Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Systém Reverse Assist Camera od spoločnosti Linde Material Handling

Majte chodcov pod dohľadom
Displej Reverse Assist Camera

Ak sa vysokozdvižné vozíky a ľudia stretávajú v úzkych priestoroch, môže ľahko dôjsť k nehodám. Stáva sa to najmä vtedy, keď vodiči vysokozdvižných vozíkov nevidia ľudí v bezprostrednej blízkosti vozíka alebo ich zbadajú príliš neskoro. Chodci sa často spoliehajú na to, že si ich vodiči všimnú včas. Ide však o omyl, ktorý môže mať v najhoršom prípade fatálne následky. Podľa štatistík sú kolízie medzi ľuďmi a vysokozdvižnými vozíkmi stále jedným z najčastejších typov nehôd v skladovej prevádzke. Najväčšie riziko predstavujú cúvajúce vysokozdvižné vozíky. Prostredníctvom systému Reverse Assist Camera ponúka spoločnosť Linde Material Handling inteligentné riešenie, ako sa čo najefektívnejšie vyhnúť nehodám so zranením osôb. Systém je štandardne integrovaný do novej generácie vozíkov s protizávažím od spoločnosti Linde a je k dispozícii ako dodatočná výbava pre ostatné vysokozdvižné vozíky od spoločnosti Linde.

Inteligentné riešenie: Ochrana pred nehodami vďaka detekcii osôb

Systém Reverse Assist Camera od spoločnosti Linde je kamerový systém založený na umelej inteligencii na detekciu osôb. Umelá inteligencia kamery registruje chodcov v blízkosti vozíka a je optimalizovaná na osoby v pracovnom a ochrannom odeve. Systém v reálnom čase rozlišuje ľudí od iných prekážok a upozorňuje vodiča vozíka na hroziacu kolíziu v niekoľkých úrovniach.

Výstražnú funkciu možno navyše kombinovať so znížením rýchlosti, aby vozík v blízkosti osoby spomalil, a tým zabránil kolízii. Detekčné zóny a výstražné mechanizmy možno individuálne prispôsobiť príslušnému vozíku a požiadavkám na mieste.

Systém Reverse Assist Camera od spoločnosti Linde v prevádzke v spoločnosti CEMEX

Kompaktný výstražný systém: Všetko v jednej kamere

Softvér založený na umelej inteligencii systému Reverse Assist Camera je plne integrovaný do kamery, takže nie sú potrebné ďalšie hardvérové komponenty (ako sú prenosné osobné vysielače). Nie je potrebné ani prídavné ovládacie zariadenie. Aby sa zabezpečila bezproblémová ochrana od prvých niekoľkých prejdených metrov, systém sa automaticky aktivuje, keď operátor zapne zapaľovanie. Keďže systém rozpoznáva len osoby, zbytočné a často rušivé varovania sa znižujú na minimum.

Jednoducho bezpečný: Plne integrovaný alebo jednoducho dodatočne namontovateľný

V novej generácii vozíkov s protizávažím od spoločnosti Linde je systém Reverse Assist Camera plne integrovaný do dizajnu vozíka už z výroby, takže všetky varovania sa zobrazujú priamo na displeji vozíka.

Kamera sa dá dodatočne namontovať do všetkých aktuálnych radov vysokozdvižných vozíkov od spoločnosti Linde. Prostredníctvom systému plug-and-play sa dá jednoducho nainštalovať do akéhokoľvek vozíka a nakonfigurovať pre konkrétne použitia.

Bezpečný v každom prostredí Výstražná zóna sa pohybuje spolu s vozíkom

Rozsah detekcie systému Reverse Assist Camera sa dá individuálne prispôsobiť. V závislosti od požiadaviek je možné definovať úrovne varovania na základe vzdialenosti a nastavenia automatického zníženia rýchlosti. Ak sa vo výstražnej oblasti kamery objaví osoba, systém spomalí rýchlosť vozíka. Východiskovým bodom vymedzenej výstražnej zóny je stále kamera. To znamená, že ak sa pohne vozík, pohne sa aj výstražná zóna.

Pod názvom Front Assist Camera je systém dodatočne k dispozícii aj na čelnú stranu, aby bolo možné monitorovať aj prednú stranu vozíka. Ako integrované riešenie v novej generácii vozíkov s protizávažím od spoločnosti Linde ponúka kamera dve možnosti zníženia rýchlosti a upozorňuje vodiča.

Ideálny výrobok pre každú úlohu: Varovanie vo viacerých verziách

Kamera sa môže používať s monitorom aj bez neho. V závislosti od verzie, systém upozorňuje vodiča v niekoľkých úrovniach prostredníctvom vizuálnych alebo zvukových signálov. V oboch prípadoch môže byť výstražný systém doplnený voliteľnou funkciou zníženia rýchlosti.

  • S monitorom: Vo verzii s monitorom sa na dotykový displej s vysokým rozlíšením prenáša podrobný záber monitorovanej oblasti. Zobrazujú sa príslušné výstražné hlásenia a vodič je dodatočne upozorňovaný zvukom.
  • Bez monitora: Pri verzii bez monitora je kamera vybavená integrovaným reproduktorom, ktorý vodiča zvukovo upozorňuje pred kolíziami.

Vozík X25 od spoločnosti Linde a dvaja chodci v areáli spoločnosti CEMEX

Prehľad výhod

Detekcia osôb na základe umelej inteligencie

Štandardná možnosť v nových vozíkoch s protizávažím od spoločnosti Linde

Jednoduchá dodatočná montáž pre všetky vysokozdvižné vozíky od spoločnosti Linde

Konfigurovateľná oblasť detekcie

Vizuálne a zvukové varovanie vo viacerých úrovniach

Možnosť výstražných oblastí pred vozíkom a za ním

Voliteľný dotykový monitor s HD rozlíšením 

Voliteľné zníženie rýchlosti

Permanentná pripravenosť na prevádzku: Odolný voči prachu a vode

Systém Reverse Assist Camera bol navrhnutý tak, aby odolal aj tým najnáročnejším podmienkam. Do krytu kamery nemôže preniknúť prach ani voda, takže systém je vždy pripravený na použitie vo veľmi suchom aj vo veľmi vlhkom prostredí. Na kameru nemá vplyv ani čistenie vysokotlakovým alebo parným prúdom.