Vodiči na logistických vláčikoch od spoločnosti Linde v hale
V tempe modernej výroby

Logistické vláčiky

Modulárne, flexibilné a hospodárne

Moderná priemyselná výroba závisí od dokonale koordinovaných procesov. Tok materiálu vo výrobe sa tak stal rozhodujúcim ekonomickým faktorom. Spoločnosť Linde Material Handling ponúka prostredníctvom svojich logistických vláčikov LT08 – LT20 riešenia prispôsobené konkrétnym požiadavkám zákazníkov, aby sa v spoločnosti dosiahla čo najefektívnejšia a najflexibilnejšia synchronizovaná preprava materiálu na dlhších trasách. Logistické vláčiky dopĺňajú portfólio modelov vozíkov a skladovacej techniky od spoločnosti Linde a pozostávajú z ťahačov, ktoré sú kombinované s rôznymi prívesnými modulmi. Na každý prívesný modul je možné naložiť až 2 000 kilogramov. Ich použitie sa oplatí pri vnútropodnikových prepravných trasách od 150 metrov.

Hospodárnosť logistických vláčikov od spoločnosti Linde vychádza zo štandardizácie toku materiálu, vyššej bezpečnosti pracovníkov a materiálu, ako aj flexibilných možností použitia prívesných modulov pre všetky možné náklady a prepravovaný tovar – od paliet cez drôtené debny až po jednotlivé predmety. Pohodlná manipulácia pri nakladaní a vykladaní, sčasti prostredníctvom zapojených pojazdných paletových stojanov, vytvára z modelov vláčikov efektívne články každého dodávateľského reťazca materiálov. Všetky modely logistických vláčikov spoločnosti Linde sa vyznačujú vysokou stabilitou z hľadiska prevrátenia, smerovou stabilitou a malými polomermi otáčania.

Zvýšenie efektívnosti vďaka logistickému vláčiku od spoločnosti Linde

Kľúčové slovo: Efektívnosť pri manipulácii

Medzi hlavné výhody logistických vláčikov spoločnosti Linde patrí ich rýchla a presná manipulácia, ako aj flexibilita, vďaka ktorej je možné rýchlo prispôsobiť prívesné moduly všetkým druhom prepravovaného tovaru v spoločnosti. Každý vláčik sa dá vďaka minimálnemu polomeru otáčania použiť aj vo veľmi úzkych priestoroch. Všetky logistické vláčiky od spoločnosti Linde pracujú s množstvom nákladných rámov, niektoré z nich s pripojiteľnými manipulačnými stojanmi na prepravu tovaru, ktoré sú pomocou zdvíhacieho zariadenia zodvihnuté počas prepravy a pri vykladaní sú opäť spustené. Vďaka tomu je preprava materiálu logistickými vláčikmi od spoločnosti Linde efektívna, pohodlná a časovo úsporná.

Flexibilná možnosť zostavenia

Rôzne a voľne kombinovateľné prívesy dokážu rýchlo a jednoducho prepraviť všetky rozmery tovaru, príp. kontajnerov, ktoré sa v spoločnosti bežne prepravujú. Môžu byť naložené rôznymi stojanmi a voliteľne môžu byť vybavené blokovacími mechanizmami.

Logistické vláčiky LT06 – LT20 od spoločnosti Linde

Bezpečnosť a ergonómia

Celý vláčik je zabezpečený pomocou imobilizéra a nedá sa uviesť do pohybu, ak nie sú zdvihnuté všetky nákladné rámy. Ťahače vláčikov disponujú jazdným asistenčným systémom, ktorý automaticky znižuje rýchlosť v zákrutách. Všetky prívesné moduly logistických vláčikov od spoločnosti Linde sú pomocou dátového kábla prepojené medzi sebou a s ťahačom. Vodič preto môže zo svojho stanovišťa centrálne ovládať zdvíhanie všetkých prívesov. Jedným pohľadom môže vidieť, či boli na prepravu zdvihnuté všetky nákladné rámy. Vďaka nožnému snímaču sa dá každý nákladný rám pohodlne ovládať na príslušnom prívese aj samostatne. Počas jazdy je funkcia zdvíhania deaktivovaná a náklad je elektronicky monitorovaný, aby sa aktívne predchádzalo nebezpečenstvám. Všetky fyzické činnosti vodiča a obsluhy sú ergonomicky optimalizované.

