Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Softvér pre intralogistiku a automatizáciu

Odrazový mostík do budúcnosti
Prepojený sklad pomocou softvéru pre intralogistiku a automatizáciu

Integrované softvérové riešenia hrajú v modernej intralogistike stále dôležitejšiu úlohu. Po prvé na účel zhromažďovania údajov a kľúčových ukazovateľov, na základe ktorých je možné fundovane rozhodovať o stratégiách spoločnosti. Po druhé na účel analýzy, optimalizácie a aktualizácie všetkých tokov tovaru, informácií a zdrojov. Vďaka vizualizácii a riadeniu komplexných procesov materiálového toku v reálnom čase je sklad od rána efektívny ako nikdy predtým.

Či už ide o ručné, poloautomatické alebo plne automatické procesy, alebo o blokový či vysokoregálový sklad: softvérové riešenia od spoločnosti Linde Material Handling ponúkajú rozmanité možnosti na zvýšenie efektívnosti vašich procesov a na dosiahnutie významných úspor. Bez ohľadu na to, či ste v rámci digitalizácie a automatizácie na úplnom začiatku, alebo už máte prvé kroky za sebou: pomocou našich aplikácií vyťažíte zo svojho skladu maximum.

Linde Warehouse Manager – ideálny vstup do sveta systémov WMS

Čo dokáže systém Linde Warehouse Manager?

Systém Linde Warehouse Manager je moderný a cenovo výhodný systém riadenia skladu (WMS) vhodný pre vstup do sveta digitálnej správy skladu. Umožňuje vám hospodárne spravovať všetky skladové procesy, a to od príjmu tovaru cez uskladnenie až po jeho výdaj. Prostredníctvom systému Linde Warehouse Manager môžete koordinovať svoju flotilu a plne automaticky spracúvať všetky príkazy na jazdu. Aplikácia správy zásob ponúka úplne transparentný prehľad vyťaženosti skladu a vychystávacia funkcia vám pomáha kombinovať objednávky. Systém sa dá bez problémov pripojiť k systémom ERP a automatizovanej dopravnej technike.

Kto potrebuje systém Linde Warehouse Manager?

Systém Linde Warehouse Manager je ideálny pre malé až stredne veľké spoločnosti, ktoré konečne chcú dať zbohom ručnej správe skladu. V štandardnej verzii je softvér obmedzený len na základné funkcie, ktoré nováčikovia potrebujú k inteligentnej digitalizácii. Súčasne je systém Linde Warehouse Manager stavebným kameňom postupnej automatizácie všetkých procesov v sklade. Systém sa dá postupne prispôsobovať rastúcej potrebe automatizácie spoločnosti – od autonómneho vozíka po automatickú prepravnú technológiu alebo plne automatizovaný vysokoregálový sklad. Rozhrania a užívateľské pokyny zostávajú pritom stále rovnaké.

Funkcie systému Linde Warehouse Manager

 • Kompletné riadenie rôznych skladových oblastí
 • Prehľadné používateľské rozhranie s intuitívnym ovládaním
 • Pripojenie k existujúcim IT systémom
 • Pripojenie k automatizovaným systémom (dopravné systémy, regálové systémy)
 • Efektívna stratégia uskladnenia a vyskladnenia
 • Inteligentné vychystávacie stratégie
 • Pripojenie k mobilným zariadeniam (tablety, smartfóny, skenery atď.)

Prehľad výhod systému Linde Warehouse Manager

 • Dokonalý pre vstup do sveta systémov WMS
 • Úplný prehľad o aktuálnych skladových zásobách
 • Automatické spracovanie objednávok
 • Prispôsobí sa rastúcej potrebe automatizácie

Linde Warehouse Navigator – kompletný prehľad o blokovom sklade

Čo dokáže systém Linde Warehouse Navigator?

Systém Linde Warehouse Navigator je navádzací systém vysokozdvižných vozíkov, ktorý sa špecializuje na skladové procesy vo veľkých blokových skladoch. Umožňuje presnú identifikáciu tovaru a paliet, a zaisťuje tak efektívne materiálové toky a spoľahlivé sledovanie tovaru. Vďaka automatickej lokalizácii má systém neustále prehľad o tom, kde sa práve nachádzajú jednotlivé vysokozdvižné vozíky a aký tovar prepravujú. Ak dôjde k nesprávnemu uskladneniu balíka, softvér informuje vodiča o chybe a zaznamená nesprávnu polohu. Systém Linde Warehouse Navigator generuje trojrozmernú mapu celého skladu, do ktorej sa ukladá aktuálna poloha každej skladovanej jednotky.

