Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Logistické vláčiky LT10 – LT20

Perspektívny prepravca nákladu

Obratný v úzkych uličkách

Logistické vláčiky LT10 – LT20 od spoločnosti Linde ponúkajú efektívne riešenie na pozemnú prepravu väčšieho množstva materiálu na dlhších trasách, napríklad zo skladu k viacerým výrobným linkám. Tri verzie rámov – rám C s nosnosťou do 2 000 kilogramov, rám B do 1 000 kilogramov a rám B so strednou priečkou do 1 600 kilogramov – ponúkajú flexibilnú možnosť skombinovať rôzne náklady na jednom vláčiku. Či už ide o palety, drôtené debny alebo malé nákladné nosiče – s prepravovaným nákladom do 2 000 kilogramov na jeden rám je možné manévrovať rýchlo, obratne a stabilne aj v úzkych uličkách a zákrutách. Vláčik sa môže používať buď ako manuálny, alebo automatický ťahač. Linde prostredníctvom voliteľného navádzacieho systému ťahačov podporuje svojich zákazníkov v digitálne riadených procesoch a efektívnom používaní vláčikov.

Vlastnosti

Bezpečnosť

Aby sa zaistila bezpečnosť prepravovaného tovaru, vláčik je zabezpečený pomocou imobilizéra a nedá sa uviesť do pohybu, ak sú spustené prívesy. Počas jazdy je funkcia zdvíhania deaktivovaná. Každý rám je dodatočne vybavený mechanickým blokovaním nákladu, vďaka ktorému je náklad v ráme bezpečne zaistený. Akonáhle sa náklad vloží na rám, automaticky sa zaistí. Patentovaný zdvíhací mechanizmus vidlíc disponuje funkciou sklonu, ktorá zaisťuje rovnakú svetlú výšku pre všetky manipulačné podvozky, a to aj v prípade ťažkého nákladu. Riadenie všetkých kolies umožňuje presnú manévrovateľnosť a zabraňuje vybočeniu rámov, čo zvyšuje bezpečnosť prepravy počas prevádzky.

 • Štandardne nainštalované blokovanie zaisťuje prepravovaný tovar
 • Imobilizér pri spustených rámoch
 • Deaktivovaná funkcia zdvíhania počas jazdy
 • Funkcia sklonu vidlíc na zaistenie rovnakej svetlej výšky aj pri vysokom zaťažení
 • Riadenie všetkých kolies umožňuje presné manévrovanie bez vybočenia rámov

Ergonómia

Logistický vláčik ponúka ergonomické riešenie manipulácie s tovarom prostredníctvom nakladania a vykladania na úrovni zeme. Všetky rámové moduly logistických vláčikov od spoločnosti Linde sú pomocou dátového kábla prepojené medzi sebou a s ťahačom. Funkcia zdvíhania sa dá ovládať súčasne pre všetky rámy aj pre jednotlivý rám. Ergonomický vyhadzovací mechanizmus C-rámu vytláča bremeno zozadu dopredu, akonáhle obsluha uvoľní uzamknutie pomocou nožného spínača Pomocou mostového rámu je možné vykladať náklad z oboch strán. Vďaka tomu môže obsluha posúvať nosič nákladu cez rám, čo ju odbremeňuje pri ťažkých nákladoch. Logistické vláčiky navyše pracujú nehlučne vďaka elektrickej funkcii zdvihu.

 • Podpora vodiča prostredníctvom paralelného a individuálneho zdvihu
 • Vyhadzovací mechanizmus rámu C a voliteľný posun nákladu cez mostový rám zjednodušuje manipuláciu s ťažkými nákladmi
 • Nízke emisie hluku

Manipulácia

Rámy sú vybavené mechanickým riadením všetkých kolies. Vďaka tomu sa dajú logistické vláčiky ovládať s maximálnou presnosťou. Vyznačujú sa mimoriadne malým polomerom otáčania, smerovou stabilitou a stabilitou proti prevráteniu. Rámy sú dostupné ako rámy C, mostové rámy a mostové rámy so strednou priečkou, ktoré sa pre prepravu automaticky zdvihnú a pre vykládku opäť spustia. Vďaka tomu je nakladanie a vykladanie rýchlejšie. Presunutím strednej priečky sa dajú v ráme prepravovať rôzne veľkosti materiálu. Patentovaný zdvíhací mechanizmus navyše umožňuje odobratie paliet bez pohyblivého nosiča nákladu, ak boli napríklad umiestnené v prívese paletovým vozíkom. Voliteľne dostupný navádzací systém ťahača zisťuje optimálnu trasu, znižuje chybovosť a doby zapracovania a reaguje na zmeny v zákazke v reálnom čase.

 • Riadenie všetkých kolies pre minimálne polomery otáčania a vysokú smerovú stabilitu
 • Rýchla funkcia zdvihu pri nastupovaní a vystupovaní
 • Prispôsobenie rôznym prepravovaným tovarom vďaka posuvnej strednej priečke
 • Patentovaný zdvíhací mechanizmus umožňuje prepravu paliet bez pohyblivého nosiča nákladu
 • Voliteľný navádzací systém ťahača na integráciu do digitálnych procesov

Servis

Aktuálny stav každého rámu sa zobrazuje na dotykovom displeji na stanovišti vodiča. Zdvíhacie motory rámov nevyžadujú údržbu a sú elektronicky monitorované, aby bola neustále zaručená bezpečná preprava nákladov. Systém ťažného oja v spojení s guľovou spojkou takmer nepodlieha opotrebeniu. Konštrukcia s dvoma nápravami a stredovým nákladným priestorom zaisťuje ľahký prístup pri údržbe. Každý rám je vybavený vlastným počítadlom motohodín. To uľahčuje plánovanie údržby celej súpravy ťahačov a rámov. Vďaka štandardizovaným rozhraniam s vopred vymedzenými funkciami sa dajú rámy kedykoľvek bez prestavby použiť v spojení s manuálnymi alebo automatickými ťahačmi.

