Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.
Vysokozdvižné vozíky a ťahače s technológiou palivových článkov od spoločnosti Linde
S vodíkom do budúcnosti

Technológia palivových článkov od spoločnosti Linde

Aké by to bolo, keby doplnenie paliva do vozíka trvalo iba tri minúty a pri prevádzke by nevznikali žiadne emisie? To, čo znie len ako želanie predstavuje dve výrazné výhody jedného z najperspektívnejších energetických systémov budúcnosti: technológie palivových článkov.

Pri výbere vhodného energetického systému pre vysokozdvižné vozíky zohrávajú okrem požiadaviek na použitie dôležitú úlohu aj aspekty, ako priestor potrebný na doplnenie paliva alebo nabíjanie, energetické náklady a ekologická udržateľnosť. Po zohľadnení týchto faktorov sa do popredia stále viac dostávajú alternatívne pohonné systémy, ktoré prinášajú výhody oproti konvenčným riešeniam, ako sú napríklad olovené batérie.

Okrem lítiovo-iónových akumulátorov sem patria aj palivové články. Spoločnosť Linde Material Handling začala ako prvá s vývojom tejto technológie a od roka 2000 vyvíja použiteľné riešenia. Logistické podniky tak majú príležitosť už dnes profitovať z tejto technológie budúcnosti.

Ako fungujú palivové články?

Palivové články fungujú podobne ako batérie, to znamená, že prostredníctvom chemickej reakcie vzniká energia. Rozhodujúci rozdiel: v palivovom článku reaguje vodík a kyslík a vytvárajú elektrický prúd, teplo a vodu. Tento postup sa nazýva aj „studené spaľovanie“ a prináša určité výhody, ale aj technické výzvy.

Spoločnosť Linde vyriešila tieto výzvy spoločne s technologickými partnermi a úpravou vysokozdvižného vozíka. Vznikajúce teplo sa napríklad odvádza pomocou ventilátora. Doplnková lítium-iónová batéria pri tomto hybridnom systéme sa navyše postará o to, aby boli pokryté aj energetické špičky. Akumulátor sa pritom dobíja aj z rekuperovanej energie, ktorá vzniká pri brzdení. Preto každodennému používaniu v logistike už nič nestojí v ceste. Práve naopak: technológia v sebe skrýva pozoruhodné vlastnosti, ktoré natrvalo menia možnosti používania vysokozdvižných vozíkov.

Vysokozdvižné vozíky s technológiou palivových článkov pri zdvíhaní bremien

8 výhod vodíkovej technológie

Rýchle tankovanie

Vodík sa do palivových článkov doplní len za tri minúty. Zvyšuje sa tak dostupnosť vozidiel – veľká výhoda v náročnej viaczmennej prevádzke.

Nižšie náklady

Náklady na vodík v minulých rokoch výrazne poklesli. Okrem toho sa zvyšuje produktivita vďaka tomu, že odpadla časovo náročná výmena batérie a vďaka kratším časom dotankovania paliva.

Bezpečná manipulácia

Vďaka tomu, že netreba vymieňať akumulátory, ako aj potenciálne nebezpečné kyseliny, je manipulácia s palivovými článkami pre používateľov mimoriadne bezpečná.

Čistá manipulácia

Palivové články predstavujú v porovnaní s olovenými batériami čistú alternatívu. Preto sú vhodné predovšetkým v odvetviach náročných na  na hygienu, napríklad vo farmaceutickom alebo potravinárskom priemysle.

Dlhšia životnosť

Palivové články majú životnosť priemerne 10 000 prevádzkových hodín. Klesajú tak náklady na životný cyklus a dopad na životné prostredie.

Priestorovo úsporné

Nie sú potrebne stanice na nabíjanie batérií ani priestory na ich skladovanie: infraštruktúra na dopĺňanie vodíka nie je náročná na priestor . Vďaka tomu je k dispozícii väčšia skladovacia plocha.

Ekologické

Pri „studenom spaľovaní“ vzniká len vodná para a teplo. Vodík sa dá získavať ekologicky – z obnoviteľných zdrojov, ako je napríklad bioplyn. Znižujú sa tak emisie CO2.

Moderný energetický systém

Podniky stále intenzívnejšie preberajú zodpovednosť za svoj vplyv na človeka a životné prostredie. Palivové články tak predstavujú dôležitý prínos, ktorý ocení aj zákazník.

Video o technológii palivových článkov

ideálne oblasti použitia

Viaczmenná prevádzka

Vďaka tomu, že netreba vymieňať batérie a vďaka rýchlemu tankovaniu a neustálemu zvyšovaniu výkonu energetického systému, zvyšujú palivové články efektivitu v náročnej viaczmennej prevádzke. Technológia je preto zaujímavá tak pre výrobné prostredia, ako aj pre intenzívne logistické služby, napríklad internetový zásielkový obchod.

Potravinársky a farmaceutický priemysel

V logistike potravinárskeho priemyslu zohrávajú hlavnú úlohu hygienické požiadavky, ako je „Analýza rizika a stanovenie kritických kontrolných bodov“ – Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Aj vo farmaceutickom odvetví platia prísne požiadavky, napríklad „Správna distribučná prax“ – Good Distribution Practice (GDP). V porovnaní s olovenými batériami nedochádza v prípade palivových článkov k prípadnému znečisteniu vplyvom kyseliny alebo iných chemikálií.

