Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Robotické vozíky R-MATIC

Precízny automatický vozík

Efektívna a presná manipulácia vo veľkých výškach

Autonómny vysokozdvižný vozík s meniteľným dosahom R-MATIC prepravuje, uskladňuje a vyskladňuje tovar s hmotnosťou do 1 600 kilogramov a do výšky až jedenásť metrov. Vzhľadom na výber stožiara je vhodný najmä na manipuláciu v stredných až veľkých výškach, na zásobovanie pracovísk, do skladu tovaru alebo na prepravu materiálu. Prostredníctvom inovatívnej 3D kamery vozík R-MATIC detekuje voľné miesto v regáli aj otvory v paletách Vďaka nastaveniu vidlíc dokáže náklad presne uskladniť a vyskladniť. Geonavigácia vozíka nevyžaduje žiadnu dodatočnú infraštruktúru a bezpečne a efektívne komunikuje s osobami, neautomatizovanými vozíkmi alebo dopravnými pásmi a baliacimi stanicami. Vďaka duálnemu režimu je možné vozík R-MATIC riadiť aj ručne.

Vlastnosti

Bezpečnosť

Dodatočne k vysokému bezpečnostnému štandardu vysokozdvižných vozíkov Linde je vozík R-MATIC vybavený inteligentnýmautomatizovaným bezpečnostným systémom. Pomocou snímačov vozík rozpozná svoje okolie. Len čo systém 2D laserovej clony zistí prekážku, vozík zníži rýchlosť a v prípade núdze zastaví. Tento automatizovaný vysokozdvižný vozík s meniteľným dosahom navyše používa inovatívnu 3D kameru a laser, aby rozpoznal otvory na palete, náklad a zaistil presné uskladňovanie a vyskladňovanie vo veľkých výškach. Asistenčný systém vodiča Dynamic Mast Control (DMC) navyše vyvažuje pohyby stožiara pomocou cielených protipohybov.

 • Inteligentný bezpečnostný systém
 • Snímače na rozpoznanie okolia
 • Automatické prispôsobenie rýchlosti
 • Inovatívna 3D kamera na rozpoznanie nákladu
 • Systém Dynamic Mast Control (DMC)
 • 2D laserová clona

Manipulácia

Geonavigácia vozíka R-MATIC nevyžaduje žiadnu dodatočnú infraštruktúru. Vďaka 3D kamere je manipulácia s nákladom presná a efektívna aj pri výškach zdvihu až jedenásť metrov. Vozík je preto vhodný najmä na autonómne uskladňovanie a vyskladňovanie paliet v stredných a veľkých výškach a na zásobovanie pracovísk. Identifikácia nákladu je voliteľná prostredníctvom skenera čiarového kódu alebo RFID. Načítané údaje môže vozík R-MATIC v prípade potreby nahrať do systému ERP a do skladového systému podniku.

 • Navigácia bez dodatočnej infraštruktúry
 • Výšky zdvihu až jedenásť metrov
 • 3D kamera na presnú manipuláciu s nákladom
 • Uskladnenie a vyskladnenie, ako aj preprava tovaru
 • Integrácia do IT systémov

Servis

Vďaka geonavigácii bez dodatočnej infraštruktúry je integrácia vozíka R-MATIC do intralogistických procesov veľmi jednoduchá, rýchla a hladká. Vďaka tomu je flexibilné aj prispôsobenie a škálovanie systému. Na účely údržby je možné údaje o vozíku R-MATIC načítať a analyzovať prostredníctvom servisného notebooku. Všetky elektronické diely vyžadujúce údržbu sú navyše ľahko prístupné. Okrem toho bezúdržbová technológia striedavého prúdu vyvinutá spoločnosťou Linde zaisťuje nepretržité pracovné nasadenie.

 • Jednoduchá a rýchla implementácia
 • Flexibilné prispôsobenie a škálovanie
 • Elektronická analýza údajov
 • Ľahko prístupné servisné komponenty

Videá a fotografie

Vozíky R-MATIC v prevádzke
Nový automatizovaný vysokozdvižný vozík s meniteľným dosahom R-MATIC
Automatizované vysokozdvižné vozíky s meniteľným dosahom R-MATIC od spoločnosti Linde jazdia po sklade s tovarom.
Celý rad vysokozdvižných vozíkov s meniteľným dosahom R-MATIC od spoločnosti Linde s funkciou Bluespot
Automatizovaný vysokozdvižný vozík s meniteľným dosahom od spoločnosti Linde pri uskladňovaní paliet.
Automatizované vysokozdvižné vozíky s meniteľným dosahom od spoločnosti Linde v rade
Vozíky R-MATIC v prevádzke
Nový automatizovaný vysokozdvižný vozík s meniteľným dosahom R-MATIC
Automatizované vysokozdvižné vozíky s meniteľným dosahom R-MATIC od spoločnosti Linde jazdia po sklade s tovarom.
Celý rad vysokozdvižných vozíkov s meniteľným dosahom R-MATIC od spoločnosti Linde s funkciou Bluespot
Automatizovaný vysokozdvižný vozík s meniteľným dosahom od spoločnosti Linde pri uskladňovaní paliet.
Automatizované vysokozdvižné vozíky s meniteľným dosahom od spoločnosti Linde v rade

Technické údaje

Model Load capacity/Load Lift Battery voltage/rated capacity (5h) Turning radius Travel speed, with/without load
R-MATIC 1,6 (t) 8255 (mm) 48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh 1812 (mm) 14/14 (2,5/0,8) km/h

Špeciálna výbava

Stožiare Triplex

Pre vozík R-MATIC sú k dispozícii rôzne stožiare Triplex s výškou zdvihu 6,85 m až 11,30 m.

Skener čiarového kódu

Na vozík je možné umiestniť skener čiarového kódu, pomocou ktorého sa dá identifikovať tovar a v prípade potreby načítať údaje priamo do skladového systému.

Blue-Spot

Výstražné zariadenie Linde BlueSpot™ zvyšuje bezpečnosť počas prevádzky, pretože vďaka LED bodovému svetlu je vozík viditeľný bez toho, aby vydával zvuk.

Výstražné svetlá

Voliteľne sú k dispozícii výstražné svetlá, ktoré po bokoch alebo na zadnej strane vozíka premietajú na podlahu dobre viditeľné červené alebo modré svetelné čiary.

Snímače presahu

Voliteľné snímače presahu rozpoznajú, či tovar na paletách po bokoch skĺzol, a zareagujú podľa vopred nastavených pravidiel. Vozík buď zastaví, alebo príslušnú paletu odloží na špeciálnom mieste.

Bezpečnostné lišty

Pri šírke palety nad 900 mm je na nakladacom ramene predpísaná bezpečnostná lišta. Tá zastaví vozík, ak pri jazde v zákrute spadne paleta.

Mimoriadne hlasný výstražný tón

Pre veľmi hlučné pracovné prostredie je voliteľne k dispozícii mimoriadne hlasný varovný tón.

Vyžiadať ponuku