Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Intralogistické a automatizované riešenia pre vás

Všetko v dokonalej synchronizácii
Prehľadné zobrazenie procesov v sklade s tovarom

Škálovateľná a nákladovo efektívna automatizácia patrí k základným prvkom optimálneho materiálového toku. Automatizované procesy sú plynulé, efektívne a flexibilné. Skracujú dobu manipulácie s tovarom a pomáhajú minimalizovať zranenia pracovníkov aj poškodenie tovaru a infraštruktúry. Pomocou automatizovaných vozíkov, najmodernejšej technológie a komplexného poradenstva v oblasti materiálového toku vás podporujeme, aby ste v plnej miere využili svoj ekonomický potenciál. Na základe našich komplexných poznatkov o intralogistike analyzujeme všetky procesné kroky alebo kompletné materiálové toky – od dodávky tovaru až po jeho výdaj. Či už ide o existujúci systém alebo nový projekt: úlohou automatizácie je vždy maximálne zvýšenie vašej efektivity. Naša ponuka sa neobmedzuje len na naše automatizované vozíky. Spolu s našimi partnerskými spoločnosťami ponúkame všetko, čo je nevyhnutné na automatizáciu vašich procesov.

Automatizácia šitá na mieru

Pomocou automatizovaných riešení od spoločnosti Linde zvýšite efektivitu svojich materiálových tokov na maximálnu úroveň. Na tento účel vám ponúkame štandardizované balíky riešení, pomocou ktorých sa spoločnostiam z rôznych odvetví otvorí nákladovo efektívny, škálovateľný vstup do sveta automatizovaných logistických procesov. Na základe vašich konkrétnych požiadaviek vám poskytneme aj poradenstvo týkajúce sa individuálnych procesov. V posledných rokoch sme na celom svete realizovali stovky projektov v oblasti automatizácie v najrozmanitejších odvetviach. V závislosti od oblasti použitia disponujeme vhodnými aplikáciami na čiastočnú alebo kompletnú automatizáciu procesov. Naši odborníci sú pripravení podporiť vás pri plánovaní, realizácii a integrácii automatizovaných skladových a prepravných procesov.

Robotické (AGV) vozíky

Hospodárne a bezpečné: Autonómne vozíky série Matic od spoločnosti Linde Material Handling pracujú s technológiou geonavigácie.

Zisti viac

Inteligentná automatizácia pre intralogistické procesy

Vďaka množstvu projektov pre našich zákazníkov z rôznych odvetví má spoločnosť Linde Material Handling k dispozícii rozsiahle znalosti intralogistických procesov. Na základe týchto znalostí sme vyvinuli štandardné aplikácie, ktoré umožňujú automatizáciu jednotlivých procesných krokov alebo kompletných materiálových tokov.

Zisti viac

Partner pre váš materiálový tok

Spoločnosť Linde Material Handling je spoľahlivý partner pre komplexnú optimalizáciu vašich materiálových tokov. Naši odborníci z oblasti intralogistiky a automatizácie vás budú sprevádzať od analýzy skutočného stavu až po integráciu riešenia materiálového toku, ktoré je šité na mieru vašim požiadavkám.

Zisti viac

Softvér pre intralogistiku a automatizáciu

Digitálne riadenie a prepojenie intralogistických a automatizačných riešení umožňuje zaistiť spoľahlivosť procesov a bezpečnosť práce v rámci materiálového toku. Spoločnosť Linde Material Handling ponúka na tento účel najmodernejšie softvérové riešenia, ktorý v sebe spája škálovateľný systém skladového manažmentu (WMS) a flexibilný navádzací systém vysokozdvižných vozíkov.

Zisti viac