosti Linde a poslúži ako východisko pre hĺbkové poradenstvo.

Prejsť na Energy Quick Check.

Zabezpečujeme, aby sa pri plánovaní a realizácii od začiatku zohľadňovali špecifické faktory, ako je veľkosť flotily, sieťová infraštruktúra, pracovné procesy alebo výrobné ciele. Či už ide o diesel, plyn alebo biopalivo, olovenú batériu, lítium-iónový pohon alebo vodíkový palivový článok: Spolupracujeme s vami, aby sme zistili, či sa oplatí prejsť na iný energetický systém, a určili, ktoré riešenie najlepšie vyhovuje vašim požiadavkám. Na tento účel používame poradenský proces v troch krokoch:

1. Analýza a orientácia

Pomocou softvérových nástrojov dokážeme rýchlo analyzovať vašu východiskovú situáciu a určiť, ktoré energetické systémy sú najvhodnejšie pre vaše úlohy.

2. Overenie a koncept

Náš proces zahŕňa dôkladnú analýzu s využitím modelových výpočtov, simulácií a meraní na určenie optimálneho systému, ktorý v praxi prinesie tie najlepšie výsledky.

3. Realizácia a optimalizácia

Po identifikácii optimálneho energetického systému pre vaše konkrétne použitia ho zodpovedajúcim spôsobom navrhneme a poskytneme podporu počas realizácie a optimalizácie procesov.

Náš poradenský prístup v detailoch

Nájsť správne energetické riešenie znamená pre každú spoločnosť niečo iné. Pre niektoré je vhodné úplne alebo sčasti prestavať flotilu na nový typ pohonu. Iné môžu zo svojho existujúceho systému vyťažiť maximum prijatím cielených opatrení.

V každom prípade je východiskový bodom poradenského procesu softvérom podporovaná orientačná analýza. Tá vám rýchlo ukáže príležitosti a možnosti, ktoré predtým nemuseli byť zrejmé. Náš postupný prístup vám umožní pokračovať v procese poradenstva v bode, ktorý je pre vás relevantný.

Softvérom podporovaná orientačná analýza spoločnosti Linde vám v čo najkratšom čase ukáže príležitosti a možnosti na optimalizáciu vašich energetických systémov.

Krok 1: Analýza a orientácia

Váš obchodný zástupca použije softvérom podporovaný dotazník na zdokumentovanie všetkých všeobecných podmienok používania vašej flotily vrátane vašich cieľov z hľadiska nákladov, produktivity a udržateľnosti v priebehu približne 15 minút. Zohľadníme všetky kritériá, ktoré sú relevantné pre výber energetického systému:

 • Veľkosť flotily, ako aj typ a nosnosť vozíkov
 • Podmienky a intenzita používania
 • Súčasný energetický systém
 • Dostupné energetické zdroje a infraštruktúra
 • Problémy alebo optimalizačné potenciály v existujúcej situácii

Poradenský softvér porovnáva tieto informácie s údajmi o nákladoch, vhodnosti použitia a emisiách pre všetky dostupné energetické systémy. Výsledkom je percentuálne hodnotenie toho, ako dobre zvažované energetické riešenia zodpovedajú vašim prevádzkovým podmienkam a cieľom, ako aj výhody a nevýhody jednotlivých riešení.

Tento výsledok potom môžete spolu s poradcom zvážiť podľa svojich priorít. Či už ide o udržateľnosť, minimalizáciu nákladov alebo zvýšenie produktivity: Naši odborníci skúmajú každý z týchto aspektov, a vytvárajú tak základ pre ďalší krok založený na faktoch.

Vymeniť alebo optimalizovať?

Ak vaše súčasné nastavenie už vyhovuje vašim požiadavkám, naši odborníci prejdú ku kroku 3 – optimalizácii. Ak je pre vás najlepším riešením prechod na iný energetický systém, ukážeme vám, ktorý energetický systém a ktoré komponenty vám umožnia dosiahnuť požadovanú návratnosť investícií a vaše ciele úspory CO₂ počas kroku 2.

Krok 2: Overenie a koncept

Investičné rozhodnutie týkajúce sa nového energetického riešenia možno prijať až po vykonaní podrobného výpočtu nákladov, ktorý zohľadňuje všetky relevantné faktory. Rovnako sú potrebné konkrétne údaje na analýzu emisií CO₂. Aj na to naši odborníci používajú softvérový nástroj založený na údajoch. Pomocou neho vypočítajú náklady a emisie CO₂ pre rôzne kombinácie zvažovaných energetických komponentov.

Pri tomto výpočte sa zohľadňujú tieto údaje:

 • Náklady na prácu, ako aj náklady na vaše zdroje energie
 • Hodnoty spotreby a emisií pre každý vozík*, vždy pre zvažovaný energetický systém
 • Prevádzkové časy, intenzita prevádzky a stupeň využitia vozíka
 • Náklady na servis a údržbu, výmenu batérií, čas nabíjania alebo tankovania, požiadavky na infraštruktúru a priestor
 • Investičné náklady na vozíky, batérie a nabíjačky, na novú energetickú infraštruktúru
 • Využitie dostupných štátnych dotácií

* Spotreba a emisie pre každú kategóriu vozíkov sa merajú podľa reálnych pracovných cyklov certifikovaných spoločnosťou TÜV Nord. Softvér modeluje tieto údaje pre porovnávané vozíky a energetické systémy.

