Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Roboticke-voziky

Smart služba vďaka presnej geonavigácii
Autonómne vozíky od spoločnosti Linde Material Handling s technológiou geonavigácie.

Bez obsluhy 24 hodín denne

Budúcnosť patrí autonómnym logistickým vozíkom. Maximálnu efektivitu dosahujú pri manipulácii s veľkoobjemovým tovarov alebo pri vykonávaní iných, opakujúcich sa logistických úloh. Spoločnosť Linde Material Handling ponúka preto pre potreby intralogistiky prostredníctvom série MATIC sortiment technologicky vyspelých elektrických vozíkov, paletových a vysokozdvižných paletových vozíkov, ako aj ťahačov.

Autonómny režim je možný pre takmer všetky oblasti použitia od priemyslu až po obchod. Autonómne vozíky nie sú viazané na pracovné zmeny, čo výrazne zvyšuje ich efektivitu. Ich presná manipulácia súčasne prispieva k zníženiu prevádzkových škôd a zvyšuje plynulosť materiálového toku.

Ide o osvedčené modely vozíkov s kvalitou Linde, ktoré sú vybavené inteligentnou navigačnou a bezpečnostnou technológiou. Celá modelová séria umožňuje jednoduché ovládanie aj v plne manuálnom režime.

Robotické vozíky (AGV)

Prostredníctvom autonómnych vozíkov radu MATIC spoločnosť Linde Material Handling ponúka vždy vhodný robotický vozík (AGV). Vozíky prevezmú prepravné úlohy na splnenie vašej požiadavky. Takmer každý manipulačný vozík, ktorý sa používa v manuálnej prevádzke, sa dá automatizovať a používať ako AGV.

Zistiť viac

Inteligentné rýchle vozíky

Autonómne mobilné roboty (AMR) sú v modernej intralogistike čoraz dôležitejšie. Autonómne plošinové vozíky sa používajú na automatizovanú alebo sčasti automatizovanú prepravu tovaru, a citeľne tak zvyšujú efektívnosť v skladoch a logistických centrách.

Zistiť viac
Video o výhodách systému Linde Robotics

Kľúčové slovo geonavigácia

Autonómne logistické vozíky Linde riadi systém geonavigácie. Vozíky súčasne detailne snímajú svoje okolie a vďaka tomu dokážu ako kooperačné roboty, takzvané „koboty“, bezpečne kooperovať s ľuďmi. V výbavy obsahuje vozík štyri laserové snímače, ktoré snímajú okolie vo všetkých smeroch až do vzdialenosti 30 metrov. Dianie pred vozíkom súčasne zaznamenáva aj 2D kamera osadená na najvyššom bode šasi.

Dátové toky z oboch snímacích systémov sa vyhodnocujú centrálne, takže vozíky sú koordinované navzájom a dokážu sa bezpečne pohybovať aj v tých najstiesnenejších priestoroch. Na navigáciu v prevádzke nie je potrebná žiadna dodatočná infraštruktúra, ako sú napr. vodiace mechanizmy v podlahe alebo reflektory. V novom prostredí, napr. v inom sklade, si vozíky vytvoria úplne novú mapu daného priestoru. Pomocou dátových rozhraní môžu súčasne komunikovať nielen s bránami v halách alebo valčekovými dopravníkmi, ale aj s internými prevádzkovými aplikáciami, ako sú napr. WMS alebo ERP systémy.

Video o použití Linde Robotics v spoločnosti Wolf

Bezpečne v interakcii s ľuďmi

Autonómne vozíky od spoločnosti Linde pracujú bezpečne. Autonómne vozíky dosahujú takú presnosť, že môžu kooperovať priamo s ľuďmi, pričom umožňujú zastavenie vozíka kedykoľvek pomocou núdzových tlačidiel. Ich citlivý lokalizačný systém selektívne identifikuje bezprostredné okolie a reaguje naň inteligentne. To znamená, že nie sú detekované iba statické alebo pohybujúce sa osoby a vozíky. Zaregistruje aj neočakávané prekážky, napr. spadnuté palety. Inteligentné ovládacie zariadenie pritom pribrzdí vozík len v rozsahu potrebnom vzhľadom na momentálne zablokovanie trasy. Len čo sa prekážka odstráni alebo sa začne pohybovať, zaistia vozíky MATIC samočinné obnovenie prevádzky.

