Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Autonómne mobilné roboty (AMR) od spoločnosti Linde Material Handling

Inteligentné rýchle vozíky
Autonómne mobilné roboty (AMR) od spoločnosti Linde Material Handling v prevádzke

Autonómne mobilné roboty (AMR) sú v modernej intralogistike čoraz dôležitejšie. Autonómne plošinové vozíky sa používajú na automatizovanú alebo sčasti automatizovanú prepravu tovaru, a citeľne tak zvyšujú efektívnosť v skladoch a logistických centrách. Vďaka svojej nízkej konštrukčnej výške dokážu jazdiť pod prepravnými stojanmi a manipulačnými plošinami alebo zdvihnúť palety z odovzdávacích staníc, aby ich samostatne dopravili do vymedzenej cieľovej oblasti. Samostatne rozpoznajú prekážky a vyhnú sa im. AMR vozíky používajú na orientáciu buď QR kódy na podlahe, alebo laserovú geonavigáciu. Spoločnosť Linde Material Handling ponúka so svojimi autonómnymi ťahačmi C-MATIC a C-MATIC HP kompaktné AMR modely pre automatizovaný materiálový tok.

Efektívna preprava materiálu vďaka autonómnym mobilným robotom

Súčasná intralogistika je charakterizovaná štandardizovanými procesmi, v rámci ktorých je tovar prepravovaný na krátkych alebo stredne dlhých trasách do presne stanovenej polohy. Autonómne mobilné roboty výrazne zvyšujú efektívnosť týchto procesov. Odbremeňujú pracovníkov od opakujúcich sa prepravných úloh, skracujú pešie trasy (zásada „Goods to Person“), zvyšujú manipulačný výkon a znižujú chybovosť a nehodovosť na minimum. Vďaka svojej kompaktnosti a obratnosti nezaberajú viac miesta ako prepravovaný náklad, vďaka čomu sa dokážu efektívne pohybovať aj v najtesnejších priestoroch. Dajú sa bez problémov integrovať do existujúcich procesov a hladko spolupracujú s inými automatizovanými komponentmi v sklade.

Vždy v pohybe: Možnosti použitia AMR vozíkov

V závislosti od modelu dokážu autonómne mobilné roboty prepraviť náklad s hmotnosťou až do 1 500 kilogramov . Náklad je možné zdvihnúť spolu s manipulačnými platformami, pod ktorými jazdia, a uložiť ho kdekoľvek v miestnosti. Možná je aj preprava medzi statickými prekladacími stanicami a prepravnými pásmi. Vďaka modernej bezpečnostnej technológii sa AMR vozíky môžu používať aj v rušnom prostredí skladu a vo veľmi frekventovaných nakladacích zónach. Rôzne snímače stále monitorujú celé okolie vozíka, aby sa zabránilo kolíziám a aby sa zaručila bezpečná prevádzka. Autonómne mobilné roboty dokážu bez problémov spolupracovať aj v najtesnejších priestoroch s ľuďmi a ďalšími vozíkmi.

AMR vozík C-MATIC HP od spoločnosti Linde ako nosič nákladu v prevádzke

Prehľad výhod AMR riešení

  • Nosnosť až do 1 500 kilogramov
  • Kompaktný a obratný
  • Preprava rôznych nosičov nákladu
  • Jednoduchá integrácia do existujúcich procesov
  • Bezúdržbová lítium-iónová technológia
  • Možná zmiešaná prevádzka

Autonómny dvojitý balík: AMR vozík od spoločnosti Linde Material Handling

Spoločnosť Linde Material Handling ponúka prostredníctvom vozíka C-MATIC a vozíka C-MATIC HP dva autonómne mobilné roboty s rôznymi použitiami.

