Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.
 • 0 - 1 600 (kg)
 • 0 - 11 455 (mm)

Robotické vozíky R-MATIC

Precízny automatický vozík

Efektívna a presná manipulácia vo veľkých výškach

Automatizovaný vysokozdvižný vozík R-MATIC prepravuje, uskladňuje a vyskladňuje tovar s hmotnosťou do 1 600 kilogramov a do výšky až jedenásť metrov. Vzhľadom na výber stožiara je vhodný najmä na manipuláciu v stredných až veľkých výškach, na zásobovanie pracovísk, do skladu tovaru alebo na prepravu materiálu. Prostredníctvom 3D kamery vozík R-MATIC deteguje voľné miesto v regáli aj otvory v paletách. Vďaka nastaveniu vidlíc dokáže náklad presne uskladniť a vyskladniť. Obrysová navigácia vozíka nevyžaduje žiadnu dodatočnú infraštruktúru a môže sa flexibilne používať v meniacich sa prevádzkových podmienkach. Vozík R-MATIC tiež bezpečne a efektívne spolupracuje s osobami, neautomatizovanými vozíkmi alebo dopravnými pásmi a baliacimi stanicami. Vďaka duálnemu režimu je možné vozík riadiť aj ručne. Voliteľne je k dispozícii riešenie automatizovaného nabíjania, ktoré umožňuje plne automatizovaný proces.

Vlastnosti

Bezpečnosť

Vďaka rozsiahlej bezpečnostnej výbave monitoruje vozík R-MATIC celé svoje okolie a spoľahlivo reaguje, keď mu ľudia, vozíky alebo prekážky blokujú cestu alebo sa nachádzajú v jeho pracovnom priestore. Monitorovacie oblasti laserových skenerov sa automaticky prispôsobujú rýchlosti jazdy a polomeru zákruty. To umožňuje vozíkom pracovať aj v tesných priestoroch. 2D závesný laser umožňuje vozíku rozpoznať aj objekty vo výške, ako sú vyčnievajúce náklady alebo visiace predmety.

 • Rozsiahla bezpečnostná výbava
 • Komplexné sledovanie pracovného prostredia
 • Automatické prispôsobenie rýchlosti
 • Možnosť práce aj v najtesnejších priestoroch
 • 2D závesný laser rozpoznáva objekty vo výške

Manipulácia

Obrysová navigácia vozíka R-MATIC nevyžaduje žiadnu dodatočnú infraštruktúru. Vďaka 3D kamere je manipulácia s nákladom presná a efektívna aj pri výškach až jedenásť metrov. Vozík je preto vhodný najmä na automatizované uskladňovanie a vyskladňovanie paliet v stredných a veľkých výškach a na zásobovanie pracovísk. Identifikácia tovaru je voliteľná prostredníctvom skenera čiarového kódu. Načítané údaje môže vozík R-MATIC v prípade potreby nahrať do systému ERP a do skladového systému podniku.

 • Navigácia bez dodatočnej infraštruktúry
 • Výška uskladňovania až jedenásť metrov
 • 3D kamera na presnú manipuláciu s nákladom
 • Rozpoznávanie tovaru prostredníctvom voliteľného skenera čiarového kódu
 • Rozhranie k systémom WMS a ERP

Servis

Vďaka obrysovej navigácii bez dodatočnej infraštruktúry je integrácia vozíka R-MATIC do intralogistických procesov veľmi jednoduchá, rýchla a hladká. Vďaka tomu je flexibilné aj prispôsobenie a škálovanie systému. Na účely údržby je možné údaje o vozíku R-MATIC načítať a analyzovať prostredníctvom servisného notebooku. Všetky diely vyžadujúce údržbu sú navyše ľahko prístupné.

 • Jednoduchá a rýchla implementácia
 • Flexibilné prispôsobenie a škálovanie
 • Digitálny diagnostický nástroj
 • Ľahko prístupné servisné komponenty

Videá a fotografie

Vozíky R-MATIC v prevádzke
Nový automatizovaný vysokozdvižný vozík s meniteľným dosahom R-MATIC
Automatizované vysokozdvižné vozíky s meniteľným dosahom R-MATIC od spoločnosti Linde jazdia po sklade s tovarom.
Celý rad vysokozdvižných vozíkov s meniteľným dosahom R-MATIC od spoločnosti Linde s funkciou Bluespot
Automatizovaný vysokozdvižný vozík s meniteľným dosahom od spoločnosti Linde pri uskladňovaní paliet.
Automatizované vysokozdvižné vozíky s meniteľným dosahom od spoločnosti Linde v rade
Vozíky R-MATIC v prevádzke
Nový automatizovaný vysokozdvižný vozík s meniteľným dosahom R-MATIC
Automatizované vysokozdvižné vozíky s meniteľným dosahom R-MATIC od spoločnosti Linde jazdia po sklade s tovarom.
Celý rad vysokozdvižných vozíkov s meniteľným dosahom R-MATIC od spoločnosti Linde s funkciou Bluespot
Automatizovaný vysokozdvižný vozík s meniteľným dosahom od spoločnosti Linde pri uskladňovaní paliet.
Automatizované vysokozdvižné vozíky s meniteľným dosahom od spoločnosti Linde v rade

Technické údaje

Model Load capacity/Load Lift Battery voltage/rated capacity (5h) Turning radius Travel speed, with/without load
R-MATIC 1,6 (t) 8255 (mm) 48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh 1812 (mm) 14/14 (2,5/0,8) km/h

Špeciálna výbava

Stožiare Triplex

Pre vozík R-MATIC sú k dispozícii rôzne stožiare Triplex s výškou zdvihu 6,8 m až 11,3 m.

Skener čiarového kódu

Na vozík je možné umiestniť skener čiarového kódu, pomocou ktorého sa dá identifikovať tovar a v prípade potreby načítať údaje priamo do skladového systému.

3D kamera

Inovatívna 3D kamera umožňuje presnú a efektívnu manipuláciu s nákladom až do výšky uskladnenia jedenásť metrov.

Bezpečnostné lišty

Nakladacie ramená môžu byť vybavené bezpečnostnými lištami, aby bolo možné prepravovať palety širšie ako 900 mm. Zabraňujú poškodeniu vozíka pri spúšťaní palety.

Automatizované nakladanie

Pri nízkom stave nabitia vozík R-MATIC automaticky vyhľadá nabíjaciu stanicu, čím umožňuje plne automatizovanú prevádzku. Toto riešenie nabíjania je k dispozícii v kombinácii s batériami TPPL (prevádzka na 1 – 2 zmeny) a lítium-iónovými batériami (prevádzka na 2 – 3 zmeny).

Vyžiadať ponuku