V prípade potreby meriame spotrebu energie flotily v prevádzke alebo zaznamenávame údaje o používaní každého vozíka. To nám umožňuje určiť požadovanú kapacitu lítium-iónových batérií a nabíjačiek a stanoviť stratégiu nabíjania, ktorá optimálne vyhovuje reálnym podmienkam používania.

Naši poradcovia podrobne vypočítajú celkové náklady a návratnosť investícií do nového energetického systému – poskytnú vám tak reálny základ na rozhodovanie.

Krok 3: Realizácia a optimalizácia

Po výbere energetického systému vás podporíme pri uvedení riešenia do prevádzky a jeho integrácii do vašich procesov. Predovšetkým sa zameriavame na optimalizáciu a kontrolu nákladov na dodávky energie, koncepty nabíjania a zavedenie novej infraštruktúry. Ak zostanete pri doterajšom type energie, vyvíjame opatrenia na optimalizáciu existujúceho systému.

V závislosti od typu energie existujú rôzne priority:

 • Spaľovací motor: Aj keď vaša flotila využíva klasický spaľovací motor, môžeme zlepšiť udržateľnosť vašej flotily, napríklad prechodom na naftu na báze rastlinného oleja (HVO) alebo bioplyn. Navyše po analýze vašich prevádzkových procesov môže byť možná optimalizácia veľkosti flotily alebo minimalizácia prepravných úsekov.
 • Olovené batérie: Tento osvedčený energetický systém je ideálny pre menej intenzívne prevádzky. Tí, ktorí prechádzajú na olovené batérie, musia brať do úvahy vyššie zaťaženie siete a vytvoriť priestor pre nabíjaciu infraštruktúru. Ak sa olovené batérie už používajú, moderné nabíjačky so zvýšenou účinnosťou môžu zvýšiť energetickú účinnosť a znížiť náklady.
 • Lítium-iónové batérie: Ak prechádzate na vozíky s lítium-iónovými batériami, budeme s vami spolupracovať na vytvorení vhodnej stratégie nabíjania. Na zabezpečenie optimálnej výkonnosti vozíkov je nutné presne koordinovať veľkosť batérie, kapacitu nabíjania, intervaly nabíjania a plán používania – týmto spôsobom sa dá tiež predísť špičkovému zaťaženiu elektrickej siete
 • Palivový článok: Vozíky s palivovými článkami v sebe spájajú udržateľnosť a vysokú dostupnosť, ale zároveň zvyšujú nároky na tankovaciu infraštruktúru a dodávky vodíka. Môžeme vám pomôcť pri plánovaní a realizácii vašej budúcej vodíkovej infraštruktúry.

Dotácie na používanie lítium-iónových pohonov alebo vodíkových technológií môžu dodatočne znížiť náklady.

Využite dotácie a dosiahnite správnu udržateľnú energiu

Kľúčovým aspektom nášho prístupu k energetickému poradenstvu je financovanie a udržateľnosť. Naši odborníci zohľadňujú pre vás možné dotácie, ktoré sú k dispozícii v mnohých krajinách na používanie lítium-iónových pohonov alebo vodíkových technológií. V prípade týchto programov vypočítame množstvo CO₂, ktoré môžete ušetriť vďaka novému energetickému systému a optimalizovaným prevádzkovým procesom.

Komplexný prístup: Zohľadnenie procesov

Optimálne využívanie energie sa neobmedzuje len na pohonné systémy vašich vozíkov. Dôležitú úlohu zohráva aj využívanie celej flotily. Z tohto dôvodu vyvíjame stratégie šité na mieru s cieľom zvýšiť efektívnosť procesov a maximalizovať využívanie jednotlivých vozíkov a flotily.

Spotrebu energie jednotlivých vozíkov možno znížiť, ak sa možno vyhnúť určitým prepravným trasám alebo ak možno vozíky lepšie využiť. Lepšie využitie na jeden vozík tiež umožňuje znížiť veľkosť používanej flotily. Pomáhame vám optimalizovať vašu flotilu.

Základná optimalizácia procesov, používanie softvéru na riadenie skladu a systémov vedenia vysokozdvižných vozíkov, ako aj čiastočná alebo kompletná automatizácia procesov môžu pomôcť znížiť spotrebu energie a náklady. Naši odborníci vám poradia vo všetkých aspektoch materiálového toku.

Spoločnosť Linde ponúka kompletné riešenia pre všetky energetické systémy z jedného zdroja.

Zabezpečenie celkovej harmónie: Riešenia z jedného zdroja

Ako poskytovateľ komplexných riešení ponúkame kompletné riešenia energetických systémov z jedného zdroja. Spaľovacie motory, olovené batérie a lítium-iónové batérie, systémy palivových článkov a všetky príslušné nabíjačky: všetky komponenty dostanete priamo od spoločnosti Linde. Tie sú tak optimálne prispôsobené príslušnému vozíku. Táto vysoká úroveň technickej integrácie zvyšuje účinnosť celého systému a zaručuje, že vy ako používateľ môžete z každého energetického riešenia vyťažiť maximum.

Získajte tu viac informácií o našich energetických riešeniach!