Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Vychystávacie vozíky

S menšou námahou k vyššiemu manipulačnému výkonu
Dva vychystávacie vozíky vo vysokom regálovom sklade

Optimálne uličky pri vychystávaní

To, ako rýchlo vychystávanie prebieha, záleží nakoniec od obsluhy vozíka. Pokiaľ je pritom jej pracovné vyťaženie nízke a vzdialenosti krátke, dochádza k úspore sily a času. Skladové procesy a druhy tovaru sa však rozlišujú podľa odvetvia a prevádzky. Preto spoločnosť Linde Material Handling stavia pri svojich vychystávacích vozíkoch na modulárne navrhnuté verzie vozíkov, ktoré pomáhajú, v každom pracovnom prostredí minimalizujú telesné zaťaženie vodiča a zvyšujú efektívnosť vychystávacích postupov.

Vozíky ponúkajú v zásade úplne ergonomické pracovné podmienky: pracovná plošina s tlmením vibrácií, intuitívne usporiadané ovládacie prvky, nízka nástupná výška aj dostatok miesta pre terminály a držiaky. Na základe modulárneho systému zostavuje spoločnosť Linde vozíky individuálne. Na konci sú z každého hľadiska vhodné pre dané použitie, čo je kľúčom k vysokým manipulačným výkonom.

Riešenia pre všetky pracovné výšky

Spoločnosť Linde ponúka široký rozsah vychystávacích vozíkov pre rôzne výšky regálov, šírky uličiek a metódy vychystávania. Napr. maximálna vychystávacia výška modelu V je dvanásť metrov. Spoločnosť Linde vyvinula pre každú výšku špeciálne konštrukčné prvky, ktoré zjednodušujú celý proces vychystávania tovaru – od usporiadania stanovišťa obsluhy a ovládacích prvkov až po rozkladacie zábradlie kabíny,

Vychystávací vozík v skladovej hale

Ergonomická práca na všetkých úrovniach

Na účely koncentrovaného a produktívneho vychystávania potrebujú ľudia ergonomické a pohodlné pracoviská. Tomu je prispôsobený každý detail konštrukcie týchto vychystávacích vozíkov: Nízky nástupný schodík nezaťažuje nohy pri nastupovaní ani vystupovaní, plošiny s nekĺzavými rohožami oddelené od šasi gumovými silentblokmi tlmia otrasy a ergonomicky usporiadané a tvarované ovládacie prvky umožňujú hladké riadenie. V prípade potreby môže vodič ovládať funkcie vozíka z dvoch miest. Modely určené na prácu vo väčších výškach navyše disponujú veľkou kabínou s nízkym zábradlím a výklopnými bočnými závorami. Práca vo veľkých výškach je nakoniec rovnako jednoduchá a bezpečná ako vo výške podlahy.

Maximálna bezpečnosť

Celé telo vodiča zostáva chránené vnútri konštrukcie vozíka – počas jazdy aj pri pohybe plošiny vychystávacieho vozíka nahor alebo nadol. Umožňuje to, okrem iného, kompaktné riadenie a veľký priestor pre obsluhu. Dôležitú úlohu hrajú tiež rôzne asistenčné systémy: Vozíky napríklad automaticky znižujú svoju rýchlosť pri prejazde zákrutami. To isté platí pre jazdu so zdvihnutou kabínou. Voliteľné zariadenie na ochranu osôb sleduje prostredníctvom skenera pracovnú trasu a v prípade zistených prekážok vozík zastaví. V závislosti od miesta použitia navyše technici v systéme vozíku definujú pevne dané body pre zastavenie pri dvíhaní aj spúšťaní. Nízke stropy ani nerovnosti podlahy už vďaka tomu nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo.

Na mieru vyrobené vozíky pre rýchle vychystávanie

V akej výške sa nachádza tovar? Aký je veľký a ťažký? A ako často musí obsluha tovar vychystávať? Na tieto otázky má každý používateľ iné odpovede. Spoločnosť Linde preto vyvíja na základe modulárneho systému úplne individuálne vychystávacie vozíky – napríklad s rozdielnymi výškami zdvíhacieho stožiara, pracovnými plošinami, veľkosťami šasi či koncepciami ovládania a riadenia. Vozík sa nakoniec perfektne hodí na dané úlohy a uľahčuje celú manipuláciu.

Hnacia sila vývoja vychystávacích vozíkov

Spoločnosť Linde svoje vychystávacie vozíky nepretržite vyvíja. Cieľom je pritom na jednej strane návrh ešte bezpečnejších a ergonomickejších pracovných podmienok pre obsluhu, takže vychystávacie vozíky novej generácie disponujú ešte nižším nástupným schodíkom. Súčasne je vývoj zameraný na modulárnu koncepciu vozíkov. Z tohto dôvodu neustále stúpa množstvo doplnkovej výbavy.

Vychystávací vozík na vychystávanie v stredných výškach V10 od spoločnosti Linde s plošinou vhodnou na vstup vodiča, ako aj s prídavným zdvihom vidlíc.

Päťkrát vyšší výkon

Rýchlejšie

V prípade potreby vychystávacie vozíky súčasne jazdia a zdvíhajú plošinu. Vďaka tomuto zvislému pohybu dosiahne obsluha svoj cieľ v najkratšom možnom čase.

Bezpečnejšie

Integrované kontaktné snímače zabraňujú, aby sa ruky nachádzali počas jazdy mimo šasi. Riadenie vozíka reaguje na pokyny k jazde až vtedy, keď sú ruky položené na ovládacích prvkoch.

Praktickejšie

Modely na použitie vo väčších výškach majú výklopné závory s elektrickou kontrolou zatvorenia. Ak sa o ne obsluha oprie, pohnú sa smerom von, a zväčšia tak dosah obsluhy o približne 50 centimetrov – tovar v regáloch je tak lepšie dosiahnuteľný.

Zdravšie

Plošina na státie je vo vychystávacích vozíkoch mechanicky oddelená prostredníctvom gumových ložísk. Vďaka tomu nedochádza k prenosu otrasov z konštrukcie a šasi vozíka na vodiča, prípadne sú otrasy výrazne tlmené.

Efektívnejšie

Pomocou manažmentu flotily spoločnosti Lindeconnect:aj rôznych poloautomatických riešení a asistenčných systémov môžu používatelia poloautomatizovane optimalizovať kompletnú životnosť vozíkov.

Detailný obrázok pracoviska vodiča modulárneho vysokozdvižného vychystávacieho vozíka V od spoločnosti Linde.

Na mieru prispôsobená bezpečnosť a efektívnosť

Vychystávacie vozíky od spoločnosti Linde vychádzajú z modulárnej koncepcie. Používatelia si však nevyberajú len to, aký má mať model zdvíhací stožiar, motor alebo šasi. Možnosti sú ďaleko širšie, najmä ak ide o ovládanie a bezpečnosť. Medzi voliteľné doplnky patria aj asistenčné systémy, rôzne držiaky pre pracovné pomôcky, tlačidlá umožňujúce chôdzu vedľa vozíka, zvukové výstražné signály, zrkadlové moduly alebo ergonomické mäkké opierky.