Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Vylepšená ergonómia pre vyššiu produktivitu

5. 4. 2023

5.4. 2023, Aschaffenburg

Nové varianty stožiarov z poloautomatických horizontálnych vychystávačov Linde Material Handling sú ešte ergonomickejšie a pohodlnejšie

Horizontálne vychystávanie objednávok má z pohľadu optimalizácie čoraz väčší potenciál. Súčasné opatrenia sú zamerané na dosiahnutie čo najkratších peších vzdialeností medzi vozidlom a miestom v regáli, ako aj na maximálnu ergonómiu, aby sa zamestnancom poskytla čo najlepšia podpora a pomoc. Tri nové modely stožiarov poloautomatického vychystávacieho vozíka Linde N20 C SA umožňujú obsluhe pohodlne zdvihnúť vidlice vozíka do pracovnej výšky tak, aby sa pri manipulácii s tovarom nebolo potrebné zohýbať. Tým sa šetrí nielen výkon zamestnancov, ale predovšetkým sa chráni ich fyzické zdravie.

"Dodávateľské reťazce sa čoraz viac digitalizujú, rastie počet variantov výrobkov, a rastú aj požiadavky na čo najvyššiu rýchlosť vychystávania. Toto všetko vedie k tomu, že manažéri logistiky v skladoch a distribučných centrách hľadajú čoraz viac automatizované riešenia," hovorí Manuel Seidel, produktový manažér pre automatizáciu. "Zatiaľ čo samotný proces vychystávania, t. j. vyberanie tovaru z regálu a jeho ukladanie na nosič, je potrebné vykonávať manuálne, poloautomatický vychystávač Linde N20 C SA môže operátorovi pomôcť aspoň pri pohybe v regálovej uličke. To šetrí čas, energiu a zvyšuje produktivitu," hovorí Seidel a pomenováva hlavné výhody.

S tromi novými modelmi stožiarov ponúka poloautomatický vychystávač obsluhe ešte viac výhod v podobe lepšej ergonómie. Kompaktný stožiar Linde N20 C L SA je určený na vychystávanie objednávok z najnižšej úrovne regálu na paletu, ktorá môže byť zaťažená hmotnosťou 1 200 kg. Vidlice tohto modelu sa dajú zdvihnúť do ergonomickej výšky, čo operátorovi umožňuje ukladať vychystaný tovar na paletu pri zachovaní polohy, ktorá šetrí chrbát. Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii sa vychystávač ukazuje ako mimoriadne obratný aj pri plnom zaťažení. Linde N20 C D SA, ktorý ponúka maximálnu nosnosť 1 200 kg na hlavnom zdviháku, dokáže samostatne zdvihnúť dve palety a úsporne ich prepraviť v priestore jednu nad druhou. Tento stožiarový variant je vhodný najmä na dlhšie prepravné vzdialenosti. Ťažký tovar sa prepravuje na prednej vidlici, krehký tovar na hlavnej vidlici. Vychystávač Linde N20 C LoL SA umožňuje vďaka dlhým ramenám a prídavným zdvíhacím vidliciam naplniť dve palety len v jednom cykle vychystávania. Operátor začína s jednou paletou v požadovanej výške, zatiaľ čo druhá paleta je zaistená vertikálne na zadnej strane vidlíc špeciálnym bezpečnostným zariadením. Hneď ako je prvá paleta naplnená, spustí sa na nakladacie ramená a umiestni sa na prednú časť vidlíc. Druhá paleta sa potom prenesie na vidlice a môže sa tiež naložiť vo výške, ktorá je šetrná pre chrbát. Stožiar sa pritom dá ovládať vpravo a vľavo od operadla.

Vyššia efektivita vďaka poloautomatickým jazdným režimom

Nové varianty stožiarov rozširujú možnosti použitia Linde N20 C SA. Hlavnou charakteristikou poloautomatického zberača objednávok je možnosť voľby medzi dvoma jazdnými režimami, ktoré sú zamerané na dve hlavné aplikácie pre zákazníkov: V prvom režime sa pracovník pohybuje v regálovom priestore v tvare U, pričom spočiatku vyberá len na jednej strane a potom sa prepne na druhú stranu. Vozík nasleduje pracovníka cez uličku, vyhýba sa menším prekážkam a automaticky zastavuje na konci uličky. Ak sa pracovník zastaví, aby naložil tovar, zastaví sa aj vozík; ak sa pracovník pohne dopredu, vozík automaticky pokračuje ďalej. Operátori tak ušetria veľa chôdze, pretože sa nemusia zakaždým vracať na plošinu vodiča, aby presunuli vozík na ďalšiu regálovú pozíciu. Druhý režim jazdy sa používa vtedy, keď prebieha vychystávanie na oboch stranách regálu súčasne, čím vzniká dráha v tvare písmena Z. V tomto prípade obsluha vyšle vozidlo dopredu pomocou diaľkového ovládania. Na konci regálovej uličky obsluha nasadne na vychystávač a prejde k ďalšej uličke.

Na otázku, pre koho sa opcia poloautomatického vychystávača objednávok oplatí, Manuel Seidel odpovedá: "V závislosti od aplikácie možno dosiahnuť zvýšenie efektivity o 6 až 15 percent. Ak počítame so zvýšením produktivity približne o desať percent, dodatočná investícia sa v dvojzmennej prevádzke so štandardnými mzdovými nákladmi v odvetví vráti približne za rok." Ďalšou výhodou je, že vozidlá možno bez problémov integrovať do existujúcich procesov zákazníka.

Bezpečnosť na najvyššej úrovni

Na zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti sú poloautomatizované vozidlá vybavené integrovanými vysokovýkonnými bezpečnostnými skenermi vpredu, ktoré detekujú osoby, prekážky a iné nákladné vozidlá a môžu tak zabrániť kolízii. Vozidlá tiež udržiavajú minimálnu vzdialenosť 50 cm od stojana, aby sa zabezpečil bezpečný a pohodlný pracovný priestor pre obsluhu.

S tromi novými variantmi stožiarov ponúka poloautomatický vychystávač obsluhe ešte viac výhod v podobe lepšej ergonómie.

S tromi novými variantmi stožiarov ponúka poloautomatický vychystávač...

Poloautomatický vychystávač Linde N20 C SA ušetrí operátorom veľa chôdze, pretože sa nemusia zakaždým vracať na plošinu vodiča, aby presunuli vozík na ďalšiu regálovú pozíciu.

vylepsena-ergonomia-pre-vyssiu-produktivitu-2