Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Bezpečnosť v sklade pre efektívny tok materiálu

So zreteľom na celok
Interaktívna výstražná vesta od spoločnosti Linde Material Handling zaisťuje vyššiu bezpečnosť v sklade.

Bezpečnosť v sklade alebo vo výrobnom prostredí je v rámci intralogistiky najvyššou prioritou. Vzhľadom na stále narastajúci objem manipulácie s tovarom v dnešnej dobe platí, že treba neustále spoľahlivo chrániť vodičov a ďalších pracovníkov, ale aj prepravovaný tovar, regály a ďalšie stroje. Manipulačné vozíky pritom musia pracovať stále rýchlejšie, pružnejšie a efektívnejšie, aby vyhoveli stále väčšiemu počtu požiadaviek. Tieto výzvy však tiež vedú k zvyšovaniu rizika nehôd a úrazov.

V centre záujmu je bezpečnosť práce

Významnosť bezpečnosti práce dokazuje štatistický úrad Európskej únie: podľa analýzy prevádzkových nehôd v EÚ súvisí takmer 18 percent všetkých závažných nehôd s prepravou a skladovaním, čo je viac než v oblasti výroby, kde ide o približne 14 percent (EUROSTAT 2017). Na bezpečnosť v skladoch sa podrobnejšie zameriava prípadová štúdia z Nemecka (DGUV 2021): Podľa nej dochádza v nemeckých skladoch tovaru každý pracovný deň priemerne k viac než 133 nehodám s priemyselnými vozíkmi, z ktorých 60 nehôd súvisí s čelnými vysokozdvižnými vozíkmi a 13 so stohovacími vozíkmi.

Relevantné sú aj „malé“ nehody

K prevádzkovým nehodám sa okrem zranenia osôb počítajú aj hmotné škody na zúčastnených vozíkoch, prepravovanom tovare a infraštruktúre. Primárnym cieľom je vždy ochrana ľudských životov. V praxi sa však často vyskytujú práve menšie hmotné škody, ktorých dôsledkom sú náklady na opravy a tiež prerušenie prevádzky. Komplexná bezpečnostná koncepcia preto tiež zaisťuje, aby táto finančná záťaž klesala a produktivita sa zvyšovala. V neposlednom rade poskytuje vodičom pocit istoty, keď napríklad využívajú podporu prostredníctvom asistenčného systému. Môžu sa potom lepšie sústrediť na manipuláciu s tovarom a pracujú efektívnejšie.

Vízia: stopercentne bez nehôd

Spoločnosť Linde Material Handling si vytýčila jasný cieľ: znížiť počet nehôd súvisiacich s intralogistikou o 100 percent. Zaistiť to má „Vision Zero“, čo je bezpečnostná filozofia s cieľom zvyšovať bezpečnosť vo vnútropodnikovej preprave a predchádzať vzniku nehôd vysokozdvižných vozíkov a ďalších nehôd pri manipulácii s tovarom. Na tejto báze vyvíja spoločnosť Linde technické inovácie pre priemyselné vozíky, ako aj inteligentné asistenčné systémy, komplexné školiace programy a poradenské služby. Výsledkom sú všestranné riešenia, ktoré podnikom pomáhajú zvládať rôznorodé výzvy v oblasti modernej a bezpečnej intralogistiky.

Bezpečnosť so zreteľom na celok

Bezpečnosť v sklade a vo výrobe nie je len otázkou technického vybavenia vozíka, ale ide aj o celkový pohľad na toky tovaru, vnútropodnikové procesy a kvalifikáciu pracovníkov. Na zaznamenanie a optimalizáciu všetkých faktorov týkajúcich sa bezpečnosti ponúka spoločnosť Linde štruktúrovanú ponuku poradenstva, digitálny manažment flotily a rozsiahly program školenia.

Bezpečnosť v sklade sa dá zvýšiť pomocou služby Linde Safety Scan.

Linde Safety Scan

Linde Safety Scan umožňuje operátorom dôsledne minimalizovať bezpečnostné riziká spojené s internou dopravou. Systematická analýza má presný postup: Bezpečnostní konzultanti Linde s vami spolupracujú na definovaní cieľov na základe vašich individuálnych požiadaviek a na identifikácii potenciálne nebezpečných zón a vyvíjajú špeciálne navrhnuté opatrenia a odporúčania. Následne pomáhajú pri implementácii a dokumentácií týchto opatrení.

Zistiť viac
Vďaka digitálnemu riešeniu manažmentu flotily connect: od spoločnosti Linde Material Handling je možné zvýšiť bezpečnosť vodiča.