Jednoduchá manipulácia vďaka jednoduchosti používania

Všetky autonómne vozíky a paletové vozíky ponúkajú centrálny a prehľadný 7-palcový dotykový LED displej. Poskytuje prehľad o všetkých potrebných informáciách. Zobrazí napríklad plánovanú trasu, ako aj aktuálny stav batérie. Zadávanie príkazov, ako aj informovanie o stave ich riešenia prebieha v reálnom čase. Pomocou PIN kódov sú pre vozíky dostupné všetky servisné informácie a USB vstup umožňuje načítanie údajov.

Efektivita vďaka perfektnému zladeniu

Autonómne vozíky sú efektívnejšie ako manuálne vozíky, najmä pri jednotvárne sa opakujúcich procesoch. Preto sa môžu integrovať do nepretržitej prevádzky zahŕňajúcej viac pracovných zmien. Autonómne riadené vozíky umožňujú súčasne perfektné vzájomné zladenie ich trás, ako aj rýchlostí. Vďaka tomu sa optimalizuje plynulosť materiálových tokov a zároveň sa spotreba energie vozíkov udržiava na najnižšej možnej úrovni. Autonómne vozíky okrem toho spôsobujú výrazne menej škôd na regáloch, nákladoch, paletách alebo na iných vozíkoch, pretože ich navigácia je presnejšia ako pri manuálnych vozíkoch.

Autonómna logistika napreduje

V strednodobom horizonte splynú sklady a AGV do jednej integrovanej skupiny. Dôjde aj k užšiemu prepojeniu intralogistiky a externej logistiky. Z dnešného pohľadu sa preto bezobslužné vozíky v budúcnosti ešte užšie prepoja s ich prevádzkovým prostredím.

Do tejto kategórie spadá ešte flexibilnejšie zladenie interakcií medzi „kobotmi“ a ľudskými pracovníkmi alebo ešte hlbšia integrácia do tovarového hospodárstva. Prevádzka skladov prakticky bez ľudského personálu je ale spojená so zvyšovaním nárokov kladených na prepojenie flotíl, ako aj na energetickú účinnosť prevádzkovaných vozíkov. Spoločnosť Linde je v týchto oblastiach hnacím motorom vývoja.

5 x viac výkonu

Inteligentnejšie

Vďaka systému geonavigácie sa z autonómnych vozíkov a paletových vozíkov od spoločnosti Linde stávajú presné logistické vozíky s enormnými manipulačnými kapacitami.

Bezpečnejšie

Autonómne riadené vozíky identifikujú presne svoje okolie a reagujú naň. Bezpečne sa vyhnú architektonickým prvkom, ako aj iným vozíkom a ľuďom.

Efektívnejšie

Autonómne vozíky spoločnosti Linde sú mimoriadne efektívne. Nie sú viazané na pracovné zmeny, a preto umožňujú permanentnú dostupnosť.

Robustnejšie

Základom modelovej série autonómnych vozíkov sú osvedčené a robustné modely spoločnosti Linde, ktoré sú vybavené inteligentným robotickým riadením.

Presnejšie

Autonómne vozíky od spoločnosti Linde nespôsobujú prakticky žiadne škody, pretože pracujú presnejšie ako vozíky s obsluhou a eliminujú faktor neistoty, ktorým je človek.

Vozíky na mieru

Žiaden autonómny vozík od spoločnosti Linde nie je vybavený podľa rigidných princípov. Každý model sa okrem sériového vybavenia dodáva aj s alternatívnymi prídavnými funkciami. Sem patria prídavné navigačné funkcie, ako bočné prídavné snímače využívajúce laserovú technológiu, čítačka čiarových kódov a LTO batéria. Súčasťou špeciálneho vybavenia modelovej rady autonómnych vozíkov spoločnosti Linde sú nielen batérie s rôznymi veľkosťami a zámky batérií s elektronickou autentifikáciou, čítačky čiarových kódov a hydraulicky nastaviteľné nosné vidlice, ale aj rôzne hnacie motory a motory zdvihu alebo prvky programovateľného zdvihu pre stožiar.

Autonómne vozíky v sklade