Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.
 • 0 - 3000 (kg)
 • 0 - 120 (mm)

Robotické vozíky T-MATIC

Vytrvalec na manipuláciu s paletami

Automatizovaná preprava nákladov na veľké vzdialenosti

Autonómne riadený paletový vozík T-MATIC spoločnosti Linde je navrhnutý na prepravu na veľké vzdialenosti alebo na blokové ukladanie pri príprave na expedovanie. Model je dimenzovaný na náklady s hmotnosťou do 3 000 kilogramov a môže sa používať samostatne alebo ako súčasť automatizovanej flotily. Paletový vozík sa dá kedykoľvek obsluhovať aj ručne. Systém geonavigácie vozíka nepotrebuje žiadnu dodatočne nainštalovanú vodiacu techniku, ako sú vodiace dráhy v podklade alebo laserové reflektory. Na spoľahlivé reagovanie na akékoľvek prekážky a iné prepravné pohyby v prevádzkovom prostredí využíva skôr vizuálny systém snímačov. Vďaka inovačnej bezpečnostnej a navigačnej technológii sa vozík T-MATIC hodí na použitie v prostrediach s flexibilnou kooperáciou ľudí a autonómnych strojov na malom priestore. Ako autonómny logistický vozík spôsobuje na nákladoch a infraštruktúre len malé škody.

Vlastnosti

Bezpečnosť

Vizuálny systém snímačov upravuje rýchlosť paletového vozíka spoločnosti Linde v reálnom čase. Vďaka tomu zostáva flotila vozíkov v pohybe a zaručuje optimálnu produktivitu pri súčasne vysokej miere bezpečnosti práce. Bezpečnostné vybavenie využívajúce laserovú optiku a kamerové snímanie identifikuje osoby, iné vozíky a prekážky a spoľahlivo zabráni kolíziám. Bezpečnostné atribúty vozíka T-MATIC dopĺňajú tlačidlá na zastavenie v tiesni, ako aj akustické výstražné signály.

 • Prediktívny bezpečnostný systém
 • Spoľahlivé eliminovanie kolízií
 • Akusticko-vizuálne výstražné systémy

Manipulácia

Paletový vozík T-MATIC je navrhnutý na prácu s prítomnosťou osôb v bezprostrednom okolí. Pomocou rukoväti na ručnom oji umožňuje vozík T-MATIC súčasne jednoduché prepnutie z automatického režimu na ručnú obsluhu. Vozík T-MATIC sa ako samostatný vozík alebo ako súčasť flotily automatizovaných robotov rýchlo adaptuje na miestne meniace sa podmienky použitia. Komunikáciu s inými automatizovanými zariadeniami, ako sú napríklad brány alebo valčekové dopravníky, alebo aj so systémami WMS a ERP zabezpečuje softvér Supervisor. Vozík T-MATIC pri tom ponúka optimálnu rýchlosť jazdy na maximálny manipulačný výkon.

 • Obsluha optimalizovaná pre používateľa
 • Ovládacie zariadenie vhodné aj pre flotilový režim
 • Komunikácia s automatizovanými zariadeniami
 • Optimalizovaná rýchlosť jazdy

Servis

Elektronické a mechanické súčiastky paletového vozíka T-MATIC sú dostupné jednoducho, čo skracuje servisné prestoje a zaručuje vysokú pripravenosť na prevádzku po mnoho rokov. Bezúdržbová trojfázová technika pohonov prispieva k vysokej miere dostupnosti vozíka rovnakou mierou ako špeciálne vyvinuté prepojenie riadiacej elektroniky, ktoré umožňuje načítanie a analýzu všetkých údajov vozíka T-MATIC pomocou servisného laptopu. Okrem toho umožňuje aktivovanie diaľkového diagnostického systému.

 • Digitálny diagnostický nástroj
 • Diaľkovo ovládaná inšpekcia
 • Prediktívna údržba
 • Bezúdržbová trojfázová technika

Technické údaje

Model Load capacity/Load Lift Battery voltage/rated capacity (5h) Turning radius Travel speed, with/without load
T-MATIC 3,0 (t) 120 (mm) 24 / 345/375 (V)/(Ah) o. kWh 2735 (mm) 6/6 (max. 7,2/1,1) km/h

Špeciálna výbava

2D laserová clona

Vozík T-MATIC sa môže dodávať s dvojdimenzionálnou laserovou clonou, ktorá podporuje bezpečnostne relevantné snímanie okolia.

Čítačka čiarových kódov

Na vozík sa môže osadiť čítačka čiarových kódov, ktorá umožňuje načítanie údajov priamo z nákladu do systému tovarového hospodárstva.

Linde BlueSpot™ s modrým LED svetlom

Linde BlueSpot™

Výstražné zariadenieLinde BlueSpot™zvyšuje bezpečnosť počas prevádzky, pretože vďaka LED bodovému svetlu je vozík viditeľný bez toho, aby vydával zvuk.

Gélová batéria

Paletový vozík T-MATIC sa môže prevádzkovať aj s gélovou batériou. Vozík sa v takomto prípade dodáva s príslušnými prednastaveniami.

Predlžovací kábel

Pre paletový vozík je dostupný trojmetrový predlžovací kábel, ktorý zjednodušuje nabíjanie batérie.

Prídavný klaksón

Vozík T-MATIC môže byť voliteľne vybavený prídavným klaksónom. Umožní lepšie vnímanie vysokozdvižného paletového vozíka v mimoriadne hlučných prostrediach.

Vyžiadať ponuku

T-MATIC

T-MATIC