Vozík C-MATIC

Vozík C-MATIC používa na orientáciu QR kódy umiestnené na podlahe. Je vhodný najmä pre plne automatizovanú prevádzku s krátkymi alebo stredne dlhými trasami. Vozík je veľmi kompaktný a na zdvihnutie, prepravu a uloženie nákladu nepotrebuje veľa miesta, vďaka čomu môžu byť odovzdávacie stanice a skladovacie polohy umiestnené tesne vedľa seba. V závislosti od modelu zvládne vozík C-MATIC náklad s hmotnosťou 600, 1 000 alebo 1 500 kilogramov. Často sa používa najmä v maloobchode a v logistickej oblasti, keďže nosiče nákladu sa dajú štandardizovať v jednotlivých procesných krokoch.

Zistiť viac

Vozík C-MATIC HP

Variant HP vozíka C-MATIC je optimálne riešenie pre sčasti automatizované procesy v zmiešanej prevádzke. Vozík bez problémov spolupracuje s ľuďmi, manuálnymi vozíkmi a autonómnymi manipulačnými vozíkmi v tom istom prostredí. Svoje trasy si vozík C-MATIC HP vyhľadáva pomocou laserovej geonavigácie. Prepravuje náklady s hmotnosťou do 1 000 kilogramov a dokáže sa pritom orientovať v priestore a samostatne obchádzať prekážky a iné vozíky. Dodatočná infraštruktúra nie je nutná. Modely HP sú vhodné najmä do výrobného prostredia a pre poskytovateľov logistiky tretej strany, keďže rôzne nosiče nákladu sa tu musia automatizovať, ale musia sa aj pohybovať manuálne po rovnakej jazdnej dráhe.

Zistiť viac

Bezpečný, robustný, efektívny. Vlastnosti AMR modelov od spoločnosti Linde

Autonómne mobilné roboty od spoločnosti Linde sú rovnako kompaktné ako výkonné vozíky, pomocou ktorých sa dajú skladovacie procesy úplne alebo sčasti automatizovať. Prehľad najdôležitejších vlastností výrobku.

Bezpečnosť

Vďaka svojej robustnej, súvislej kontaktnej lište zaručujú vozíky C-MATIC čo najväčšiu bezpečnosť pri otáčaní na mieste a pri cúvaní. Autonómne mobilné roboty neustále monitorujú svoje okolie pomocou laserových skenerov, aby dokázali rýchlo reagovať na prekážky, ako sú ľudia a vozíky. A nezáleží na tom, či ide o pohyblivé alebo nepohyblivé prekážky. Vďaka spracovaniu údajov v reálnom čase prispôsobia vozíky rýchlosť príslušnej situácii alebo zostanú stáť, kým ľudia a vozíky neopustia nebezpečnú oblasť. Ľahko dostupné núdzové spínače na oboch stranách vozíka dodatočne zvyšujú bezpečnosť.

Manipulácia

Vozík C-MATIC sa orientuje pomocou QR kódov, ktoré sú umiestnené na podlahe pozdĺž jazdných dráh a uložené ako orientačné body na digitálnej karte. Dodatočne dostupné manipulačné platformy sú tiež opatrené QR kódmi, pomocou ktorých dokážu vozíky C-MATIC identifikovať tovar na prepravu a priradiť ho príslušnému skladovaciemu alebo úložnému miestu. Vozík C-MATIC HP sa orientuje pomocou geonavigácie, pre ktorú nie je potrebná žiadna dodatočná infraštruktúra. Vďaka tomu sa dajú rýchlo prispôsobiť novým trasám a prostrediu. Ak sa zmení miesto použitia, vozík jednoducho opätovne zmapuje svoje okolie. Modely HP navyše dokážu samostatne obísť prekážky.

Efektivita

Pri oboch typoch navigácie softvér vypočíta optimálnu trasu pre každý jazdný príkaz. Tým je možná správna poloha nosiča nákladu, napríklad na správne uloženie materiálu na stroje. Vďaka inteligentnému manažmentu flotily vozíky automaticky prejdú k automatickej nabíjacej stanici, ak majú nízky stav batérie.

Servis

Vďaka spoľahlivej technológii a robustným konštrukčným dielom autonómne mobilné roboty od spoločnosti Linde zaručujú vysokú dostupnosť, čo znižuje náklady na servis počas celého životného cyklu. Autonómne plošinové vozíky boli následne vyvinuté podľa zásady „Design to Service“. Vďaka tomu majú servisní technici rýchly prístup k všetkým príslušným technickým a mechanickým komponentom.

