Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Softvér pre intralogistiku a automatizáciu

Odrazový mostík do budúcnosti
Prepojený sklad pomocou softvéru pre intralogistiku a automatizáciu

Integrované softvérové riešenia hrajú v modernej intralogistike stále dôležitejšiu úlohu. Po prvé na účel zhromažďovania údajov a kľúčových ukazovateľov, na základe ktorých je možné fundovane rozhodovať o stratégiách spoločnosti. Po druhé na účel analýzy, optimalizácie a aktualizácie všetkých tokov tovaru, informácií a zdrojov. Vďaka vizualizácii a riadeniu komplexných procesov materiálového toku v reálnom čase je sklad od rána efektívny ako nikdy predtým.

Či už ide o ručné, poloautomatické alebo plne automatické procesy, alebo o blokový či vysokoregálový sklad: softvérové riešenia od spoločnosti Linde Material Handling ponúkajú rozmanité možnosti na zvýšenie efektívnosti vašich procesov a na dosiahnutie významných úspor. Bez ohľadu na to, či ste v rámci digitalizácie a automatizácie na úplnom začiatku, alebo už máte prvé kroky za sebou: pomocou našich aplikácií vyťažíte zo svojho skladu maximum.

Linde Warehouse Navigator

Inteligentný sklad

Systém Linde Warehouse Navigator je digitálny systém na správu skladu a riadenie vozíkov a zaisťuje efektívne materiálové toky pri minimálnej spotrebe času. Prostredníctvom automatickej lokalizácie môžete tovar sledovať v reálnom čase a nemusíte už ručne zaznamenávať polohy v sklade. Systém automaticky aktivuje všetky jazdné príkazy a priradí trasy a miesta v sklade. Týmto spôsobom môžete optimálne koordinovať svoje manipulačné vozíky a mať pritom prehľad o vyťažení skladu.

Prostredníctvom individuálnych rozširovacích modulov môžete rozšíriť rozsah funkcie a prispôsobiť príslušnému stupňu digitalizácie a automatizácie. Autonómne vozíky, automatická prepravná technológia, ako aj plne automatizovaný vysokoregálový sklad sa dajú jednoducho integrovať do systému. Rozhrania a užívateľské pokyny zostávajú pritom stále rovnaké.

Systém Linde Warehouse Navigator automatizuje všetky procesy v sklade.

Modulárna architektúra systému

Systém správy skladu (LVS)

Základom systému Linde Warehouse Navigator je výkonný systém správy skladu. Podporí vás v každom sklade pri uskladňovaní a vyskladňovaní tovaru, ako aj pri správe objednávok a stavu zásob. Vďaka lokalizácii v reálnom čase rozpozná aktuálnu polohu všetkých skladových jednotiek a vizualizuje ich na 3D zobrazení skladu.

Systém riadenia vychystávania (KLS)

Pomocou systému riadenia vychystávania systému Linde Warehouse Navigator môžete efektívne spravovať a monitorovať príkazy vychystávania. Väčšie príkazy sa môžu rozdeliť na viaceré čiastkové príkazy a nakoniec zjednotiť. Systém spojí menšie príkazy s množstvom jednotlivých polôh pre paralelné vychystávanie (Multi Order Pick).

Systém riadenia vozíkov (SLS)

Systém riadenia vozíkov systému Linde Warehouse Navigator sa vynikajúco hodí na koordináciu jazdných dráh flotily vozíkov a na optimalizáciu materiálového toku. Vypočíta najvhodnejšie trasy a naviguje vodiča na najrýchlejšiu dráhu k cieľu. Tým zabránite jazdám naprázdno a môžete efektívne a energeticky úsporne riadiť jazdné príkazy.

Kto potrebuje systém Linde Warehouse Navigator?

Systém Linde Warehouse Navigator je dokonalý prínos pre digitálnu správu skladu pre malé až stredne veľké podniky, ktoré chcú dať zbohom ručnej správe skladu. V štandardnej verzii vám umožňuje hospodárne spravovať všetky skladové procesy, a to od príjmu tovaru cez uskladnenie až po jeho výdaj.

Systém Linde Warehouse Navigator je rovnako vhodný pre spoločnosti, ktoré prevádzkujú blokový sklad alebo majú k dispozícii veľkú flotilu vysokozdvižných vozíkov. Umožňuje presnú identifikáciu tovaru a paliet a podporuje riadenie komplexných čiastočne alebo plne automatizovaných procesov intralogistiky.

Funkcie systému Linde Warehouse Navigator

 • Kompletná správa rôznych oblastí skladu
 • Prehľadné používateľské rozhranie s intuitívnym ovládaním
 • Spoľahlivé sledovanie tovaru s lokalizáciou v reálnom čase
 • Efektívne stratégie uskladňovania, vyskladňovania a vychystávania
 • Stanovenie oblastí používania a čiastkových trás
 • Pripojenie na systém ERP a automatizovaný systém
 • Pripojenie k mobilným zariadeniam (tablety, smartfóny, skenery atď.)
 • K dispozícii v 18 jazykoch

Prehľad výhod systému Linde Warehouse Navigator

 • Úplný prehľad o aktuálnych skladových zásobách
 • Modulárna architektúra systému spôsobilá pre budúcnosť
 • Automatické spracovanie objednávok
 • Škálovateľnosť podľa stupňa digitalizácie a automatizácie
 • Sledovateľnosť všetkého tovaru (aj v blokovom sklade)
 • Zníženie chýb pri uskladnení a vyskladnení
 • Optimálne využitie celej flotily vysokozdvižných vozíkov
 • Obmedzenie nevyťažených jázd

Linde VNA Navigation Interface – neustály pohyb medzi vysokými regálmi

Čo dokáže rozhranie Linde VNA Navigation Interface?