Digitálny manažment flotily

Digitálne riešenie manažmentu flotily connect ponúka množstvo funkcií, ktoré zvyšujú bezpečnosť vodiča, a teda aj bezpečnosť v sklade. Vďaka personalizovanému ovládaniu prístupu môže prevádzkovateľ upraviť vozík individuálne podľa potrieb vodiča. V závislosti od kvalifikácie a účelu použitia môže napríklad obmedziť maximálnu rýchlosť. Vodič si zase pomocou aplikácie môže na začiatku práce skontrolovať stav svojho vozíka. Okrem toho systém connect ponúka funkcie, ako je elektronická kontrola poškodenia, automatizovaný prenos chybových kódov a analýza údajov o používaní.

Zistiť viac
Program školenia a odbornej prípravy spoločnosti Linde Material Handling pomáha neustále zvyšovať bezpečnosť v sklade.

Linde škola

Vyškolení vodiči predstavujú rozhodujúci faktor pri predchádzaní nehodám akéhokoľvek druhu. Spoločnosť Linde Material Handling ponúka rozsiahly program školenia a odbornej prípravy určený vodičom začiatočníkom aj odborníkom, a to pre všetky typy vozíkov. Ťažisko tvoria semináre, na ktorých inštruktori a bezpečnostní špecialisti prakticky a teoreticky vyškolia vodičov. Tým spoločnosť Linde podporuje svojich zákazníkov, aby neustále zvyšovali bezpečnosť svojich skladov a predchádzali nehodám vysokozdvižných vozíkov.

Zistiť viac

Bezpečnosť ako štandard

Vysokozdvižné vozíky a skladové vozíky od spoločnosti Linde Material Handling sú štandardne vybavené mnohými funkciami, ktoré zvyšujú aktívnu aj pasívnu bezpečnosť v sklade, a tým zabraňujú nehodám vysokozdvižných vozíkov. Začína to už pri obrysoch vozíka: Pracoviská vodičov alebo obsluhy sú navrhnuté tak, aby celé telo vodiča bolo neustále vnútri konštrukcie vozíka a vodič si zároveň zachoval výhľad do celého okolia. Pri všetkých vozíkoch kladie spoločnosť Linde veľký dôraz na neobmedzený výhľad obsluhy.

Obrysy vozíka od spoločnosti Linde Material Handling zaisťujú vodičovi bezpečnosť

Voľný výhľad na náklad a do okolia

Aj pri plnej rýchlosti jazdy sa vodiči môžu spoľahnúť na sériovo dodávané bezpečnostné vybavenie od spoločnosti Linde. Veľa vozíkov Linde je vybavených niekoľkými rôznymi nezávislými brzdovými systémami. K štandardnému vybaveniu patria napríklad automatické parkovacie brzdy, ktoré na rampách alebo pri nakladaní do nákladných vozidiel bránia samovoľnému pohybu vozíka. Systém Linde Curve Assist navyše zaisťuje automatické prispôsobenie rýchlosti v zákrutách.

Spoľahlivá manipulácia s nákladom

Hlavným znakom výkonnosti čelných vysokozdvižných vozíkov od spoločnosti Linde je bezpečná manipulácia s ťažkým nákladom. Preto sú napríklad pri elektrických vysokozdvižných vozíkoch a vozíkoch so spaľovacím motorom naklápacie valce vzadu pripojené k stabilnej strešnej a rámovej konštrukcii. Vďaka dlhšej páke je stožiar ešte stabilnejší, čo vedie k menšiemu výkyvu pri stohovaní vo vysokých výškach zdvihu. Vodič preto môže pracovať citlivejšie, rýchlejšie a predovšetkým bezpečnejšie. Konštrukcia navyše umožňuje použitie štíhlejších profilov zdvíhacích stožiarov, čím sa zlepšuje výhľad.

Práca, ktorá neunaví

Vďaka ergonomickým pracovným podmienkam umožňuje spoločnosť Linde Material Handling prácu, ktorá neunaví a je bezpečná.

Pracovisko vodiča vozíka s meniteľným dosahom

Ergonomické pracovné podmienky sú ústredným predpokladom práce, ktorá neunaví, a je preto bezpečná. Spoločnosť Linde kladie veľký dôraz na maximálnu možnú ochranu pracovníkov pred zaťažujúcimi vibráciami a otrasmi. Odpružené hnacie a riadiace nápravy a odpružené pracoviská vodičov predstavujú efektívne technologické riešenia, ktoré pri manipulačných vozíkoch zaisťujú maximálne pohodlie pri ovládaní, a tým umožňujú sústredenú prácu.

