Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Robotické vozíky (AGV)

Automatický pohyb
Robotický vozík od spoločnosti Linde Material Handling

Robotický vozík je samostatne jazdiaci dopravný prostriedok, ktorý je automaticky riadený a prevádzkovaný bez ľudského zásahu. Slúži na prepravu materiálov pomocou aktívnych alebo pasívnych prostriedkov na uchopenie bremena, a to ťahaním, ako aj nosením.

Robotické vozíky (AGV) zohrávajú v modernej intralogistike stále významnejšiu úlohu. Tento pojem zahŕňa celkový systém, ktorý zahŕňa robotické vozíky (AGV), hlavnú riadiacu jednotku, jednotky pre dátovú komunikáciu, ako aj nabíjacie stanice. Robotické vozíky (AGV) majú široké spektrum použitia. Ide najmä o prepravu tovaru z bodu A do bodu B bez ľudského zásahu, a tým nahrádza prácu bez pridanej hodnoty.

AGV ponúkajú množstvo výhod počas každodennej prevádzky v sklade: Odbremeňujú pracovníkov od opakujúcich sa prepravných úloh, vytvárajú optimálnu stabilitu procesov a v sklade znižujú mieru chýb a nehôd. Prostredníctvom autonómnych vozíkov radu MATIC spoločnosť Linde Material Handling ponúka AGV pre takmer každú požiadavku zákazníka. Súčasťou tejto ponuky je dokonalý vozík.

Správna navigácia: AGV fungujú týmto spôsobom

Súčasťou robotického vozíka je rýchly a bezpečný pohyb autonómnych vozíkov v skladovom prostredí. Na tento účel sú k dispozícii dva druhy navigačnej technológie.

  • Pruhmi riadená navigácia Pri tomto variante sa AGV vozíky orientujú pomocou optických pomôcok alebo magnetických pruhov. Snímače autonómnych logistických vozíkov ich navigujú prostredníctvom týchto pruhov k požadovanému cieľu. Pre tento spôsob riadenia podľa pruhov je potrebné predbežné plánovanie. Spoločnosti si musia vopred presne rozmyslieť, ako má optimálne vyzerať sieť trás. Dodatočná zmena určených trás sa často spája s dodatočnými nákladmi.
  • Geonavigácia V prípade geonavigácie (nazývanej aj obrysová navigácia) sú AGV riadené pomocou laserového navigačného systému. Dodatočné infraštruktúry, ako sú vodiace koľajnice alebo svetelné reflektory, nie sú potrebné. Vozíky AGV snímajú svoje okolie vo všetkých smeroch pomocou laserových snímačov. Geonavigácia je veľmi flexibilná a dá sa jednoducho prispôsobiť novým trasám a prostrediam. Mapovanie prostredia vykonávajú AGV vozíky počas uvedenia do prevádzky. Tento postup umožňuje jednoduché doplnenie a používanie ďalších úsekov. Inteligentný riadiaci softvér koordinuje podľa potreby trasy a rýchlosti viacerých vozíkov riadených geonavigáciou. Aj spoločnosť Linde sa pri svojich autonómnych vozíkoch MATIC spolieha na geonavigáciu.

Od malých po veľké: Tieto vozíky sa dajú použiť ako AGV vozíky

Takmer každý typ manipulačného vozíka, ktorý sa používa v manuálnej prevádzke, sa dá použiť ako AGV vozík. Zahŕňajú autonómne ťahače, vysokozdvižné vozíky s protizávažím, vysokozdvižné vozíky s meniteľným dosahom a vozíky do veľmi úzkych uličiek. Automatizované prepravné vozíky sú tiež veľmi efektívne, a to najmä v stiesnených priestoroch, keďže dokážu priamo z odovzdávacej stanice alebo spolu s manipulačnými platformami, pod ktorými jazdia, zdvíhať a skladať prepravné jednotky.

Rad MATIC od spoločnosti Linde zahŕňa tieto AGV vozíky:

P-MATIC

Autonómny elektrický ťahač P-MATIC od spoločnosti Linde s plošinou na státie prepravuje náklad s hmotnosťou až 5 000 kilogramov a je ideálne vhodný napríklad na zásobovanie výrobných hál v priemyselných prevádzkach. Prednostne sa používa na dodávku výrobného materiálu, likvidáciu odpadov, ako aj ťahanie väčších nákladných súprav.

