Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Štandardizované balíky riešení od spoločnosti Linde pre automatizáciu

„Ready to Automate“ pre materiálový tok
Automatizované vysokozdvižné vozíky od spoločnosti Linde Material Handling na použitie v sklade

Automatizácia môže prispieť k značne efektívnejším materiálovým tokom. Časovo náročná implementácia a vysoké náklady však stále odrádzajú množstvo podnikov od tohto významného kroku. Automatizácia pritom nemusí vždy znamenať rozsiahly projekt. Prostredníctvom štandardizovaných balíkov riešení vyvinula spoločnosť Linde Material Handling systém Plug and Play, prostredníctvom ktorého sa dajú jednoducho, rýchlo a spoľahlivo zautomatizovať jednotlivé, neustále sa opakujúce procesné kroky.

Ponuka je založená na automatizovaných vozíkoch radu MATIC a navyše zahŕňa príslušný softvér a integráciu na pracovisku. Týmto spôsobom sa automatizované čiastkové procesy plynule integrujú do existujúcich procesov. Spoločnosť Linde ako popredný dodávateľ automatizovaných riešení disponuje nielen portfóliom vozíkov, ale tiež znalosťami o materiálovom toku, takže dokáže škálovať balíky riešení, aby vyhovovali všetkým dôležitým scenárom použitia. Balíky pritom obsahujú jeden až tri vozíky - koľko je potrebné na optimálne zvládnutie požadovanej manipulácie s tovarom.

Automatizovaný vysokozdvižný vozík L-MATIC AC od spoločnosti Linde Material Handling

Jednoducho hospodárne

V rámci štandardizovaných balíkov riešení kombinuje spoločnosť Linde vozíky radu MATIC spolu s osvedčenými softvérovými riešeniami a znalosťami o automatizácii.

Viac ako len Vozík

Srdcom balíkov pre rôzne použitia sú automatizované vozíky radu MATIC od spoločnosti Linde. Odbremeňujú pracovníkov od opakujúcich sa prepravných a skladovacích úloh, zvyšujú produktivitu a manipulačný výkon a znižujú chybovosť a nehody v sklade. Všetky vozíky MATIC disponujú inteligentnými navigačnými a bezpečnostnými technológiami, ale v prípade potreby sa dajú kedykoľvek používať aj manuálne. Správny hardvér však predstavuje len prvý krok k efektívnym automatizovaným procesom. Riešenia preto spájajú vozíky, navádzací softvér, poradenstvo, projektovanie a uvedenie do prevádzky do jednej kompletnej ponuky.

Plánovateľné a nákladovo efektívne

V porovnaní s individuálnymi riešeniami automatizácie ponúka systém od spoločnosti Linde dve kľúčové výhody: Po prvé je vďaka štandardizovaným funkciám a svojej modulárnej konštrukcii výrazne nákladovo efektívnejší. Po druhé sa dá rýchlo nainštalovať, keďže kombinácia hardvéru a softvéru sa už podrobila dôkladnému testovaniu, aby bola spoľahlivá a výkonná. Súhra týchto dvoch faktorov zaisťuje vysokú efektívnosť a zaručuje rýchlu návratnosť investícií (ROI). Spoločnosti zo všetkých odvetví profitujú z úspor nákladov, vyššej produktivity a bezpečnosti bez nutnosti investovať do cenovo nákladnej špeciálnej automatizácie.

Štandardné balíky sú k dispozícii pre tieto aplikácie

Vozík L-MATIC od spoločnosti Linde Material Handling v prevádzke v sklade

Preprava a zdvíhanie

 • Autonómny vozík: Stohovací vozík L-MATIC
 • Funkcie: Zvládne náklady do 1 200 kilogramov a ponúka až osem nakladacích a vychystávacích staníc. Optimálny na nakladanie štandardného dopravníka
 • Škálovateľnosť: Dostupný ako malý, stredne veľký alebo veľký balík s jedným, dvoma alebo troma vozíkmi
 • Integrácia do materiálového toku: Geonavigácia nevyžadujúca infraštruktúru zaisťuje flexibilné možnosti používania ako samotného vozíka alebo ako časti automatizovanej flotily
 • Osvedčený postup: Ideálne riešenie automatizácie pre výrobné podniky, poskytovateľov logistických služieb alebo výrobcov spotrebného tovaru a papiera

