Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Logistické vláčiky

V tempe modernej výroby
Logistické vláčiky od spoločnosti Linde vo výrobnej hale

Modulárne, flexibilné a hospodárne

Moderná priemyselná výroba závisí od dokonale koordinovaných procesov, v rámci ktorých sa materiál prepravuje k montážnym linkám včas a postupne. Tok materiálu vo výrobe sa tak stal rozhodujúcim ekonomickým faktorom. Spoločnosť Linde Material Handling ponúka prostredníctvom svojich logistických vláčikov LT10 – LT20 riešenia prispôsobené konkrétnym požiadavkám zákazníkov, aby sa v spoločnosti dosiahla čo najefektívnejšia a najflexibilnejšia synchronizovaná preprava materiálu na dlhších trasách. Logistické vláčiky dopĺňajú portfólio modelov vozíkov a skladovacej techniky od spoločnosti Linde a pozostávajú z ťahačov, ktoré sú kombinované s rôznymi prívesnými modulmi, aby bolo možné prepravovať nosiče s kolieskami alebo paletami. Na každý prívesný modul je možné naložiť až 2 000 kilogramov. Sú ideálne na vnútropodnikovú prepravu na trasách od 150 metrov, keďže prepravia väčší objem za rýchlejší čas. Hospodárnosť logistických vláčikov vychádza okrem toho zo štandardizácie toku materiálu, vyššej bezpečnosti pracovníkov a materiálu, ako aj flexibilných možností použitia prívesných modulov pre všetky možné náklady a prepravovaný tovar – od paliet cez drôtené debny až po jednotlivé predmety. Všetky modely logistických vláčikov spoločnosti Linde sa vyznačujú vysokou stabilitou z hľadiska prevrátenia, smerovou stabilitou a malými polomermi otáčania.

Zvýšenie efektívnosti vďaka logistickému vláčiku od spoločnosti Linde

Kľúčové slovo: Efektívnosť pri manipulácii

Medzi hlavné výhody logistických vláčikov spoločnosti Linde patrí ich rýchla a presná manipulácia, ako aj flexibilita, vďaka ktorej je možné rýchlo prispôsobiť prívesné moduly všetkým druhom prepravovaného tovaru v spoločnosti. Každý prívesný modul sa dá vďaka minimálnemu polomeru otáčania použiť aj vo veľmi úzkych priestoroch. Logistické vláčiky od spoločnosti Linde pracujú s množstvom nákladných rámov, ktoré pomocou zdvíhacieho zariadenia zdvihnú stojany pred prepravou a spustia po preprave na vyloženie. Vďaka tomu je preprava materiálu logistickými vláčikmi od spoločnosti Linde nielen efektívna a časovo úsporná, ale aj bezpečnejšia a energeticky účinnejšia.

Flexibilná možnosť zostavenia

Rôzne a voľne kombinovateľné prívesy dokážu jednoducho a rýchlo prepraviť všetky rozmery tovaru, príp. kontajnerov, ktoré sa v spoločnosti bežne prepravujú. Môžu byť naložené rôznymi stojanmi a podstavcami na kolieskach, ktoré sú štandardne zaistené mechanickým blokovaním nákladu.

Logistické vláčiky LT10 – LT20 od spoločnosti Linde Material Handling

Bezpečnosť a ergonómia

Samostatné prepravy spôsobujú vysokú intenzitu premávky vo výrobnom prostredí, v ktorom často prevládajú stiesnené priestorové podmienky. Logistický vláčik od spoločnosti Linde zaisťuje vodičovi nielen bezpečnú jazdu, ale znižuje aj počet jázd a stretov vo výrobe. Logistický vláčik okrem toho jazdí len jedným smerom a pri nakladaní a vykladaní sa nemusí vyraďovať ani otáčať, takže vyžaduje oveľa menej priestoru. Náklad sa nachádza za vodičom a je zaistený v ráme, takže vodič má voľný výhľad a môže sa sústrediť na jazdu. Celý vláčik je zabezpečený pomocou imobilizéra a nedá sa uviesť do pohybu, ak nie sú zdvihnuté všetky nákladné rámy. Aj možnosť nakladania a vykladania na úrovni zeme spojená s blokovaním nákladu, ktoré sa po zasunutí automaticky uzavrie, vytvárajú z vláčikov efektívne články materiálového dodávateľského reťazca. Ťahače vláčikov disponujú jazdným asistenčným systémom, ktorý automaticky znižuje rýchlosť v zákrutách. Všetky prívesné moduly logistických vláčikov od spoločnosti Linde sú pomocou dátového kábla prepojené medzi sebou a s ťahačom. Vodič preto môže zo svojho pracoviska centrálne ovládať zdvíhanie všetkých prívesov. Jedným pohľadom môže vidieť, či boli na prepravu zdvihnuté všetky nákladné rámy.