Zistiť viac

L-MATIC

Autonómny stohovací vozík L-MATIC od spoločnosti Linde je ideálne vhodný na uskladňovanie a vyskladňovanie v nízkych výškach a úsekovú prepravu. Je optimalizovaný na manipuláciu s paletami a kovovými bremenami. Prepravuje pritom náklady s hmotnosťou do 1 200 kilogramov a dokáže zdvihnúť a uložiť palety do výšky 1,60 metra.

Zistiť viac

L-MATIC HD

Automatizovaný stohovací vozík L-MATIC HD od spoločnosti Linde je dokonale vhodný na zdvihnutie a uskladnenie stredne ťažkého nákladu. V závislosti od modelu vozíky dokážu prepraviť náklad s hmotnosťou až 2 tony. Na základe hmotnosti a geometrie nákladu dokáže dosiahnuť regále vo výške 3,20 metra.

Zistiť viac

L-MATIC AC

Autonómny stohovací vozík L-MATIC AC od spoločnosti Linde dokáže brať aj zatvorené bremená. Prepravuje náklady do 1 200 kilogramov a dosahuje regály vo výške 3,80 metra. Zjednodušuje prepravu uzatvorených nosičov nákladu, napríklad pri preprave europaliet, a je vhodný najmä na príjem tovaru v odovzdávacích staniciach, pod ktorými sa nedá jazdiť.

Zistiť viac

K-MATIC

Pokiaľ ide o mimoriadne veľké výšky, je autonómne jazdiaci vozík do veľmi úzkych uličiek K-MATIC od spoločnosti Linde optimálnou voľbou. Zdvíha náklady do hmotnosti 1 500 kilogramov a dosahuje pri uskladňovaní a vyskladňovaní výšku zdvihu až 14 metrov. Vozík K-MATIC pritom hladko spolupracuje s prvkami infraštruktúry, ako sú pásové dopravníky alebo baliace stanice.

Zistiť viac

R-MATIC

Autonómny vysokozdvižný vozík s meniteľným dosahom R-MATIC je navrhnutý na uskladňovanie a vyskladňovanie tovaru až do výšky jedenásť metrov. Pritom zvláda hmotnosti nákladu až do 1 600 kilogramov. Vďaka radu možných stožiarov je rovnako vhodný na použitie v skladoch, na prepravu materiálu a na zásobovanie pracovísk. V skladoch je výhodná hlavne jeho obratnosť, keďže sa dokáže pohybovať v úzkych uličkách, a tým umožňuje vyššie skladovacie kapacity.

Zistiť viac

C-MATIC

Automatizovaný mobilný robot C-MATIC od spoločnosti Linde preukazuje svoje silné stránky pri preprave materiálu v stiesnených podmienkach. Náklad je možné zdvihnúť spolu s manipulačnými platformami, pod ktorými vozík jazdí, a umiestniť kdekoľvek v mieste určenia. Možná je aj preprava medzi statickými prekladacími stanicami a prepravnými pásmi. V závislosti od modelu prepravuje vozík C-MATIC náklad s hmotnosťou 600, 1 000 alebo 1 500 kilogramov.

Zistiť viac

C-MATIC HP

Autonómny mobilný robot C-MATIC HP od spoločnosti Linde samostatne prepravuje tovar na manipulačných platformách, pod ktorými jazdí, s hmotnosťou do 1 000 kg na stredne dlhých a dlhých trasách, a to bez pevne nainštalovanej infraštruktúry. Vďaka laserovej obrysovej navigácii sa môže mobilný plošinový vozík veľmi dobre používať aj v zmiešanej prevádzke s inými vozíkmi.

Zistiť viac

Efektívny a bezpečný: Z tohto dôvodu sa oplatí prechod na AGV

Pre množstvo spoločností je mimoriadne rozumné a nutné prejsť vo vlastnej intralogistike úplne alebo sčasti na AGV. A síce z týchto dôvodov:

  • Menej personálu: Používanie AGV znamená automatizovať prepravné úlohy bez pridanej hodnoty. Tým sa rieši nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a dodatočne sa šetria náklady. Pri manuálne riadených logistických vozíkoch predstavuje samotný potrebný personál 80 % celkových nákladov.
  • Trvalé použitie: Autonómne vozíky sa navyše môžu používať 24 hodín denne. Na dosiahnutie tohto cieľa sa optimalizuje materiálový tok ako súčasť procesu automatizácie, čo výrazne zvyšuje celkový manipulačný výkon.
  • Nižšia chybovosť: AGV navyše zvyšuje bezpečnosť manipulácie s tovarom. Výsledkom je nižšia chybovosť a nehodovosť v sklade, a tým nižšie náklady v dôsledku poškodenia tovaru alebo infraštruktúry budovy.

