Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Linde vozíky - hladký priebeh koncertov

21. 11. 2023

Zo zákulisia: Linde vozíky prispievajú k hladkému priebehu koncertov

Koncerty sú vzrušujúce podujatia, ktoré nás spájajú, aby sme si vychutnali živú hudbu, výnimočné predstavenia a domov si odniesli nezabudnuteľné spomienky. V zákulisí sa však odohrávajú príbehy organizovania a mravčej práce, ktorým neraz predchádzajú týždne i mesiace logistických, materiálnych a technických príprav. Jednou z množstva výziev, ktorým produkcia koncertov čelí, je zabezpečenie potrebného vybavenia. Musí vyriešiť logistiku vystúpení, prepravu a manipuláciu so zariadením. Potrebnú pomocnú ruku dokážu podať skúsení manažéri Linde, zodpovední za prenájom vysokozdvižných vozíkov Linde. Tak to bolo aj na koncerte Depeche Mode v Bratislave.

Výzvy pri organizovaní koncertov

Každá kapela pri organizovaní koncertu vyžaduje od svojich dodávateľov, aby splnili špecifické technologické požiadavky v stanovenom časovom rámci. Každé miesto konania koncertu má svoj vlastný súbor obmedzení a špecifikácií, takže je náročné zabezpečiť správne vybavenie. Napríklad Národný futbalový štadión, kde sa konal koncert Depeche Mode, mal vysoké pódium, ktoré si vyžadovalo vozíky s vyššími zdvihmi. Iné miesta napríklad v interiéroch, však môžu mať naopak, výškové obmedzenia a limitované priechody.

Dopyt po vozíkoch počas koncertov sa tiež výrazne líši od bežnej prevádzky. Zatiaľ čo pri štandardnom prenájme môže ísť o jeden alebo dva vysokozdvižné vozíky, koncerty si často vyžadujú oveľa väčší počet. V závislosti od rozsahu podujatia môžu organizátori koncertov potrebovať tri až tridsať vozíkov. Každá kapela má svoj vlastný súbor požiadaviek vrátane zvukových systémov, osvetlenia a prenosných boxov. Tieto parametre určujú typ a špecifikácie linkových vozíkov potrebných na podujatie.

Plánovanie a logistika mesiace vopred

Spustenie logistického procesu pre koncert si vyžaduje dôkladné plánovanie a koordináciu. Menšie podujatia si môžu vyžadovať mesiac alebo päť až šesť týždňov príprav, zatiaľ čo väčšie koncerty potrebujú šesť až desať mesiacov plánovania. „Na začiatku procesu si potvrdíme podujatie a dátumy, aby sme si zladili harmonogram príprav. Požiadavky kapiel sa v čase menia a my sa im musíme prispôsobiť,“ hovorí Tomáš Perďoch, manažér prenájmu vozíkov Linde.

Úspešná koncertná logistika si preto vyžaduje efektívnu komunikáciu a prispôsobivosť. Spoločnosť Linde úzko spolupracuje s organizátormi koncertov, aby bola informovaná o všetkých zmenách alebo špeciálnych požiadavkách. Včasná komunikácia zlepšuje plánovanie, šetrí čas i peniaze.

Napriek tomu občas dochádza aj k úpravám plánov na poslednú chvíľu. I v prípade Depeche Mode prišli požiadavky na špecifické vozíky a ich množstvá, ktoré neboli ľahko dostupné. Tím Linde však dokázal rýchlo a efektívne zaobstarať potrebné vozíky zo susedných krajín, ako je Česká republika a Maďarsko a zabezpečiť, že požadované vybavenie bolo na koncert k dispozícii. „V rámci komunikácie sa nám tiež osvedčilo, keď dáme vedieť klientovi, že máme napríklad ešte pol kamióna voľného a môžeme pomôcť previezť ďalšiu techniku alebo materiály,“ dodáva Perďoch.

Výhody prenájmu vozíkov Linde

Vozidlá Linde majú dvojpedálové ovládanie, ktoré umožňuje plynulý pohyb vpred a vzad bez potreby prepínania prevodových stupňov. Tým sa eliminuje zbytočné zastavovanie a radenie, čo umožňuje operátorom vykonávať viacero úloh súčasne. Vo finále tak kapele šetria čas, najmä vo fáze montáže a demontáže koncertov, čo zvyšuje celkovú efektívnosť, znižuje sa potreba ďalších pracovníkov a minimalizujú prevádzkové náklady. Okrem toho sa čas ušetrený pri balení a vybaľovaní premieta do vyššej produktivity.

Bezpečnosť je prioritou

Bezpečnosť je v koncertnej logistike najvyššou prioritou a vozíky Linde sú navrhnuté s ohľadom na túto skutočnosť. Koncertné vybavenie vrátane vozíkov je bezpečne uložené v na to určených priestoroch, ktoré nie sú prístupné širokej verejnosti. Vozíky Linde navyše prechádzajú pravidelnou údržbou a kontrolami, aby sa zabezpečil ich optimálny stav. Tým sa predchádza poruchám a vozíky sú v prípade potreby pripravené na použitie. Ich spoľahlivosť prispieva k celkovej efektívnosti a úspešnosti organizovania koncertov.

Aby mohli pracovníci obsluhy koncertov efektívne obsluhovať vozíky Linde, absolvujú školenie, na ktorom sa oboznámia so zariadením. „Proces školenia zvyčajne trvá približne 20 minút, keďže naše vozíky majú v porovnaní s inými vozíkmi trochu odlišný systém ovládania,“ vysvetľuje Perďoch. Po ňom je však obsluha schopná veľmi rýchlo a efektívne zabezpečiť všetko potrebné.