Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Intralogistické a automatizované riešenia

Vhodné riešenie pre každý prípad
Automatizované vozíky od spoločnosti Linde Material Handling v prevádzke v sklade

Rýchly rozvoj trhu si vyžaduje rozsiahle prispôsobenie intralogistiky vo všetkých odvetviach. Riešenia automatizovanej intralogistiky od spoločnosti Linde Material Handling pomôžu vášmu podniku pracovať bezpečnejšie, efektívnejšie a hospodárnejšie. Tu nájdete prehľad o rôznych odvetviach, požiadavkach a už realizovaných riešeniach od spoločnosti Linde.

Strojárstvo a výstavba zariadení

V odvetví strojárstva a operačného manažmentu sa efektívnosť vášho výrobného procesu primárne určuje vaším interným materiálovým tokom. Je nevyhnutné zaistiť plynulé zásobovanie montážnych liniek materiálom, aby intralogistika a výroba tvorili hladký a súčasne flexibilný proces. Prepojené výrobné prostredia a automatizované procesy predstavujú základný kameň inteligentnej prevádzky zajtrajška. Naše príklady prípadových štúdií ukazujú, čo je už dnes možné s riešeniami od spoločnosti Linde.

Heidelberger Druckmaschinen

Odvetvie: Strojárstvo

Úloha: Vytvorenie bezpečného, efektívneho a flexibilného zásobovania výroby pri čo najlepšom využití plochy

Riešenie od spoločnosti Linde: Plánovanie a realizácia skladu s vysokými regálmi, ako aj dodávka vysokozdvižných ručne vedených vozíkov a ťahačov

Yanmar Compact Equipment Europe

Odvetvie: Strojárstvo

Úloha: Vytvorenie vysoko výkonného logistického centra v bývalej výrobnej hale

Riešenie od spoločnosti Linde: Vývoj a realizácia jednotnej koncepcie regálov a logistiky a dodávka vhodných vozíkov do veľmi úzkych uličiek

Výrobné odvetvie

Hlavným strategickým poslaním mnohých podnikov vo výrobnom odvetví je v súčasnosti zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a získať vyšší podiel na trhu. Predpokladom na to sú stabilné výrobné a distribučné procesy, ktoré dokážu kedykoľvek podľa potreby dodať materiál. Množstvo podnikov už používa automatizované alebo poloautomatizované procesy s cieľom maximalizácie výkonu. Naše príklady použitia demonštrujú, ako vám riešenia od spoločnosti Linde môžu pomôcť.

Poloplast

Odvetvie: Potrubné systémy z plastu a polymérových zlúčenín

Úloha: Automatizácia prepravy tovaru medzi baliacou linkou a prekládkovým skladom

Riešenie od spoločnosti Linde: Zavedenie dvoch autonómnych stohovacích vozíkov L-MATIC s geonavigáciou a prepojením s infraštruktúrou

LINHARDT

Odvetvie: Obalový priemysel

Úloha: Náhrada existujúcich vozíkov s olovenou batériou v úzkych uličkách, zvýšenie ergonómie a dostupnosti

Riešenie od spoločnosti Linde: Zavedenie dvoch vozíkov od spoločnosti Linde s lítium-iónovou batériou, systémom BlueSpot™, ako aj osobným ochranným zariadením a pripojenie na existujúci systém správy skladu

Wolf

Odvetvie: Vykurovacia, vetracia, klimatizačná a solárna technológia

Úloha: Zavedenie automatizovaného prepravného riešenia medzi skladom obalov a expedíciou

Riešenie od spoločnosti Linde: Dodávka a inštalácia autonómneho stohovacieho vozíka L-MATIC od spoločnosti Linde

Massilly

Odvetvie: Spracovanie kovov

Úloha: Automatizácia intralogistických procesov pri súčasnom zvýšení bezpečnosti a produktivity

Riešenie od spoločnosti Linde: Zavedenie autonómnych stohovacích vozíkov L-MATIC od spoločnosti Linde na prepravu paliet

Joma-Polytec

Odvetvie: Technológia plastov

Úloha: Automatizácia prepravy medzi výrobou a expedíciou

Riešenie od spoločnosti Linde: Zavedenie automatizovaných stohovacích vozíkov L-MATIC AC od spoločnosti Linde vrátane geonavigácie

Automobilový priemysel

Viac prispôsobený zákazníkovi, inteligentnejší, udržateľnejší: Takmer žiadne odvetvie sa v súčasnosti nemení tak rýchlo ako automobilový priemysel. Na splnenie týchto požiadaviek musia byť vysoko efektívne výrobné procesy výrobcov flexibilnejšie. Optimalizácia interných materiálových tokov prostredníctvom automatizácie a digitalizácie majú pritom rozhodujúci význam na dosiahnutie úspechu. Prípadové štúdie našich zákazníkov v automobilovom priemysle dokazujú, ako riešenia od spoločnosti Linde podporujú chod výroby a znižujú náklady vďaka automatizácii.