Ideálny výrobok pre každú úlohu: AMR špeciálna výbava pre dokonalé procesy v sklade

V závislosti od oblasti použitia a požiadaviek je v autonómnych mobilných robotoch od spoločnosti Linde dostupná rôzna špeciálna výbava.

Adaptačná doska

Na priamu prepravu paliet sa dajú AMR vozíky od spoločnosti Linde vybaviť voliteľnými adaptačnými doskami. Sú dostupné pre modely C-MATIC 10 a 15 a majú nosnosť do 1 500 kilogramov. Vďaka tomu sú štandardne možné odovzdávacie výšky od 320 do 730 milimetrov.

Manipulačné platformy

Zásuvné manipulačné platformy umožňujú štandardizovanú a flexibilnú manipuláciu s nákladom. Na platformách je možné prepravovať tovar na palete alebo bez palety. Prostredníctvom QR kódu na spodnej strane stola je možné jednoznačne identifikovať náklad určený na prepravu, a tým ho efektívne sledovať a riadiť.

Automatická nabíjacia stanica

Ak je stav nabitia batérie vozíka nízky, autonómny mobilný robot automaticky vyhľadá nabíjaciu stanicu a automaticky sa nabije. Čas úplného nabitia je cca 1,5 hodiny. Prostredníctvom nabíjacej stanice je možné nabiť viaceré AMR vozíky rovnakého typu.

Ako zázrakom: Riešenia automatizácie od spoločnosti Linde

Ťahač P-MATIC

Autonómny elektrický ťahač P-MATIC prepravuje zapriahnutý náklad s hmotnosťou od 3 000 do 5 000 kilogramov a je ideálne vhodný do skladov a priemyselných prevádzok.

Zistiť viac

Stohovací vozík L-MATIC

Autonómny stohovací vozík L-MATIC je ideálne vhodný na uskladňovanie a vyskladňovanie v nízkych výškach a na úsekovú prepravu.

Zistiť viac

Stohovací vozík L-MATIC HD

Vozík L-MATIC HD je automatizovaný stohovací vozík na efektívne zdvíhanie a uskladňovanie nákladu so stredne veľkou hmotnosťou

Zistiť viac

Stohovací vozík L-MATIC AC

Tento autonómny stohovací vozík s protizávažím má vyváženú vidlicu a je ideálny na príjem tovaru v odovzdávacích staniciach bez podjazdu.

Zistiť viac

Vozík do veľmi úzkych uličiek K-MATIC

Autonómny vozík do veľmi úzkych uličiek K-MATIC zdvíha náklady s hmotnosťou do 1 500 kilogramov a dosahuje výšky zdvihu do 14 metrov.

Zistiť viac

Vysokozdvižný vozík s meniteľným dosahom R-MATIC

Autonómny vysokozdvižný vozík s meniteľným dosahom R-MATIC zvláda náklady s hmotnosťou do 1 600 kilogramov a je vhodný na uskladňovanie a vyskladňovanie až do výšky jedenástich metrov.

Zistiť viac

Plošinový vozík C-MATIC

Vozík C-MATIC je vhodný na plne automatizovanú prepravu materiálu a manipuluje s nákladmi s hmotnosťou do 1 500 kilogramov.

Zistiť viac

Plošinový vozík C-MATIC HP

Autonómny mobilný robot C-MATIC HP od spoločnosti Linde samostatne prepravuje tovar s hmotnosťou do 1 000 kg na stredne dlhých a dlhých trasách, a to bez pevne nainštalovanej infraštruktúry.

Zistiť viac

FAQ – Často kladené otázky o autonómnych mobilných robotoch

Čo sú autonómne mobilné roboty (AMR)?