Presné riadenie a jednoduchá manipulácia

Na účely čo najpresnejšieho riadenia logistických vláčikov sú prívesy vybavené vždy štyrmi riaditeľnými kolesami. Vďaka tomu sa dajú napríklad v úzkych priestoroch medzi výrobnými linkami dosiahnuť aj so štyrmi prívesmi veľmi malé polomery otáčania. Kolesá prívesných modulov logistických vláčikov od spoločnosti Linde, ktoré sú aj v odpruženej verzii, sú nainštalované na technologicky vyspelých naklápacích nápravách. Vďaka tomu sú náklady prepravované čo najšetrnejším spôsobom. Pomocou špeciálneho prívesu s mostovým rámom sa dá prepravovaný tovar nakladať aj vykladať z oboch strán. Všetky prívesy majú presný a tichý zdvíhací mechanizmus, pomocou ktorého dochádza k plynulému zdvihnutiu prepravovaného nákladu. Výška zdvihu sa dá pritom flexibilne nastaviť.

Riešenie pre budúcnosť

Pri logistických vláčikoch od spoločnosti Linde je budúcnosť už integrovaná. V digitálne riadených výrobných procesoch sa ešte viac zvyšujú požiadavky na precíznosť a presnosť materiálovej logistiky. Požadované sú logistické koncepcie prepojené v sieti, v ktorých navzájom komunikujú stroje, tovar a prepravné systémy, aby bol tovar prepravovaný čo najefektívnejšie. Ďalším krokom sú logistické vláčiky, ktoré sa samostatne pohybujú po výrobných halách a sú centrálne riadené prostredníctvom výkonnej správy vozového parku. Logistické vláčiky od spoločnosti Linde sú už dnes vybavené výkonnými snímačmi, ovládačmi a riadiacimi systémami, na základe ktorých sa dá realizovať zodpovedajúce riešenie.

5× vyšší výkon

Efektívnejšie

Logistické vláčiky od spoločnosti Linde pracujú hospodárne, keďže dokážu preniesť a prepraviť veľké množstvá materiálu. Vďaka tomu sa dajú ideálne použiť v synchronizovanej výrobe.

Bezpečnejšie

Imobilizér zaisťuje bezpečnosť logistických vláčikov od spoločnosti Linde. Vláčiky sa nemôžu uviesť do pohybu, ak nie sú zdvihnuté všetky nákladné rámy v prívesných moduloch.

Úspornejšie

Logistické vláčiky prepravia pri každom použití veľké množstvo materiálu s hmotnosťou až 8 000 kilogramov. Tým sa v rámci intralogistiky stávajú mimoriadne úspornou verziou.

Šetrnejšie

Logistické vláčiky od spoločnosti Linde sú voliteľne odpružené a majú k dispozícii jemnú zdvíhaciu mechaniku. Vďaka tomu prepravujú náklady v spoločnosti šetrným spôsobom.

Pohodlnejšie

Logistické vláčiky od spoločnosti Linde ponúkajú z hľadiska pracoviska maximálny komfort. Zdvíhacie mechanické systémy rôznych prívesov sa dajú ovládať nožným snímačom.

Vozíky na mieru

Žiadny logistický vláčik od spoločnosti Linde nie je rovnaký. Každý z troch modelov sa totiž okrem sériového vybavenia dodáva aj s voliteľnými prídavnými funkciami. Tieto zahŕňajú voliteľné ochranné zariadenie proti poveternostným vplyvom pre rôzne prívesy, ako aj voliteľné blokovania a osvetlenia. Navyše je možné flexibilne reagovať na rôzne požiadavky zákazníkov, pokiaľ ide o dopravné prostriedky určené na prepravu. Medzi špeciálne vybavenie patrí aj špeciálne lakovanie v inej farbe, ako je červená farba typická pre spoločnosť Linde.