 • Aktuálny stav všetkých rámov je zobrazený na dotykovom displeji
 • Bezúdržbové a elektronicky monitorované zdvíhacie motory
 • Oje a spojky nepodliehajúce opotrebeniu
 • Dobre prístupná konštrukcia rámov, ktorá nevyžaduje veľkú údržbu
 • Počítadlo motohodín každého rámu uľahčuje plánovanie údržby
 • Pripravený na automatizáciu prostredníctvom štandardizovaných rozhraní

Videá a fotografie

Riešenia logistických vláčikov od spoločnosti Linde

Technické údaje

Model Load capacity/Load Lift Lift function Overall length Overall width
LT10-B 1,0 (t) 60 / 50 (mm) Electric 4050 / 2950 (mm) 1470 (mm)
LT10-BM 1,0 (t) 60 / 50 (mm) Electric 4350 / 3250 (mm) 1470 (mm)
LT16-BM 1,6 (t) 60 / 50 (mm) Electric 4350 / 3250 (mm) 1470 (mm)

Špeciálna výbava

Voliteľná strana otvorenia rámu C logistických vláčikov LT10 – LT20 od spoločnosti Linde Material Handling

Strana otvorenia rámu

Štandardne sú rámy C otvárané na pravej strane. Voliteľne je na výmenu nákladu je možné vybrať aj ľavú stranu v smere jazdy.

Pohyblivá stredná priečka logistických vláčikov LT10 – LT20 od spoločnosti Linde Material Handling

Stredná priečka

Mostový rám je možné vybaviť pohyblivou strednou priečkou, ktorá sa dá posunúť proti smeru jazdy do požadovanej polohy. Vďaka tomu je možné prepravovať rôzne nosiče nákladu v tom istom ráme.

Robustné SE kolesá logistických vláčikov LT10 – LT20 od spoločnosti Linde Material Handling

SE kolesá

Na použitia vo vonkajších priestoroch je možné vybaviť rámy robustnými super elastickými (SE) kolesami s priemerom 250 mm a šírkou 85 mm alebo 130 mm. Tieto kolesá sú plne odpružené a tlmia vibrácie.

Logistické vláčiky LT10 – LT20 od spoločnosti Linde Material Handling ponúkajú rôzne výšky zdvihu.

Výšky zdvihu

Štandardná výška zdvihu je 50 mm, čo postačuje na väčšinu aplikácií v interiéri. Na použitie vo vonkajších priestoroch je možné zvýšiť výšku zdvihu mostového rámu na 80 mm a rámu C na 100 mm. Na požiadanie sú na špeciálne použitia k dispozícii ďalšie výšky zdvihu.

Viac bezpečnosti vďaka zadným svetlám logistických vláčikov LT10 – LT20 od spoločnosti Linde Material Handling

Zadné svetlá

K dispozícii je súprava LED zadných svetiel so štyrmi funkciami (blinker, zadné svetlo, brzdové svetlo, osvetlenie značky) s magnetickým držiakom a dvoma svetlami. Kryt z číreho skla je vodotesný a je certifikovaný podľa e4 a ISO 1724.

Výstražné svetlo logistických vláčikov LT10 – LT20 od spoločnosti Linde Material Handling

Výstražné svetlo

Na príves je možné umiestniť blikajúce svetlo, aby bol logistický vláčik lepšie viditeľný najmä v tmavých priestoroch.

Voliteľná ochrana pred poveternostnými vplyvmi logistických vláčikov LT10 – LT20 od spoločnosti Linde Material Handling

Ochrana pred poveternostnými vplyvmi

Pre rám C a mostový rám je k dispozícii plachtová strieška, ktorá sa dá natiahnuť cez rám. Pri rámoch C sa dá otvoriť na jednej strane, pri mostových rámoch z oboch strán.

Manipulačné podvozky logistických vláčikov LT10 – LT20 od spoločnosti Linde Material Handling

Manipulačné podvozky

Spoločnosť Linde ponúka manipulačné podvozky v rôznych vyhotoveniach. Vytvárajú rozhranie medzi nákladom a ťahačom a dajú sa vybaviť napríklad modulárnymi regálovými nadstavbami.

Navádzací systém ťahača

Navádzací systém ťahača koordinuje jazdné príkazy a poskytuje vodičovi optimálne trasy. Panel softvéru ukazuje prehľadne všetky dôležité informácie a umožňuje analýzu na optimalizáciu procesu.

Voliteľná možnosť presunu pre rám B

V prípade sériového blokovacieho mechanizmu sa dá náklad vybrať len v smere obsluhy. Pomocou voliteľného posunu je možné podvozok vysunúť cez rám v oboch smeroch, čo odbremeňuje obsluhu pri ťažkých nákladoch.

Dodatočná funkcia zdvihu na ráme

Dodatočne k riadeniu funkcie zdvihu prostredníctvom displeja na vláčiku je možné riadiť zdvih aj pomocou tlačidla na ráme.

Vyžiadať ponuku