Rozhranie Linde VNA Navigation Interface je užitočné rozšírenie skladovej navigácie od spoločnosti Linde. Skladová navigácia zaisťuje, aby vozíky do veľmi úzkych uličiek našli najefektívnejšiu trasu medzi dvomi bodmi vo vysoko regálovom sklade. Prostredníctvom rozhrania Linde VNA Navigation Interface komunikuje skladová navigácia vozíka s príslušným WMS systémom. Tým sa zaistí, aby sa cieľové súradnice nasledujúceho prepravného príkazu nemuseli zadávať ručne, keďže sú uložené priamo do navigačného softvéru vozíka.

Kto potrebuje rozhranie Linde VNA Navigation Interface?

Rozhranie Linde VNA Navigation Interface je skutočnou výhrou pre všetkých prevádzkovateľov vysokoregálových skladov, ktorí už používajú skladovú navigáciu od spoločnosti Linde. Len čo vodič vybaví jeden prepravný príkaz, vozík automaticky dostane ďalší príkaz. Cieľové súradnice nasledujúceho tovaru určeného k preprave nie je nutné samostatne zadávať do systému. Tým sa šetrí čas a podstatne sa zvyšuje množstvo prepravovaného tovaru.

Funkcie rozhrania Linde VNA Navigation Interface

 • Rozhranie medzi systémom WMS a vozíkmi
 • Automatizovaná navigácia vo vysokoregálovom sklade
 • Efektívna správa príkazov
 • K dispozícii v mnohých jazykoch

Prehľad výhod rozhrania Linde VNA Navigation Interface

 • Priame pripojenie k existujúcemu WMS
 • Optimálna skladová navigácia znižuje čas jazdy
 • Zníženie chybovosti
 • Vyšší manipulačný objem v sklade s vysokými regálmi

Linde Truck Call – digitálna koordinácia jazdných príkazov

Čo dokáže aplikácia Linde Truck Call?

Aplikácia Linde Truck Call umožňuje jednoduché riadenie logistických príkazov na každom zariadení s internetom alebo prostredníctvom aplikácie na smartfóne alebo tablete. Aplikácia Linde Truck Call zjednodušuje priraďovanie príkazov na jazdu v rámci flotily a skracuje komunikáciu medzi manažérom flotily a vodičmi. Vedúci zmeny môže pritom uprednostniť príkazy, poskytnúť k nim informácie a prideliť určité skupiny vodičov. Navyše získa optimálny prehľad o otvorených, spracúvaných a ukončených príkazoch.

Kto potrebuje aplikáciu Linde Truck Call?

Aplikácia Linde Truck Call je vhodná najmä pre spoločnosti, ktoré disponujú malou až stredne veľkou flotilou vozíkov. Vedúci zmeny môže vytvoriť na smartfóne jazdný príkaz so všetkými potrebnými informáciami pre vodičov. Dôležité údaje sa môžu pripojiť ako fotografie, dokumenty alebo komentáre. Skracuje to čas komunikácie a flotila sa optimálne vyťaží.

Funkcie aplikácie Linde Truck Call

 • Jednoduché, efektívne vytvorenie a spracovanie jazdných príkazov
 • Náležité pridelenie príkazov k vhodným typom vozíkov a skupinám vodičov, ako aj uvedenie lokality, miesta vykládky a priority
 • Podľa potreby sa môžu dôležité údaje pripojiť ako fotografie alebo dokumenty
 • Prehľad o všetkých otvorených, spracúvaných a ukončených jazdných príkazoch

Prehľad výhod aplikácie Linde Truck Call

 • Efektivita: Zníženie jázd naprázdno a optimálne vyťaženie flotily
 • Používateľská prístupnosť: jednoduché vytvorenie a spracovanie príkazov, aj keď nie ste na prevádzke.
 • Bezpečnosť: Žiadne telefonovanie vodičov vozíka počas jazdy

Robotické (AGV) vozíky

Hospodárne a bezpečné: Autonómne vozíky série Matic od spoločnosti Linde Material Handling pracujú s technológiou geonavigácie.

Zisti viac

Inteligentná automatizácia pre intralogistické procesy

Vďaka množstvu projektov pre našich zákazníkov z rôznych odvetví má spoločnosť Linde Material Handling k dispozícii rozsiahle znalosti intralogistických procesov. Na základe týchto znalostí sme vyvinuli štandardné aplikácie, ktoré umožňujú automatizáciu jednotlivých procesných krokov alebo kompletných materiálových tokov.

Zisti viac