Opel

Odvetvie: Automobilový priemysel

Úloha: Plánovanie a zavedenie automatizovaných prepravných systémov na zásobovanie montážnych liniek

Riešenie od spoločnosti Linde: Riešenie v podobe autonómnych ťahačov P-MATIC od spoločnosti Linde s rozličnými prívesmi a geonavigáciou

Chemický priemysel

Chemický priemysel vždy kládol vysoké požiadavky na intralogistiku. Rýchle, hladké procesy a maximálna bezpečnosť ľudí a strojov idú ruka v ruke v rámci interných materiálových tokov. Vozíky chránené proti výbuchu a vyspelé automatizované riešenia sú dôležité stavebné kamene bezporuchovej a málo rizikovej výroby. Naše prípadové štúdie ukazujú, ako riešenia od spoločnosti Linde optimálne podporujú procesy chemických výrobcov.

BASF

Odvetvie: Chemický priemysel

Úloha: Analýza, plánovanie a realizácia AGV riešenia na prepravu paliet, ako aj prepojenie s výrobným zariadením

Riešenie od spoločnosti Linde: Automatizovaný stohovací vozík L-MATIC AC s riadením bez vodiča od spoločnosti Linde vrátane geonavigácie

Elektrotechnický priemysel

Elektrotechnický priemysel je jedným z najväčších a súčasne najinovatívnejších odvetví. Ako dodávateľ komponentov je základnou súčasťou globálnych dodávateľských reťazcov výrobného odvetvia. Na splnenie tejto výzvy sa spoločnosti spravidla spoliehajú na komplexnú sieť optimálne organizovaných logistických centier. Digitalizácia a automatizované procesy ponúkajú pritom všestranné možnosti zvýšenia efektívnosti. Riešenia od spoločnosti Linde v nasledujúcich prípadových štúdiách poskytujú presvedčivý dôkaz.

Fagerhult

Odvetvie: Elektrotechnický priemysel

Úloha: Optimalizácia vnútropodnikového materiálového toku a zníženie počtu manuálnych prepráv v skladovom a výrobnom prostredí

Riešenie od spoločnosti Linde:Zavedenie a uvedenie dvoch automatizovaných stohovacích vozíkov L-MATIC od spoločnosti Linde do prevádzky pre prepravné úseky medzi montážnymi linkami a skladom hotových výrobkov.

ebm-papst

Odvetvie: Vzduchotechnika a hnacia technológia

Úloha: Automatizácia prepravy medzi baliacou linkou a expedíciou.

Riešenie od spoločnosti Linde: Dodávka a zavedenie troch automatizovaných stohovacích vozíkov L-MATIC od spoločnosti Linde vrátane pripojenia k systému SAP Extended Warehouse Management

Obchod

Obchod je s ročnými obratmi v miliardách jedným z nosných pilierov hospodárstva. Online obchodovanie a narastajúce individuálne požiadavky zákazníkov kladú pred spoločnosti stále väčšie výzvy. Vyžaduje sa vysoké tempo a plynulé procesy na splnenie rastúcich požiadaviek na intralogistiku. Obchodníci v rastúcej miere zvládajú zložitosť vnútropodnikových materiálových tokov prostredníctvom inovatívnych stratégií, ktoré sú založené na inteligentnom mixe sieťového prepojenia, automatizácie a digitalizácie. V našich prípadových štúdiách sa dozviete, ktoré riešenia od spoločnosti Linde môžu pomôcť pri splnení týchto výziev.

HOLTER

Odvetvie: Veľkoobchod s vykurovacou a sanitárnou technikou

Úloha: Automatizácia prepravy paliet s tovarom medzi vychystávaním a expedíciou

Riešenie od spoločnosti Linde: Reorganizácia materiálového toku a zavedenie dvoch autonómnych stohovacích vozíkov L-MATIC s geonavigáciou

Viac o intralogistike a automatizácii

Robotické (AGV) vozíky

Hospodárne a bezpečné: Autonómne vozíky série Matic od spoločnosti Linde Material Handling pracujú s technológiou geonavigácie.

Zisti viac

Inteligentná automatizácia pre intralogistické procesy

Vďaka množstvu projektov pre našich zákazníkov z rôznych odvetví má spoločnosť Linde Material Handling k dispozícii rozsiahle znalosti intralogistických procesov. Na základe týchto znalostí sme vyvinuli štandardné aplikácie, ktoré umožňujú automatizáciu jednotlivých procesných krokov alebo kompletných materiálových tokov.

Zisti viac

Poradenstvo v oblasti materiálového toku

Spoločnosť Linde Material Handling ponúka svojim zákazníkom komplexné systémové poradenstvo týkajúce sa optimalizácie intralogistického toku materiálu.

Zisti viac

Softvér pre intralogistiku a automatizáciu

Digitálne riadenie a prepojenie intralogistických a automatizačných riešení umožňuje zaistiť spoľahlivosť procesov a bezpečnosť práce v rámci materiálového toku. Spoločnosť Linde Material Handling ponúka na tento účel najmodernejšie softvérové riešenia, ktorý v sebe spája škálovateľný systém skladového manažmentu (WMS) a flexibilný navádzací systém vysokozdvižných vozíkov.

Zisti viac