Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Výstražné traky pre chodcov pre maximálnu bezpečnosť

Bodyguard 2.0
Pracovník v sklade má na sebe výstražné traky pre chodcov od spoločnosti Linde Material Handling

Výstražnými trakmi pre chodcov rozširuje spoločnosť Linde Material Handling svoj inovačný systém Safety Guard, pomocou ktorého sú včas varovaní ďalší vodiči vozíkov a chodci v nebezpečných situáciách. Inteligentné výstražné traky upozorňujú svojho používateľa na nebezpečenstvá svetelnými signálmi, vibráciami a zvukovými signálmi a zaisťujú mu maximálnu bezpečnosť v interiéri aj exteriéri.

Intralogistika kladie najvyššie požiadavky na bezpečnosť zamestnancov pri práci s priemyselnými vozíkmi. V skladoch, vo výrobe a vo vonkajších priestoroch sú podmienky často hlučné, hektické a neprehľadné. Vysoké regály, úzke uličky, naukladaný tovar a neprehľadné križovatky bránia chodcom a vodičom vozíkov vo výhľade do okolia. Čísla hovoria samy za seba. V roku 2021 sa v Nemecku stalo 15 322 nehôd s vysokozdvižnými vozíkmi s poranením osôb, z ktorých 15 bolo smrteľných. Vidieť a byť videný je preto kľúčový faktor.


Výstražné traky pre chodcov od spoločnosti Linde Material Handling zvyšujú bezpečnosť v neprehľadných situáciách. Táto inteligentná časť odevu varuje osobu, ktorá ju nosí, vizuálne, zvukovo a vibráciami, len čo sa k nej priblíži priemyselný vozík. Výsledkom je dvojnásobná bezpečnosť: Výstražné traky pre chodcov aktívne upozorňujú svojho používateľa na hroziace nebezpečenstvo a súčasne zlepšujú viditeľnosť chodca. Tým sa stáva dôležitým rozšírením systému Safety Guard.

Linde Safety Guard: Vždy v bezpečnej zóne

Linde Safety Guard je inovačný asistenčný systém, ktorý zvyšuje bezpečnosť vodičov a chodcov. Aktívnym monitorovaním okolia vozíka a varovaním pred hroziacimi kolíziami súčasne chráni aj infraštruktúru a tovar. Tento systém, ktorý je integrovaný do vozíka upozorňuje vodiča na potenciálne nebezpečenstvá v bezprostrednom okolí vozíka zvukovými signálmi a blikajúcimi LED svetlami. LED indikácia okrem toho upozorňuje vodiča, z ktorého smeru sa približujú osoby. Súčasne je varovaný aj chodec: prenosná jednotka Safety Guard, ktorá je už dlhšie dostupná, aj nové výstražné traky pre chodcov komunikujú s jednotkou vozíka. Svojich používateľov varujú pred blížiacim sa vozíkom zvukovými signálmi, blikajúcimi LED diódami alebo vibráciami a zvyšujú tak ostražitosť všetkých zúčastnených.

Pracovníci skladu a vysokozdvižné vozíky sa navzájom križujú a pracovník skladu je dobre viditeľný pomocou výstražných trakov pre chodcov od spoločnosti Linde Material Handling

Vidieť, počuť, cítiť - Vždy prítomná

Výstražné traky pre chodcov kombinujú výhody bežnej výstražnej vesty s inovačným bezpečnostným konceptom systému Linde Safety Guard. Vďaka nemu sa bezpečnostné riešenie prispôsobí aktuálnej prevádzke a nie naopak. Výstražné traky pre chodcov sa v rámci manažmentu BOZP a ochrany životného prostredia dajú integrovať do bežnej pracovnej praxe ako štandardný odev. Vysoký komfort nosenia, jednoduchá obsluha a dlhý prevádzkový čas zaručia, že nedôjde k narušeniu pracovných operácií a zamestnanci sa súčasne budú cítiť lepšie a bezpečnejšie.

Bezpečné a komfortné nosenie

Výstražné traky pre chodcov sú dostupné v dvoch veľkostiach. Ich premyslený dizajn zaistí, že sa počas práce nezachytí na zariadeniach, regáloch ani iných predmetoch. Strih poskytuje optimálnu voľnosť pohybu. Výstražné zariadenie trakov sa nachádza na ramene. Používateľ cíti vibračný alarm najúčinnejšie práve na tomto mieste. Zvukový výstražný signál preto zaznie v bezprostrednej blízkosti ucha. Výstražný signál a vibrácie sa môžu individuálne prispôsobiť pracovnému prostrediu.

Jednoduchá a nenáročná obsluha

Výstražné traky pre chodcov umožňujú jednoduché a intuitívne ovládanie. Na aktivovanie trakov upozorňuje štartovací zvukový signál. Pri vybití alebo odstránení akumulátora zaznie odhlasovací signál. Stavová LED dióda zobrazuje používateľovi prevádzkový stav vysielača signálu po celú dobu a displej batérie zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia. Snímač rýchlosti automaticky vypne traky po jeho odložení.