Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Osvedčené a inovatívne energetické systémy od spoločnosti Linde

Energia na mieru
Stohovací vozík s kráčajúcou obsluhou od spoločnosti Linde s lítium-iónovou batériou od spoločnosti Linde v sklade

Energetické systémy pre všetky prípady

Voľba energetického systému sa stala veľmi významným faktorom v intralogistike. Stredobodom záujmu sú predovšetkým celkové prevádzkové náklady (Total Cost of Ownership, Skratka: TCO). Pri kúpe prepravného vozíka preto hrajú dôležitú úlohu nielen nadobúdacie, ale aj prevádzkové náklady, a teda aj náklady na energiu. Každá oblasť použitia sa pritom vyznačuje individuálnymi požiadavkami. Patria sem aspekty, ako je potreba miesta na tankovanie alebo nabitie, náklady na energiu a ekologická únosnosť.

K uprednostňovaným riešeniam preto vedľa spaľovacích motorov a olovených batérií stále častejšie patria lítium-iónové batérie alebo palivové články. Spoločnosť Linde Material Handling ponúka najmodernejšiu technológiu, celý rad modelov a rozsiahle poradenské a servisné služby pre všetky energetické systémy.

Energie Quick Check

Energy Quick Check

Ktorá technológia vyhovuje vašim požiadavkám?

Energy Quick Check

Štart
online_check_wizard_1_hd

S ktorým energetickým systémom prevádzkujete v súčasnosti väčšinu flotily?

Spaľovací motor
Olovené batérie
lítium-iónové batérie
Palivové články
Naspäť
Linde_Online_Quick_Check_Frage_2

Aká veľká je vaša flotila?

1 až 5 vozíkov
6 až 20 vozíkov
21 až 50 vozíkov
Viac ako 50 vozíkov
Naspäť
Linde_Online_Quick_Check_Frage_3

V ktorom modeli zmien vozíky používate?

1-zmenný model
2-zmenný model
Viaczmenný model
Naspäť
Linde_Online_Quick_Check_Frage_9

Sú pri používaní vozíka možné krátke prestávky na dobitie alebo natankovanie?

Maximálne jedna prestávka za zmenu
Niekoľko pevne naplánovaných prestávok
Flexibilné prestávky, kedykoľvek je to možné
Naspäť
Linde_Online_Quick_Check_Frage_4

Kde sa vozíky používajú?

Len vo vnútorných priestoroch
Len vo vonkajších priestoroch
Vo vnútorných aj vonkajších priestoroch
Naspäť
Linde_Online_Quick_Check_Frage_5

Ako silno sú vozíky vyťažené?

Malé vyťaženie
Stredné vyťaženie
Vysoké vyťaženie
Naspäť
Linde_Online_Quick_Check_Frage_7

Aké vysoké je priemerné vyťaženie vozíkov za rok?

Menej ako 1 000 motohodín za rok
1 000 až 2 000 motohodín za rok
Viac ako 2 000 motohodín za rok
Naspäť
Linde_Online_Quick_Check_Frage_6

Investovali by ste viac do udržateľného energetického systému?

Áno, udržateľnosť je pre môj podnik veľmi dôležitá.
Udržateľnosť a hospodárnosť by mali byť v rovnováhe.
Nie, najvyššiu prioritu má hospodárnosť.
Naspäť
Linde_Online_Quick_Check_Frage_8

Ktoré kritérium je pre vás nakoniec pri kúpe rozhodujúce?

Nízke obstarávacie investície
Nízke náklady na energiu
Technicky optimálne riešenie zodpovedajúce mojim individuálnym požiadavkám
Naspäť

Energy Quick Check

Result
Spaľovací motor (CNG, LPG alebo diesel) 0%
Olovené batérie 0%
lítium-iónové batérie 0%
Palivové články 0%
Kontaktovať predajcu

Energetické systémy od spoločnosti Linde

Spaľovací motor

Vysoká dostupnosť vozíkov, silný motor, široká ponuka modelov, výber medzi dieselom, zemným a hnacím plynom.