Robotický vozík L-MATIC AC od spoločnosti Linde pri použití vo výrobnej hale

Zmiešaná prevádzka je možná: Použitie AGV v zmiešanej prevádzke

Zmiešaná prevádzka autonómne a manuálne prevádzkovaných vozíkov je vždy možná. Vozíky AGV od spoločnosti Linde sa dajú podľa potreby riadiť manuálne. Dôvodom je skutočnosť, že sú založené na manuálnych vozíkoch, ktoré sa následne automatizovali. Autonómne vozíky, ťahače a paletové vozíky radu MATIC disponujú inteligentnou navigačnou a bezpečnostnou technológiou pre zmiešanú prevádzku. Z tohto dôvodu spolupracujú s ľuďmi a manuálnymi vozíkmi bez problémov aj v najtesnejších priestoroch. Laserové skenery AGV vozíkov umožňujú bezpečnú prevádzku a zabraňujú kolíziám.

Inteligentné rýchle vozíky

Autonómne mobilné roboty (AMR) sú v modernej intralogistike čoraz dôležitejšie. Autonómne plošinové vozíky sa používajú na automatizovanú alebo sčasti automatizovanú prepravu tovaru, a citeľne tak zvyšujú efektívnosť v skladoch a logistických centrách.

Zistiť viac

Kompletná prepojenosť: AGV rozhrania k systémom ERP a WMS

Prepojenie je potrebné na hladké spracovanie automatizovaných materiálových tokov. Mimoriadne dôležité sú tu dve oblasti: Systémy ERP (Enterprise Resource Planning) umožňujú rozsiahle plánovanie a koordináciu úloh a zdrojov. Systémy Warehouse Management (WMS) zaznamenávajú všetky interné pohyby tovaru a zvyšujú efektívnosť v celkovom prostredí. Vozíky AGV od spoločnosti Linde dokážu komunikovať so systémami ERP a WMS na dosiahnutie lepšej automatizácie. Inteligentné riadiace funkcie vozíkov AGV umožňujú navyše synchronizáciu vozíkov a automatických halových brán. Možné je aj pripojenie k semaforom a systému hlásenia požiaru.

Profesionálna realizácia: Ako sa AGV vozíky integrujú do existujúcich systémov

Na dosiahnutie automatizácie jednotlivých úsekov procesu alebo celých materiálových tokov v existujúcich skladoch je potrebná podpora zo strany kvalifikovaného personálu. Pri vývoji a realizácii riešenia automatizácie podporuje spoločnosť Linde svojich zákazníkov prostredníctvom vlastného realizačného tímu. Odborníci zo spoločnosti Linde pomáhajú s výberom a koncepciou vozíkov, s integráciou do existujúcich procesov a nakoniec s prevádzkou systému. Vďaka geonavigácii bez infraštruktúry sa vozíky dajú rýchlo a jednoducho integrovať do existujúcich procesov. Ak sa podmienky zmenia, systém sa dá bez námahy prispôsobiť a opätovne nastaviť.

Oplatí sa: Náklady na AGV

Pri výbere AGV pripadá hlavná časť nákladov na zaobstaranie vozíkov a uvedenie systému do prevádzky. Jednotlivé náklady závisia od rôznych faktorov. V prvom rade od veľkosti flotily a zložitosti použitia. Skúsenosti ukazujú, že investície do AGV sa veľmi rýchlo vrátia. V neposlednom rade vďaka skutočnosti, že procesy sú optimalizované prostredníctvom automatizácie a že sa usporia významné náklady na personál.

FAQ – Často kladené otázky o AGV

Čo sa rozumie pod robotickými vozíkmi (AGV)?

V prípade AGV preberajú autonómne logistické vozíky prepravné a skladovacie úlohy. AGV vozíky sa pritom obvykle riadia koľajnicami alebo magnetickými páskami. Vozíky radu MATIC od spoločnosti Linde naproti tomu používajú flexibilnejšiu geonavigáciu, pomocou ktorej nájdu AGV vozíky cestu prostredníctvom laserových snímačov. Vozíky AGV sa dajú používať pri preprave materiálu, uskladňovaní a vyskladňovaní v regáloch, pri preprave materiálu do manipulačných systémov, ako aj pri zásobovaní výrobných liniek materiálom.

Prečo by sme sa mali rozhodnúť pre AGV?