Zistiť viac

Bezpečná interakcia s okolím – svetelné a výstražné systémy

Interaktívna výstražná vesta od spoločnosti Linde Material Handling varuje vodičov vysokozdvižných vozíkov a chodcov v nebezpečných situáciách.

Výstražné traky pre chodcov

Výstražnými trakmi pre chodcov rozširuje spoločnosť Linde Material Handling svoj inovačný systém Safety Guard, ktorý včas varuje chodcov v nebezpečných situáciách. Tento inteligentné výstražné traky upozorňujú používateľa na nebezpečenstvo prostredníctvom svetelných signálov, vibrácií a zvukov a zaisťuje tak maximálnu bezpečnosť vo vnútorných aj vonkajších priestoroch skladu.

Zistite viac o výstražných trakoch pre chodcov!
Systém Linde Safety Guard od spoločnosti Linde Material Handling zvyšuje bezpečnosť v sklade.

Linde Safety Guard

Tam, kde sa používajú manipulačné vozíky, dochádza k zložitým interakciám ľudí a strojov. Linde Safety Guard je inovatívny asistenčný systém, ktorý zvyšuje bezpečnosť obsluhy vozíkov a chodcov v bezprostrednom okolí vozíkov.

Zistiť viac
Vďaka výstražnému zariadeniu vozíka Linde BlueSpot™ je vozík viditeľný aj bez zvukových signálov.

Linde BlueSpot™

Výstražné zariadenie vozíka Linde BlueSpot™ zvyšuje bezpečnosť v sklade, pretože vďaka LED bodovému svetlu je vozík viditeľný aj bez zvukových signálov.

Zistiť viac
Inovatívne koncepcie osvetlenia Linde VertiLight a Linde LED Stripes od spoločnosti Linde Material Handling zaisťujú vyššiu bezpečnosť v sklade.

VertiLight a prúžky LED Stripes

Z hľadiska bezpečnosti v sklade a efektivity práce s manipulačným vozíkom je zásadným predpokladom správne osvetlenie v správnom čase. Riešenia Linde VertiLight a Linde LED Stripes od spoločnosti Linde Material Handling prinášajú dve inovatívne koncepcie osvetlenia.

Zistiť viac
Linde TruckSpot od spoločnosti Linde Material Handling ohlasuje prostredníctvom svetelného signálu blížiaci sa vozík.

Linde TruckSpot

V úzkych regálových uličkách, na križovatkách s obmedzenou viditeľnosťou a v neprehľadných oblastiach chodec nie vždy včas zaregistruje cúvajúci vysokozdvižný vozík. Linde TruckSpot je optické výstražné riešenie, ktoré pomocou svetelného signálu oznamuje, že sa blíži vozík.

Zistiť viac

Reverse Assist Camera

Kamerový asistenčný systém Reverse Assist Camera využíva umelú inteligenciu na upozornenie vodičov vysokozdvižných vozíkov pred zrážkou s ľuďmi a na zníženie rýchlosti vozíka.

Zistiť viac

Bezpečný vozík a bezpečná manipulácia – asistenčné systémy pre vodiča

Systém Linde Load Management Advanced od spoločnosti Linde Material Handling umožňuje pri práci so stohovacím vozíkom jednoduchšiu a bezpečnejšiu manipuláciu s vozíkom.

Load Management Advanced

Systém Linde Load Management Advanced umožňuje pri práci so stohovacím vozíkom jednoduchšiu a bezpečnejšiu manipuláciu s tovarom. Poskytuje operátorovi zreteľné vizuálne a akustické varovné signály na veľkom farebnom displeji. Ak skutočná hmotnosť nákladu prekročí maximálnu nosnosť, zdvíhacia funkcia sa dokonca automaticky zablokuje.

Prečítajte si tu viac o systéme Load Management Advanced.

Load Management Advanced

Systém Linde Load Management Advanced umožňuje pri práci so stohovacím vozíkom jednoduchšiu a bezpečnejšiu manipuláciu s tovarom. Poskytuje operátorovi zreteľné vizuálne a akustické varovné signály na veľkom farebnom displeji. Ak skutočná hmotnosť nákladu prekročí maximálnu nosnosť, zdvíhacia funkcia sa dokonca automaticky zablokuje.

Prečítajte si tu viac o systéme Load Management Advanced!
Systém Linde Load Management Advanced od spoločnosti Linde Material Handling umožňuje pri práci so stohovacím vozíkom jednoduchšiu a bezpečnejšiu manipuláciu s vozíkom.
Systém Linde Safety Pilot (LSP) od spoločnosti Linde Material Handling znižuje riziko prevrátenia protizávažových vozíkov.

