Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.
 • 0 - 1 000 (kg)
 • 0 - 40 (mm)

Robotické vozíky C-MATIC HP

Výnimočný autonómny prepravca

Flexibilný a spoľahlivý vďaka navigácii SLAM

Autonómny mobilný prepravný robot Linde C-MATIC HP je ideálnym riešením pre automatizované procesy v zmiešanej prevádzke, v ktorom dokáže jednoducho fungovať s ľuďmi, ručnými vozíkmi a ďalšími autonómnymi priemyselnými vozíkmi v tom istom prostredí. Samostatne prepravuje palety a podstavce na kolieskach, presúva náklady s hmotnosťou do 1 000 kg na stredne dlhých a dlhých trasách a dosahuje pritom maximálnu rýchlosť 8 km/hod. Vďaka inovatívnej prirodzenej navigácii (SLAM) si vozík sám vyhľadáva svoju trasu, a preto sa dokáže v prípade potreby vyhnúť prekážkam. Pevne nainštalovaná infraštruktúra nie je potrebná. Vozík C-MATIC HP je optimalizovaný na flexibilné uloženie nákladu. Vďaka tomu dokáže ukladať aj nosiče nákladu, ako sú stojany, ktoré nie sú v ideálnej polohe. Prostredníctvom cloudového softvérového riadenia sa dá prepravný robot bez námahy integrovať do prevládajúcich intralogistických procesov.

Vlastnosti

Bezpečnosť

Laserovým skenerom vozík C-MATIC HP okamžite zaznamenáva svoje okolie a zareaguje, hneď ako mu jazdnú dráhu zablokujú ľudia, vozíky alebo pevné prekážky. Vďaka spracovaniu údajov v reálnom čase dokáže zistené prekážky obísť a samostatne nájsť alternatívnu trasu. Presné pohyby vozíka C-MATIC HP umožňujú stabilné uloženie nákladu pri preprave paliet alebo podstavcov na kolieskach. Na zaistenie dodatočnej stability pri manipulácii s paletami sa vozík dá vybaviť presnou adaptačnou doskou. Na oboch stranách vozíka sa nachádzajú núdzové vypínače, ktoré sú v prípade neočakávanej udalosti bez problémov prístupné. Vďaka tomu všetkému predstavuje vozík C-MATIC HP optimálnu kombináciu flexibility, produktivity a maximálnej bezpečnosti.

 • Laserový skener na kontrolu okolia
 • Spracovanie údajov v reálnom čase
 • Spoľahlivá ochrana osôb a vozíkov
 • Stabilné uloženie nákladu
 • Núdzové vypínače na oboch stranách

Manipulácia

Vozíky C-MATIC HP sa orientujú pomocou laserovej navigácie. Pevne nainštalovaná infraštruktúra, ako sú magnetické pásy alebo QR kódy, nie je potrebná. Ak sa zmení prostredie používania, vozíky aktualizujú svoju doterajšiu mapu okolia. Vozíky C-MATIC HP sa vyhýbajú aktívnym prekážkam a samostatne hľadajú alternatívne trasy, čo zaručuje stabilný tok materiálu. Prepravné roboty sú vhodné aj na poloautomatizované procesy, v ktorých pracujú v kombinácii s ručne ovládanými manipulačnými vozíkmi. Prostredníctvom cloudového riadiaceho softvéru sa dajú jednoducho integrovať do existujúcich procesov. Nízka konštrukčná výška vozíkov C-MATIC HP uľahčuje podjazd podstavcov na kolieskach a uloženie paliet na prekladacích staniciach. Pritom dokážu uložiť náklad, ktorý nebol v optimálnej polohe na vyzdvihnutie. Na priamu prepravu paliet sú k dispozícii voliteľné adaptačné dosky. Vďaka lítiovo-iónovej batérii a automatickému nabíjaniu pri nízkom stave nabitia batérie sú vozíky ideálne na prevádzku 24 hodín 7 dní v týždni.

 • Navigácia SLAM bez potreby infraštruktúry
 • Aktívne vyhnutie sa prekážkam
 • Optimálny na použitie v zmiešanej prevádzke
 • Flexibilné uloženie nákladu
 • Jednoduché uvedenie do prevádzky
 • Lítiovo-iónová batéria a funkcia automatického nabíjania

Servis

Spoľahlivá technológia a robustné komponenty vozíka C-MATIC HP zaručujú nízku potrebu servisu a znižujú náklady na údržbu a opravy. Všetky dôležité elektronické a mechanické komponenty sú ľahko dostupné na rýchlu údržbu, čo ešte zlepšuje dostupnosť vozíka. Všetky údaje o vozíku sa dajú načítať prostredníctvom diagnostického káblového pripojenia a analyzovať diagnostickým softvérom. Prípadne sa vozík môže monitorovať a nastaviť počítačom pomocou funkcie diaľkovej diagnostiky. Na opravy a údržbu vozíka je kedykoľvek k dispozícii celosvetová servisná sieť spoločnosti Linde.

 • Robustná konštrukcia vozíka
 • Dlhý servisný interval
 • Ľahko prístupné komponenty
 • Analýza chýb prostredníctvom laptopu
 • Monitorovanie pomocou funkcie diaľkovej diagnostiky

Technické údaje

Model Load capacity/Load Load dimension b12 x l6 Height, lowered Travel speed, with/without load
C-MATIC HP 10 1,0 (t) 1260 x 860 (mm) 222 (mm) 8 km/h

Špeciálna výbava

Automatická nabíjacia stanica

Ak je stav nabitia batérie vozíka nízky, vozík C-MATIC HP automaticky vyhľadá nabíjaciu stanicu a automaticky sa nabije. Čas úplného nabitia je cca 1,5 hodiny. Prostredníctvom nabíjacej stanice je možné nabiť viaceré rovnaké typy vozíka C-MATIC HP.

Viacfarebné signalizačné svietidlo

Vozík C-MATIC HP sa dá v zadnej časti voliteľne vybaviť viacfarebnou svetelnou signalizáciou. Vďaka tomu je vozík lepšie viditeľný pre chodcov a vodičov vozíkov, čím sa zabráni kolíziám a poškodeniam.

Vozík na kolieskach

Na prácu vozíka C-MATIC HP sú k dispozícii prídavné podstavce na kolieskach (stojany) na prepravu tovaru. Vozíky prejdú pod prepravné stojany a samostatne ich dopravia do požadovanej cieľovej oblasti.

Priama preprava paliet

Vozík C-MATIC HP sa dá voliteľne vybaviť adaptačnou doskou na spoľahlivú a efektívnu priamu prepravu paliet z prekladacej stanice do prekladacej stanice v zmiešanej prevádzke.

Riadiaci softvér

Rýchle a nákladovo efektívne uvedenie vozíka C-MATIC HP do prevádzky zabezpečuje cloudový riadiaci softvér AnyFleet. Používatelia získajú licenciu na používanie, ako aj ročnú licenciu na podporu vozíka.

Vyžiadať ponuku