Autonómne mobilné roboty (AMR) sú inteligentné, samostatne jazdiace prepravné vozíky. Zaznamenávajú svoje pracovné okolie a dajú sa v ňom samostatne navigovať. Sú vhodné na automatizáciu alebo čiastočnú automatizáciu štandardizovaných procesov pri preprave tovaru, a zvyšujú tak efektívnosť v skladoch a logistických centrách.

Ako fungujú autonómne mobilné roboty (AMR)?

Autonómny mobilný robot (AMR) dokáže bez zásahu človeka prepravovať tovar z bodu A do bodu B. V závislosti od modelu používajú AMR vozíky na orientáciu rôzne technológie, napríklad pruhmi riadenú navigáciu prostredníctvom QR kódu alebo laserovú geonavigáciu. Spravidla sú autonómne mobilné roboty navrhnuté ako kompaktné plošinové vozíky. Vďaka svojej nízkej konštrukčnej výške dokážu jazdiť buď pod prepravnými stojanmi a manipulačnými platformami, alebo zdvihnúť palety z odovzdávacích staníc, aby ich samostatne dopravili do vymedzenej cieľovej oblasti.

Ako sa autonómne mobilné roboty (AMR) používajú?

Obvykle sa autonómne mobilné roboty (AMR) používajú v logistike a v priemyselnom prostredí na automatizáciu procesov dodávania a prepravy. V závislosti od modelu môžu prepravovať náklad s hmotnosťou 600 a 1 500 kilogramov. Môžu sa dokonca použiť v zmiešanej prevádzke, v ktorej sa okrem ľudí a iných vozíkov zapájajú do komplexných procesov.

Prečo sa AMR (autonómny mobilný robot) považuje za autonómny?

AMR vozíky sa klasifikujú ako autonómne, keď dokážu nezávisle plniť úlohy bez nutnosti zásahu človeka. Príkazy však musia byť najprv známe a musia sa jasne vymedziť. Existujú rôzne prístupy k riadeniu AMR vozíkov. Pri niektorých sa riadiaci softvér nachádza priamo na vozíku, v iných prípadoch sú roboty integrované do centrálneho riadiaceho systému, ktorý koordinuje jazdné príkazy a vypočítava optimálne trasy pre každú úlohu.

Aké výhody majú autonómne mobilné roboty (AMR)?

Autonómne mobilné roboty (AMR) zvyšujú manipulačný výkon a znižujú tak dobu manipulácie s tovarom. Súčasne znižujú chybovosť a nehodovosť a minimalizujú škody, pokiaľ ide o personál, tovar a infraštruktúru. AMR vozíky sú kompaktné a obratné, keďže ako prepravný nosič tovaru nezaberajú veľa miesta. Vďaka tomu sú maximálne efektívne aj v stiesnených priestoroch. Okrem vysokej nákladovej efektívnosti dokážu AMR vozíky vyriešiť otázku personálu tak, že pracovníci vykonávajú na inom mieste činnosti s pridanou hodnotou. Dajú sa jednoducho integrovať do existujúcich procesov a podľa potreby prispôsobiť počtu a vybaveniu na mieste.

Ako dokážu autonómne mobilné roboty (AMR) optimalizovať dodávateľské reťazce?

AMR vozíky majú najväčší prínos efektívnosti v oblastiach, v ktorých sa neustále opakujú monotónne skladovacie a prepravné úlohy. Samostatne jazdiace roboty odbremeňujú pracovníkov od jednotvárnych, časovo náročných prepravných úloh bez tvorby hodnoty. Do skladovej logistiky sa môžu integrovať počas zmien v prevádzke 24 hodín denne. Uvoľnený personál sa môže využiť v inej, produktívnejšej oblasti. A navyše zaisťujú transparentnosť a ovládateľnosť v materiálovom toku.

Aké úlohy vykonávajú autonómne mobilné roboty (AMR)?

V súčasnosti neexistujú skoro žiadne obmedzenia na možnosti používania AMR vozíkov. Rozšírené sú najmä v priemyselných oblastiach, ako je preprava v sklade alebo zásobovanie výrobných liniek. Stále väčší význam získavajú aj v logistike a intralogistike.