Linde Safety Pilot

Asistenčný systém Linde Safety Pilot (LSP) od spoločnosti Linde Material Handling znižuje riziko prevrátenia protizávažových vozíkov. Vodič má na malom monitore neustále pred očami dôležité parametre, napríklad hmotnosť nákladu a vzdialenosť ťažiska nákladu. Keď je stav manipulácie kritický, monitor zobrazí parametre vo výstražných farbách a zaznie zvukový výstražný signál.

Zistiť viac
Asistenčný systém vodiča Dynamic Mast Control pre vysokozdvižné vozíky s meniteľným dosahom od spoločnosti Linde Material Handling zaisťuje vyššiu bezpečnosť v sklade.

Dynamic Mast Control

Asistenčný systém Dynamic Mast Control (DMC) pre vozíky s meniteľným dosahom (retraky) znižuje kmity stožiarov, najmä pri vysokých výškach zdvihu, čo zvyšuje efektivitu a bezpečnosť v sklade.

Zistiť viac
Asistenčný systém Active Stability Control pre vozík K od spoločnosti Linde Material Handling

Systém Active Stability Control

Vozíky do veľmi úzkych uličiek sa používajú na prácu vo veľkých výškach, uličky sú úzke, vzdialenosti od regála sú presne vypočítané. V takýchto podmienkach môže byť problémová aj akákoľvek malá nerovnosť podlahy v sklade. Inovatívne riešenie ponúka spoločnosť Linde Material Handling s asistenčným systémom Active Stability Control pre K vozík.

Zistiť viac
Bezpečnostný asistenčný systém do uličiek (GSA) od spoločnosti Linde Material Handling pomáha minimalizovať škody v skladovacom priestore.

Bezpečnostný asistenčný systém do uličiek

Bezpečnostný asistenčný systém do uličiek (GSA) od spoločnosti Linde pomáha minimalizovať škody v skladovacom priestore tak, že vozík prispôsobí svoje pohyby skladovému prostrediu. Systém GSA sa orientuje podľa RFID štítkov, ktoré sa vkladajú do podlahy, alebo čiarových kódov, ktoré sú umiestnené na stojanoch regálov.

Zistiť viac

Na ceste k vyššej bezpečnosti v sklade

Ako spájajúci prvok medzi všetkými našimi produktmi a službami sa filozofia „Vision Zero“ spoločnosti Linde Material Handling ukázala ako mimoriadne úspešná vo svete intralogistiky. Riešenia navrhnuté v súlade s touto filozofiou stanovujú nové hranice bezpečnosti vnútropodnikovej prepravy. Ponuky poradenstva a služieb umožňujú ľuďom optimálne si usporiadať pracovné prostredie. Inovatívne a tiež digitálne riešenia podporujú používateľa pri sústavnom zlepšovaní procesov.

Na ceste k bezpečnej intralogistike

Ako spájajúci prvok medzi všetkými našimi produktmi a službami sa filozofia „Vision Zero“ spoločnosti Linde Material Handling ukázala ako mimoriadne úspešná vo svete intralogistiky. Riešenia navrhnuté v súlade s touto filozofiou stanovujú nové hranice bezpečnosti vnútropodnikovej prepravy. Ponuky poradenstva a služieb umožňujú ľuďom optimálne si usporiadať pracovné prostredie. Inovatívne a tiež digitálne riešenia podporujú používateľa pri sústavnom zlepšovaní procesov.

Bezpečnostné riešenia od spoločnosti Linde – prehľad všetkých výhod

Produkty

Pri každom vozíku od spoločnosti Linde sa môžete spoľahnúť na sériovo dodávané bezpečnostné vybavenie a naše inovatívne technológie sa vždy dajú aj dodatočne namontovať. Aj celá vaša flotila sa dá použitím dodatočnej výbavy pohodlne uviesť do stavu zodpovedajúceho najmodernejšej technickej úrovni.

Poradenstvo a servis

Odborné poradenstvo vám šité na mieru, komplexné poskytovanie služieb a priama podpora: v prípade otázok týkajúcich sa bezpečnosti sa môžete vždy spoľahnúť na našu rozsiahlu podporu.

Inovácie

Technologicky špičkové asistenčné systémy a inovácie od spoločnosti Linde zvyšujú mieru bezpečnosti v sklade – dokonca ďaleko nad rámec právnych predpisov.