Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.
 • 0 - 1 450 (kg)
 • 0 - 14 000 (mm)

Robotické vozíky K-MATIC

Funkčný logistický robot

Spoľahlivá logistika do skladov s veľmi úzkymi uličkami

Autonómne jazdiaci vysokozdvižný regálový zakladač K-MATIC od spoločnosti Linde je navrhnutý pre náklady do 1 450 kilogramov a výšky zdvihu až do 14 metrov (na požiadanie 16 metrov). Inteligentná obrysová navigácia dokáže riadiť vozíky K-MATIC vo všetkých bežných aplikáciách s veľmi úzkymi uličkami bezpečne a bez prídavnej infraštruktúry, ako sú laserové reflektory. Či už ako samostatná jednotka, ktorá autonómne spracúva definované procesné kroky, alebo ako súčasť centrálne riadenej flotily automatizovaných vozíkov – vysoká efektivita vozíka K-MATIC umožňuje vysoký manipulačný výkon aj pri zložitých prevádzkových požiadavkách. Vozík dokáže bezproblémovo kooperovať s infraštruktúrou zákazníka, ako sú dopravníky alebo odovzdávacie stanice. Automatizovaný logistický vláčik nespôsobuje v porovnaní s ručným použitím nechcené poškodenia tovaru, a preto sa hodí predovšetkým na manipuláciu s mimoriadne cennými tovarmi. Vďaka jednoduchej a rýchlej údržbe je automatizovaný vozík spoľahlivo pripravený na nepretržitú prevádzku a súčasne umožňuje ručnú obsluhu prostredníctvom vodiča.

Vlastnosti

Bezpečnosť

Pomocou integrovaného bezpečnostného systému dokáže autonómne riadený vozík K-MATIC reagovať na svoje okolie veľmi citlivo. Laserové bezpečnostné vybavenie nezávislé od navigačnej technológie zabezpečuje bezpečné riadenie vozíka K-MATIC v prevádzkovom prostredí a spoľahlivo pri tom identifikuje osoby a iné prekážky. Robotický vozík do veľmi úzkych uličiek je súčasne vybavený viacerými tlačidlami na núdzové zastavenie, ako aj výstražnými zvukovými signálmi a blikajúcimi svetlami.

 • Komplexné sledovanie pracovného prostredia
 • Laserová bezpečnostná technológia
 • Rozpoznanie osôb a prekážok
 • Akustické a vizuálne výstražné signály

Manipulácia

Automatizovaný vozík do veľmi úzkych uličiek K-MATIC riadi softvér Supervisor, ktorý umožňuje optimálne kódovanie príkazov a trás všetkých vozíkov MATIC v prevádzke. Systém je kompatibilný s bežnými systémami WMS a ERP a na základe kompilácie vytvára z pohybu tovaru jazdné príkazy. 3D rozpoznávanie paliet s integrovaným monitorovaním vzdialenosti zabezpečuje bezproblémové uskladňovanie a vyskladňovanie rôznych nosičov nákladu vo výške zdvihu až do 14 metrov (na požiadanie 16 metrov). Laserové skenovanie dokáže v krátkom čase kartograficky spracovať zmeny pracovného prostredia a nahrať ich do systému. Identifikácia nákladu je voliteľná prostredníctvom skenera čiarového kódu. Načítané údaje môže vozík K-MATIC v prípade potreby nahrať do systému ERP a do skladového systému podniku.

 • Inteligentné riadenie trás a príkazov
 • Rozhranie pre systémy riadenia skladu – a ERP
 • 3D kamera na presnú manipuláciu s nákladom
 • Uskladňovanie a vyskladňovanie v úzkej uličke pri výške zdvihu do 14 metrov (na požiadanie 16 metrov)

Servis

Všetky dôležité údaje o vozíku a príkazoch sa môžu zobrazovať na 7“ dotykovom LCD displeji a dajú sa načítať cez port USB. Zadaním PIN kódu aktivuje technik servisný režim a na jednoducho dostupných súčiastkach môže bezpečne vykonať potrebné servisné práce. Údaje vozíka relevantné pre údržbu sa prenášajú bezdrôtovo a vyhodnocuje ich diagnostický softvér. Preto je možná prediktívna údržba – opotrebenie a menšie poškodenia sa identifikujú včas a súčasne sa poskytuje priestor na vypočítanie a naplánovanie nevyhnutných inšpekčných prestávok a výmeny dielov. Výsledkom je maximálna dostupnosť automatizovaného vozíka.

 • 7“ LCD dotykový displej poskytuje prehľad údajov o príkazoch
 • Digitálny diagnostický nástroj
 • Bezdrôtový prenos údajov vozíka
 • Predvídateľná údržba pre maximálnu dostupnosť

Technické údaje

Model Load capacity/Load Lift Battery voltage/rated capacity (5h) Travel speed, with/without load
K-MATIC low lift 1,45 (t) 7200 (6800) (mm) 80 / 700 (V)/(Ah) o. kWh 2 / 2 km/h
K-MATIC medium lift 1,45 (t) 11550 (11150) (mm) 80 / 840 (V)/(Ah) o. kWh 2 / 2 km/h
K-MATIC high lift 1,45 (t) 14350 (13950) (mm) 80 / 840 (V)/(Ah) o. kWh 2 / 2 km/h

Špeciálna výbava

Skener pre 1D a 2D čiarové kódy

Na vozík je možné umiestniť skener čiarového kódu, pomocou ktorého sa dá identifikovať tovar a v prípade potreby načítať údaje priamo do skladového systému.

Stožiare duplex a triplex

Pre vozík K-MATIC sú k dispozícii rôzne stožiare duplex a triplex pre výšku zdvihu až do 16 metrov.

Modulárna koncepcia vozíka

Automatizovaný vozík do veľmi úzkych uličiek je možné prispôsobiť rôznymi spôsobmi. K dispozícii sú napríklad rôzne druhy vedenia, nápravy nosných kolies, batérie a zdvihové stožiare.

Výmena batérie

Na výmenu batérie zboku ponúka spoločnosť Linde batériový vozík s robustnými valčekmi.

Vyžiadať ponuku