Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Prečo sú automatické sklady budúcnosťou skladovania?

5. 9. 2023

Čokoľvek, čo sa týka obchodu a logistiky sa v dnešnej dobe mení žmurknutím oka. Aj preto sa neustále snažíme zlepšovať a optimalizovať procesy skladovania. Medzi najdôležitejšie inovácie v tejto oblasti patria automatické sklady. V dnešnom článku vám predstavíme niekoľko výhod, ktoré automatizácia skladového systému prináša.

Ako fungujú automatické sklady?

Inteligentné sklady využívajú automatizované riešenia na ukladanie, vyberanie a prepravu tovaru. Ručnú manipuláciu s paletami takmer úplne nahrádzajú stroje a roboty riadené softvérom. Dokážu vyriešiť situácie s nedostatkom pracovných síl, alebo potencionálne výpadky pracovníkov z dôvodov PN, kvôli čomu sú bezpochyby revolúciou v skladových systémoch.

Automatizácia spolupracuje s človekom

Skutočne efektívna automatizácia skladového systému však nie je len o technológii. Ide aj o integráciu rôznych systémov a občas aj zásah človeka, pre hladký chod celého skladu. Aj keď je interakcia s človekom minimalizovaná, úplne bez ľudí by to nešlo.

Základom úspešnej spolupráce medzi človekom a robotom je stanovenie jasných procesov a rozpoznanie úloh vhodných na automatizáciu. Robotom sa priraďujú úlohy, ktoré sú prirodzene nebezpečné a skladníkom ostávajú tie, ktoré zahŕňajú kreativitu.

Automatické sklady

Výhody automatizácie skladov

Automatické skladové systémy ponúkajú niekoľko výhod, vďaka ktorým sa sklad stáva dynamicky fungujúcim systémom. Tu je niekoľko z nich:

  • Zvýšenie efektivity a produktivity: Automatické sklady zefektívňujú mnoho tradičných skladových operácií, čím redukujú čas potrebný na vykonanie úloh, ako sú napríklad ukladanie a vyberanie tovaru. Vďaka automatizácii skladového systému môžu podniky spracovávať väčšie objemy tovaru v kratšom čase.
  • Úspora miesta a optimalizácia priestoru: Tradičné skladové systémy často vyžadujú veľa voľného priestoru vyhradeného na chodby (uličky) medzi regálovými radmi a prístup k regálom. Inteligentné sklady, naopak, využívajú najmä vertikálny priestor, čím maximalizujú skladovú kapacitu.
  • Zníženie chýb a zvýšenie presnosti: Jednou z najväčších výhod automatických skladov je ich schopnosť pracovať s mimoriadnou presnosťou. Automatizácia skladového systému vylučuje ľudské chyby, čo vedie k presnejšiemu sledovaniu zásob a správnemu vyberaniu tovaru.
  • Bezpečnosť a zníženie rizík: Ručná manipulácia s tovarom môže predstavovať riziko úrazu pre pracovníkov. V automatických skladoch je interakcia medzi človekom a strojom minimalizovaná, čo výrazne zvyšuje bezpečnosť pracovníkov, ktorí dohliadajú na chod skladu.
  • Flexibilita a škálovateľnosť: Inteligentné sklady sú navrhnuté tak, aby sa jednoducho menili spolu s potrebami podniku. To znamená, že keď podnik rastie, automatické sklady sa dajú jednoducho rozšíriť alebo prispôsobiť novým požiadavkám.
  • Zníženie prevádzkových nákladov: Hoci počiatočné investície do automatických skladov môžu byť vyššie, dlhodobé úspory v oblastiach ako sú práca, energia a priestor vedú k významným úsporám v priebehu času.

Kedy investovať do automatizácie?

Zavedenie automatického skladového systému je jednou z kľúčových zmien, ktorá má potenciál zvýšiť efektívnosť a konkurencieschopnosť v logistike.

Automatické sklady si nájdu uplatnenie na miestach, kde sa vyžaduje trojzmenná, prípadne nepretržitá prevádzka. Benefitovať z nich môžu napríklad sklady vstupných surovín, či naopak sklady hotových výrobkov. Menej vhodné sú pre výrobné segmenty s jednozmennou prevádzkou, alebo sklady, kde sa vyskytujú veľké množstvá rozdielnych typov nosičov nákladu.

Pred rozhodnutím o investovaní do automatizácie je potrebné zhodnotiť, či je daný sklad vhodný. Možnosť stavby do výšky cez 25 metrov, stabilné zloženie nosičov nákladu (manipulačných jednotiek), definovateľné materiálové toky a zmenovosť operatívy, sú nevyhnutnými podmienkami pre automatizáciu skladu.

automaticke-sklady-2

Buďte o krok vpred

Automatické sklady nie sú len trendom, ale nevyhnutnosťou pre tých, ktorí chcú maximalizovať efektívnosť, znižovať náklady a zvyšovať konkurencieschopnosť. Ako každá inovácia, aj tieto skladové systémy majú svoje výhody a obmedzenia. Avšak s jasným pochopením ich potenciálu a správnym využitím môžu výrazne zlepšiť logistické operácie v každej firme.