Automobilový a subdodávateľský priemysel

Vysoká frekvencia prekládok, náročné časové a nákladové limity si vyžadujú v automobilovom a subdodávateľskom priemysle vysokozdvižné vozíky s vysokou dostupnosťou a nepretržitou prevádzkou počas všetkých zmien. Tieto požiadavky optimálne spĺňa technológia palivových článkov.

Obmedzený priestor

Vďaka tomu, že stanice na nabíjanie a výmenu akumulátorov nie sú potrebné možno získať cenný skladovací priestor. Energetický systém s nízkymi emisiami navyše šetrí vzduch v menších priestoroch.

Palivové články v praxi

Štúdia so skupinou BMW Group potvrdzuje hospodárnosť

Pri vývoji vysokozdvižných vozíkov využívajúcich technológiu palivových článkov sa spoločnosť Linde Material Handling spolieha na silných a skúsených partnerov. V roku 2013 preto bola pod názvom „H2IntraDrive“ spoločne so skupinou BMW Group a katedrou Manipulačnej techniky, toku materiálu a logistiky na Technickej univerzite v Mníchove spustená rozsiahla štúdia ekonomických a technických možností.

Na tento účel sa používali vysokozdvižné vozíky s vodíkovým pohonom pri výrobe karosérií modelov vozidiel BMW i v Lipsku – počas viac ako 20 000 prevádzkových hodín. Výsledok: spoločne vyvinutý vodíkový pohon sa dnes už môže uplatniť na trhu a za určitých podmienok sa dá hospodárne používať. Technológia celkovo presvedčila pri každodennom použití vo výrobnom prostredí vysokou dostupnosťou a menším dopadom na životné prostredie vďaka vodíku získanému z obnoviteľných zdrojov. Od roka 2017 prebieha ďalšia štúdia s názvom FFZ70.

Technológia palivových článkov od spoločnosti Linde pri používaní v spoločnosti BMW Group
Technológia palivových článkov od spoločnosti Linde v spoločnosti DB Schenker

Testovanie v praxi v  sklade spoločnosti DB Schenker

E-LOG-BioFleet“ je názov spoločného projektu spoločností Linde Material Handling, Fronius International, DB Schenker, OMV, HyCentA Research a Joanneum Research. V prekládkovom sklade spoločnosti DB Schenker v rakúskom Hörschingu bolo pri ňom testovaných v praxi desať nízkozdvižných vozíkov s hybridným pohonom na palivové články a prvá halová čerpacia stanica na vodík v Európe.

V tomto verejne podporovanom projekte sa vozíky dokázali už po krátkej zavádzacej fáze plne integrovať do zmenovej prevádzky. Potrebný základný výkon aj tu vyrába palivový článok, integrovaná lítium-iónová batéria pokrýva výkonové špičky a ukladá spätne získavanú energiu, ktorá vzniká pri brzdení.

Vďaka optimalizovanej prevádzkovej stratégii a rekuperácii brzdnej energie dosiahol systém vysoký stupeň efektívnosti – až 53 percent. Zároveň vozík vyprodukoval počas celého životného cyklu o tretinu menej skleníkových plynov ako porovnateľný vozík s oloveným akumulátorom. Vodík pochádzal z reformovaného bioplynu.

Efektívna podniková logistika v spoločnosti Mercedes-Benz

S heslom „Daimler Goes Green“ testuje spoločnosť Mercedes-Benz používanie vysokozdvižných vozíkov s pohonom na palivové články. Konkrétnym miestom testovania bol najväčší závod na výrobu modelov Sprinter na svete v Düsseldorfe. Obľúbené dodávky sa tu vyrábajú v trojzmennej prevádzke.

Vodíková technológia pomáha ušetriť čas a personálne náklady na výmenu batérií. Za tri minúty je palivový článok znova naplnený vodíkom a vozík sa môže opäť používať. Technológia tak vytvára ideálne podmienky na hladkú výmenu zmien.

Technológia palivových článkov od spoločnosti Linde v spoločnosti Mercedes-Benz

Požiadavky a perspektívy

S vodíkom za optimálnym obchodom

Technológia palivových článkov je principiálne pripravená na použitie a v závislosti od požiadaviek použitia predstavuje pre niektoré podniky dokonca ideálny energetický systém. Vhodné riešenie a súvisiace investície sa musia pritom rozpracovať pre každý podnik individuálne. Pre hospodárne a efektívne používanie je treba spĺňať určité predpoklady:

  • Veľkosť vozového parku: hospodárnosť prevádzky sa dosahuje pri počte približne20 vozíkov a viac
  • Infraštruktúra: pri existujúcej vodíkovej infraštruktúre na tankovanie je spravidla možné hospodárne používanie. Ak sa táto infraštruktúra ešte len musí vytvoriť, treba hospodárnosť preveriť prípad od prípadu.
  • Dotácie: ak existuje možnosť získať na budovanie udržateľného vozového parku s vodíkovým pohonom   dotácie, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že sa dá realizovať udržateľné riešenie.

Investície do udržateľnej technológie

Spoločnosť Linde Material Handling považuje palivové články za pokrokovú technológiu budúcnosti. Z tohto dôvodu podnik postupne integruje príslušné riešenia do nových produktov. Vďaka tomu sa tento výnimočný energetický systém postupne vyvíja až na produkt každodennej potreby, ktorý v mnohých oblastiach nahradí konvenčné pohony.