Presné riadenie a jednoduchá manipulácia

Na účely čo najpresnejšieho riadenia logistických vláčikov sú prívesy vybavené riadením všetkých kolies. Vďaka tomu sa dajú napríklad v úzkych priestoroch medzi výrobnými linkami dosiahnuť aj so štyrmi prívesmi veľmi malé polomery otáčania. Kolesá prívesných modulov logistických vláčikov od spoločnosti Linde sú nainštalované na naklápacích nápravách. Vďaka tomu sú náklady prepravované čo najšetrnejším spôsobom. Pomocou špeciálneho prívesu s mostovým rámom sa dá prepravovaný tovar nakladať aj vykladať z oboch strán. Posuvná rámová vložka umožňuje flexibilnú manipuláciu s nákladom rôznych veľkostí. Všetky prívesy majú presný a tichý zdvíhací mechanizmus, pomocou ktorého dochádza k plynulému zdvihnutiu prepravovaného nákladu.

Riešenie pre budúcnosť

Pri logistických vláčikoch od spoločnosti Linde je budúcnosť už integrovaná. V digitálne riadených výrobných procesoch sa ešte viac zvyšujú požiadavky na precíznosť a presnosť materiálovej logistiky. Požadované sú logistické koncepcie prepojené v sieti, v ktorých navzájom komunikujú stroje, tovar a prepravné systémy, aby bol tovar prepravovaný čo najefektívnejšie. Ďalším krokom tohoto konceptu sú logistické vláčiky, ktoré sa samostatne pohybujú po výrobných halách a sú centrálne riadené. Logistické vláčiky od spoločnosti Linde sú už dnes vybavené výkonnými snímačmi, ovládačmi a riadiacimi systémami, na základe ktorých sa dá realizovať zodpovedajúce riešenie. Riadiaci systém vláčikov od spoločnosti Linde koordinuje jazdné úlohy a poskytuje vodičovi optimálne trasy. Panel softvéru zobrazuje prehľadne všetky dôležité informácie a umožňuje analýzu na optimalizáciu procesu.

5× vyššia výkonnosť

Efektívnejšie

Logistické vláčiky od spoločnosti Linde pracujú hospodárne, keďže dokážu preniesť a prepraviť veľké množstvá materiálu. Vďaka tomu sa dajú ideálne použiť v synchronizovanej výrobe.

Bezpečnejšie

Imobilizér zaisťuje bezpečnosť logistických vláčikov od spoločnosti Linde. Vláčiky sa nemôžu uviesť do pohybu, ak nie sú zdvihnuté všetky nákladné rámy v prívesných moduloch.

Úspornejšie

Logistické vláčiky prepravia pri každom použití veľké množstvo materiálu s hmotnosťou až 8 000 kilogramov. Tým sa v rámci intralogistiky stávajú mimoriadne úspornou verziou.

Šetrnejšie

Logistické vláčiky od spoločnosti Linde sú voliteľne odpružené a majú k dispozícii jemnú zdvíhaciu mechaniku. Vďaka tomu prepravujú náklady v spoločnosti šetrným spôsobom.

Pohodlnejšie

Logistické vláčiky od spoločnosti Linde ponúkajú z hľadiska pracoviska maximálny komfort. Zdvíhacie mechanické systémy rôznych prívesov sa dajú ovládať nožným snímačom.

Vozíky na mieru

Žiadny logistický vláčik od spoločnosti Linde nie je rovnaký. Každý z troch modelov sa totiž okrem sériového vybavenia dodáva aj s voliteľnými prídavnými funkciami. Tieto zahŕňajú voliteľné ochranné zariadenie proti poveternostným vplyvom pre rôzne prívesy, ako aj voliteľné blokovania a osvetlenia. Navyše je možné flexibilne reagovať na rôzne požiadavky zákazníkov, pokiaľ ide o dopravné prostriedky určené na prepravu. Medzi špeciálne vybavenie patrí aj špeciálne lakovanie v inej farbe ako je červená farba typická pre spoločnosť Linde