Kto potrebuje systém Linde Warehouse Navigator?

Systém Linde Warehouse Navigator je dokonale vhodný pre spoločnosti, ktoré prevádzkujú blokový sklad alebo majú k dispozícii veľkú flotilu vysokozdvižných vozíkov. Okrem úplne transparentného uskladňovania tovaru je ideálny tiež na koordináciu trás vysokozdvižných vozíkov veľkých flotíl. Na tento účel sa dajú do softvéru uložiť všetky trasy v sklade. Vďaka týmto informáciám systém vypočíta optimálne trasy, takže sa predíde nevyťaženým jazdám a zaistí sa, že jazdné príkazy sa vykonajú efektívne a energeticky úsporne.

Funkcie systému Linde Warehouse Navigator

 • 3D vizualizácia celého skladu
 • Spoľahlivé sledovanie tovaru s lokalizáciou v reálnom čase
 • Efektívny manžment prepravných príkazov
 • Analýza ABC a XYZ uskladneného tovaru
 • Pripojenie k mobilným zariadeniam (tablety, smartfóny, skenery atď.)
 • K dispozícii v 18 jazykoch

Prehľad výhod systému Linde Warehouse Navigator

 • Absolútna sledovateľnosť všetkého tovaru v blokovom sklade
 • Zníženie chýb pri uskladnení a vyskladnení
 • Optimálne využitie celej flotily vysokozdvižných vozíkov
 • Obmedzenie nevyťažených jázd

Linde VNA Navigation Interface – neustály pohyb medzi vysokými regálmi

Čo dokáže rozhranie Linde VNA Navigation Interface?

Rozhranie Linde VNA Navigation Interface je užitočné rozšírenie skladovej navigácie Linde Warehouse Navigation. Skladová navigácia zaisťuje, aby vozíky do veľmi úzkych uličiek našli najefektívnejšiu trasu medzi dvomi bodmi vo vysoko regálovom sklade. Prostredníctvom rozhrania Linde VNA Navigation Interface komunikuje skladová navigácia vozíka s príslušným WMS systémom. Tým sa zaistí, aby sa cieľové súradnice nasledujúceho prepravného príkazu nemuseli zadávať ručne, keďže sú uložené priamo do navigačného softvéru vozíka.

Kto potrebuje rozhranie Linde VNA Navigation Interface?

Rozhranie Linde VNA Navigation Interface je skutočnou výhrou pre všetkých prevádzkovateľov vysokoregálových skladov, ktorí už používajú skladovú navigáciu od spoločnosti Linde. Len čo vodič vybaví jeden prepravný príkaz, vozík automaticky dostane ďalší príkaz. Cieľové súradnice nasledujúceho tovaru určeného k preprave nie je nutné samostatne zadávať do systému. Tým sa šetrí čas a podstatne sa zvyšuje množstvo prepravovaného tovaru.

Funkcie rozhrania Linde VNA Navigation Interface

 • Rozhranie medzi systémom WMS a vozíkmi
 • Automatizovaná navigácia vo vysokoregálovom sklade
 • Efektívna správa príkazov
 • K dispozícii v mnohých jazykoch

Prehľad výhod rozhrania Linde VNA Navigation Interface

 • Priame pripojenie k existujúcemu WMS
 • Optimálna skladová navigácia znižuje čas jazdy
 • Zníženie chybovosti
 • Vyšší manipulačný objem v sklade s vysokými regálmi

Ďalšie informácie o našich riešeniach pre intralogistiku a automatizáciu

Robotické (AGV) vozíky

Hospodárne a bezpečné: Autonómne vozíky série Matic od spoločnosti Linde Material Handling pracujú s technológiou geonavigácie.

Zisti viac

Inteligentná automatizácia pre intralogistické procesy

Vďaka množstvu projektov pre našich zákazníkov z rôznych odvetví má spoločnosť Linde Material Handling k dispozícii rozsiahle znalosti intralogistických procesov. Na základe týchto znalostí sme vyvinuli štandardné aplikácie, ktoré umožňujú automatizáciu jednotlivých procesných krokov alebo kompletných materiálových tokov.

Zisti viac