Olovené batérie

Osvedčený energetický systém, veľký výber vozíkov a jednoduchá výmena batérie.

lítium-iónové batérie

Krátke a rýchle medzinabíjanie, vysoká energetická efektivita, žiadna strata výkonu, vysoká dostupnosť vozíkov a bezúdržbová prevádzka.

Palivové články

Rýchle natankovanie, nízke prevádzkové náklady, bezpečná a čistá manipulácie, dlhá životnosť a úspora miesta.

Vozík od spoločnosti Linde Material Handling prepravuje tovar.

Spaľovací motor

Vysoký výkon až do 18 ton

Spaľovacie motory sa pri použití v intralogistike veľmi osvedčili. Už desaťročia stanovuje spoločnosť Linde Material Handling pri vývoji vysokozdvižných vozíkov so spaľovacím motorom štandardy z hľadiska produktivity a hospodárnosti. Používatelia si môžu vybrať medzi dieselovým motorom a plynovým pohonom na LPG alebo CNG. Vysokozdvižné vozíky so spaľovacím motorom sa v prípade dieslu používajú mimo zastrešenej podnikovej plochy, plynové vozíky na LPG a CNG sú navyše vhodné aj pre celý rad použití vo vnútorných priestoroch.

Vozíky so spaľovacími motormi poskytujú oproti iným systémom zvláštnu výhodu: vďaka veľkej svetlej výške sú vhodné dokonca aj na veľmi nerovné povrchy. Navyše presvedčia najmä vysokým výkonom motora. Zvládnu záťaž až do 18 ton a sú vhodné na intenzívne používanie.

Vozíky od spoločnosti Linde sú vybavené tichými a úspornými motormi a dajú sa používať mnoho motohodín bez prerušenia. Presvedčia tiež svojimi dlhými servisnými intervalmi. Jednoducho prístupné servisné moduly navyše zaisťujú rýchle vykonanie všetkých činností údržby.

Čerpadlo je poháňané spaľovacím motorom.

Citlivé ovládanie a silný výkon

Spoločnosť Linde bola prvým podnikom, ktorý pri vysokozdvižných vozíkoch so spaľovacím motorom použil hydrostatický pohon. Spaľovací motor tu poháňa čerpadlo. To prenáša prostredníctvom tlaku oleja v uzatvorenom okruhu silu na obidva hydraulické motory v hnacej náprave. Vodič riadi množstvo a smer prúdenia oleja, a tým rýchlosť a smer jazdy, pomocou dvoch pedálov – dvojpedálovým riadením od spoločnosti Linde.

Smer jazdy sa mení jednoducho – zmenou pedála. Pritom brzdí prostredníctvom uzatvoreného okruhu oleja. Brzdový systém je zbytočný, rovnako ako spojka a prevodovka. Hydrostatický pohon od spoločnosti Linde tak pracuje plynulo, absolútne rovnomerne a hladko. Vďaka tomuto inovatívnemu prenosu sily disponujú vysokozdvižné vozíky so spaľovacím motorom od spoločnosti Linde citlivým ovládaním a efektívnosťou.

Olovené batérie

Ideálne na ľahké až stredne ťažké používanie

Pri nízkom vyťažení sú elektrické vysokozdvižné vozíky a zariadenia skladovej techniky s olovenými batériami stále dobrou alternatívou. Platí to napríklad pre maloobchodníkov, ktorí potrebujú vozík len niekoľko hodín denne na nakladanie a vykladanie. Investičné náklady sú pri vysokozdvižných vozíkoch so spaľovacím motorom a elektrických vysokozdvižných vozíkoch s olovenou batériou podobné. Vysokozdvižné vozíky s olovenou batériou sú spravidla o niečo výhodnejšie z hľadiska údržby a navyše sú vhodné na použitie vo vnútorných priestoroch. Táto technológia sa osvedčuje už celé desaťročia.

Presné plánovanie používania elektrických vysokozdvižných vozíkov od spoločnosti Linde a zariadení skladovej techniky uľahčuje ukazovateľ zostávajúcej prevádzkovej doby batérie, ktorý je na minútu presný. Vo viaczmennej prevádzke je pritom spravidla nutná výmena batérie. Tá je vďaka celkom piatim voliteľným výbavám elektrických vysokozdvižných vozíkov od spoločnosti Linde mimoriadne flexibilné. Voliteľne je možné objednať vozík aj so vstavanou nabíjačkou. Keďže použitie vozíkov je veľmi rozdielne, spoločnosť Linde ponúka rad rôznych kapacít batérií pre príslušnú intenzitu a dobu požívania.