Vozíky AGV ponúkajú množstvo výhod. V rozhodujúcej miere to zahŕňa efektívnosť interného materiálového toku. Vyplýva to zo skutočnosti, že AGV zvyšuje prehľadnosť a schopnosť riadenia vlastných materiálových tokov. AGV vozíky súčasne znižujú závislosť od personálu, znižujú riziko nehôd a poškodenia pri preprave a súčasne zvyšujú spoľahlivosť prepravných procesov. AGV vozíky navyše zlepšujú prehľadnosť a schopnosť riadenia vlastných materiálových tokov.

Aký je rozdiel medzi AGV vozíkmi a autonómnymi mobilnými robotmi (AMR)

AGV je celkový systém na automatizáciu procesov v internom materiálovom toku. Pozostáva z robotického vozíka (AGV), hlavnej riadiacej jednotky, jednotiek pre dátovú komunikáciu a nabíjacích staníc. Používané vozíky sa pohybujú po vymedzených trasách na orientáciu používajú geonavigáciu. Autonómne mobilné roboty (AMR) sa naproti tomu spoliehajú viac na flexibilnú navigáciu, pre ktorú nie je potrebná dodatočná infraštruktúra, pričom aj tu sa používajú QR kódy.

Aké sú typy AGV?

Ako AGV sa môžu použiť rôzne typy vozíkov vrátane automatizovaných ťahačov, paletových vozíkov, vysokozdvižných vozíkov s protizávažím, vysokozdvižných vozíkov s meniteľným dosahom a vozíkov do veľmi úzkych uličiek. Na prepravu po krátkych a stredne dlhých trasách v stiesnených priestoroch sú navyše veľmi dobrou voľbou automatizované plošinové vozíky. V závislosti od modelu použitých vozíkov môžu AGV vozíky plniť rôzne úlohy vrátane prepravy z podlahy na podlahu, z podlahy do regála alebo z manipulačného systému do manipulačného systému.

Aké bezpečnostné systémy používajú AGV vozíky?

AGV vozíky sú vybavené množstvom bezpečnostných riešení, ktoré pomáhajú zaistiť nerizikový materiálový tok. Štandardné komponenty zahŕňajú laserové snímače s rôznymi bezpečnostnými zónami a monitorovacími oblasťami, ako aj laser s clonou na rozpoznanie visiacich prekážok. Vozíky sú navyše vybavené núdzovým tlačidlom.

Pre koho sú AGV vozíky vhodné?

AGV vozíky sú ideálne pre spoločnosti, ktoré vo svojich procesoch materiálového toku dosiahli už vysoký stupeň štandardizácie. Zahŕňa to napríklad štandardizáciu nosičov nákladu a pravidelnosť, s akou sa určitý náklad musí prepraviť z bodu A do bodu B. V zásade sa dá povedať: Čím vyššia štandardizácia, tým efektívnejšia automatizácia. Mimoriadne nákladovo efektívne je používať AGV vozíky vo viaczmennej prevádzke.

Správy používateľov – robotické vozíky pri použití

Schröder: Prehľad v každom smere

Je známe, že v zmluvnej logistike je transparentnosť veľkou výhodou. A ešte lepšie by bolo, keby sa dala vytvárať čo najefektívnejšie: Poskytovateľ prepravných a logistických služieb spoločnosť Gebrüder Schröder GmbH & Co. KG sa pritom spolieha na systém Linde Warehouse Navigator, ktorý nielen zrýchľuje a zjednodušuje procesy v prevádzke, ale aj zobrazuje skladové zásoby zákazníkom v reálnom čase.

Zistiť viac

Poloplast: Tovar sa musí hýbať

Ak stúpa dopyt, a tým aj objem výroby, je to dôvod na radosť. Ale ako sa dá zvládnuť intenzívny tok tovaru bez toho, aby boli zamestnanci zaťažovaní neustále sa opakujúcimi prepravnými úlohami? Spracovateľ plastov Poloplast má túto odpoveď: Automatizácia od spoločnosti Linde.

Zistiť viac

HOLTER: Dvaja pomocníci na plné obrátky

Dva stohovacie robotické vozíky L-MATIC od spoločnosti Linde jazdia svoje okruhy medzi skladom a expedíciou u rakúskeho špecialistu na sanitárnu techniku HOLTER. Ich ľudskí kolegovia a kolegyne sa zatiaľ v plnej miere sústreďujú na svoju vlastnú prácu: na vychystávanie s pridanou hodnotou.

Zistiť viac