Automatizovaný stohovací vozík L-MATIC AC od spoločnosti Linde Material Handling

Prepravovanie a zdvíhanie s konzolovými vidlicami

 • Autonómny vozík: Stohovací vozík s protizávažím L-MATIC AC
 • Funkcie: Konzolové vidlice umožňujú naloženie a prepravu uzatvorených prepravných jednotiek. Ideálny pre odovzdávacie stanice, pod ktoré sa nedajú zasunúť vidlice
 • Preferované aplikácie: Vyloženie a naloženie dopravníkov
 • Škálovateľnosť: Dostupný ako malý, stredne veľký alebo veľký balík s jedným, dvoma alebo troma vozíkmi
 • Integrácia do materiálového toku: Geonavigácia nevyžadujúca infraštruktúru zaisťuje flexibilné možnosti používania ako samotného vozíka alebo ako časti automatizovanej flotily
 • Osvedčený postup: Ideálne riešenie automatizácie pre výrobné podniky, poskytovateľov logistických služieb alebo výrobcov spotrebného tovaru a papiera

Doprava

 • Autonómny vozík: Ťahač P-MATIC
 • Funkcie: Vysoká ťažná sila (do 5 000 kilogramov) a vysoká koncová rýchlosť (7,2 km/h) zaručujú maximálny manipulačný výkon vo výrobe
 • Preferované aplikácie: Preprava ťažkého tovaru k výrobným linkám, ťahanie ťažkých nákladných súprav
 • Škálovateľnosť: Dostupný ako malý, stredne veľký alebo veľký balík s jedným, dvoma alebo troma vozíkmi
 • Integrácia do materiálového toku: Geonavigácia nevyžadujúca infraštruktúru zaisťuje flexibilné možnosti používania ako samotného vozíka alebo ako časti automatizovanej flotily.
 • Osvedčený postup: Ideálne riešenie automatizácie pre výrobu

Prehľad výhod

Lepšie plánovanie

Spoľahlivosť a bezpečnosť štandardizovaných balíkov riešení pre definované manipulačné úlohy sa viackrát testuje. Z tohto dôvodu sa dajú rýchlejšie implementovať ako individuálne koncepcie automatizácie.

Nákladová efektívnosť

Balíky riešení od spoločnosti Linde sa dajú rýchlo a nákladovo efektívne nainštalovať. Nízke náklady na implementáciu spolu so zvýšením efektívnosťou zaisťujú rýchlu návratnosť investícií (ROI).

Škálovateľnosť

Všetky balíky sú podľa potreby dostupné s jedným, dvomi alebo tromi vozíkmi. Vďaka štandardizovanému hotovému modulu sa dajú navyše pripojiť k ďalším automatizačným riešeniam.

Výkon

Vozíky MATIC od spoločnosti Linde sa v rámci logistiky skladu dajú integrovať do nepretržitej prevádzky. Vďaka inteligentnej navádzacej technológii si vozíky dokážu navzájom prispôsobiť trasy a rýchlosti.

Dostupnosť

Vďaka štandardizovanej kombinácii priemyselne vyrobených základných vozíkov a etablovanej automatizačnej technológie sa balíky riešení od spoločnosti Linde dajú dodať kedykoľvek rýchlo a jednoducho.

Plánovanie automatizácie: Minimálne náklady, maximálne využitie

Odborníci zo spoločnosti Linde vám radi pomôžu pri vytvorení ideálnych podmienok na automatizáciu procesov vo vašom sklade. A nevyžaduje to ani veľa úsilia: je nutné určiť presné prepravné trasy, ako aj nakladacie a vykladacie stanice, v ktorých budú mať vozíky dostatočný priestor na nakladanie a vykladanie štandardizovaných nosičov nákladov. Rozhodujúci význam má aj dostatočné WLAN pokrytie a VPN prístup k diaľkovej údržbe. Naši odborníci sú vám k dispozícii, aby vám poradili v každej etape tohto procesu.