Lítium-iónové batérie

Flexibilita je výhodou

Výzva v oblasti elektromobility spočíva v rovnako vysokej dostupnosti vozíkov ako v prípade spaľovacích motorov. Tu vstupuje do hry lítium-iónová technológia (Li-ION). Pri elektrických vysokozdvižných vozíkoch a zariadeniach skladovej techniky prináša táto technológia oproti oloveným batériám celý rad výhod.

Odpadajú nákladné a časovo náročné výmeny batérií, pretože batérie sa dajú nabíjať aj v krátkych pracovných prestávkach. Kombinácia lítium-iónovej batérie a príslušnej nabíjačky od spoločnosti Linde zvyšuje celkovú účinnosť oproti oloveným batériám až o 30 percent. Výsledkom sú nižšie náklady na energiu. Vzhľadom na konštantné napätie nedochádza k strate výkonu ani pri klesajúcom stave nabitia batérie. Keďže už neunikajú žiadne batériové plyny, nie sú nutné dodatočné investície v podobe nabíjacej miestnosti a koncepcie odvetrávania.

Riešenie Li-ION od spoločnosti Linde zvyšuje dostupnosť vozíkov a hospodárnosť, bezpečnosť a súčasne udržateľnosť prevádzky. V zásade je vhodné pre všetky oblasti použitia. Jeho výhody vyniknú najmä pri intenzívnom použití, napríklad vo viaczmenovej prevádzke, v mraziarňach alebo napríklad v nápojovom priemysle, či vo zvlášť citlivých pracovných oblastiach, akými je farmaceutický a potravinársky priemysel. Na dosiahnutie maximálnej flexibility sú k dispozícii rôzne kapacity batérií v kombinácii s rôznou kapacitou nabíjania.

Pre podniky, ktoré hľadajú bezemisnú alternatívu, sú vysokozdvižné vozíky a zariadenia skladovej techniky s lítium-iónovými batériami dobrou voľbou. Na výpočet celkových nákladov (TCO) ponúka spoločnosť Linde poradenský nástroj, ktorý sa dá prispôsobiť konkrétnemu použitiu. Na základe individuálnej zákazníckej aplikácie táto kalkulačka ukáže, ktorý energetický balík je najvhodnejší.

Palivové články

Bleskové tankovanie

Pri hľadaní správneho energetického systému hrajú vedľa prevádzkových požiadaviek dôležitú úlohu tiež aspekty, ako je potreba miesta na tankovanie alebo nabíjanie, náklady na energiu a ekologická únosnosť. Zaujímavou alternatívou sú tu palivové články. V palivovom článku reaguje vodík a kyslík a vytvárajú elektrický prúd, teplo a vodu.

Vozíky s palivovými článkami sa naplnia vodíkom za jednu až tri minúty. Veľkou výhodou týchto vozíkov v náročnej viaczmenovej prevádzke je ich vysoká disponibilnosť. Vďaka tomu je táto technológia zaujímavá pre výrobné prostredia aj pre intenzívne logistické služby. Infraštruktúru na tankovanie vodíka je možné implementovať s minimálnymi priestorovými nárokmi.

Keďže náklady na vodík v minulých rokoch výrazne poklesli, otvárajú sa výhody aj pri prevádzkových nákladoch. Nie sú nutné časovo náročné výmeny batérie a krátke doby tankovania navyše zvyšujú produktivitu, bezpečnosť a hygienu.

Požiadavky na infraštruktúru

V závislosti od prevádzkových požiadaviek predstavuje technológia palivových článkov už dnes pre niektoré podniky ideálny energetický systém. Spoločnosť Linde ponúka individuálne vypracovanie vhodnej koncepcie riešenia. Na zaistenie efektívneho používania treba zohľadniť konkrétnu situáciu, ako je veľkosť flotily, vodíková infraštruktúra a prepravné prostriedky.