Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Linde Motion Detection

Bezpečné cúvanie
Vysokozdvižný vozík od spoločnosti Linde bezpečne cúva vďaka systému Linde Motion Detection

K viac ako polovici všetkých nehôd manipulačných vozíkov s chodcami dochádza pri cúvaní vozíkov (zdroj: BGHW Deutschland, 2014). Osoby, ktoré sa pohybujú po sklade, sa často v dobrej viere spoliehajú na vodiča vozíka, že ich vidí, čo je však chyba, ktorá môže viesť v najhoršom prípade aj k fatálnym následkom. Nehody v sklade nespôsobujú len ujmu na zdraví, ale aj odstávky a straty v produktivite. S cieľom zabrániť týmto prípadom sa bezpečnosť stáva prioritou.

Spoločnosť Linde vždy pomáhala svojim zákazníkom zaistiť bezpečnosť prostredníctvom množstva konštrukčných opatrení a aktívnych asistenčných systémov. Systém Linde Motion Detection je ďalším prvkom komplexného bezpečnostného portfólia spoločnosti Linde. Tento systém sa dá integrovať do protizávažových vozíkov, zaznamenáva pohyby za stojacím vozíkom, a zabraňuje tak nehodám s osobami a inými vozíkmi v rizikovej oblasti.

Video o systéme Linde Motion Detection

Multitasking – rizikový faktor

Jednou z najkritickejších situácií pri interakcii vozíkov a chodcov je nakladanie a vykladanie, prípadne zdvíhanie a spúšťanie nákladu. Vodič sa pritom sústreďuje na náklad a nevníma chodcov alebo iné vozíky, ktoré sú za ním. V tejto situácii dochádza k 25 % prípadov zranenia osôb vo vzdialenosti od 0 do 3 metrov od zadnej časti vozíka (Zdroj: BGHW 2014). Táto situácia je o to nebezpečnejšia, o čo intenzívnejšie je vodič pod časovou tiesňou, alebo ak poľaví v sústredení z dôvodu opakovania monotónnych činností.

Vysokozdvižný vozík so systémom Linde Motion Detection pri prevádzke v sklade

Vyhnite sa kolíziám všade naokolo

Asistenčný systém Linde Motion Detection zabraňuje kolíziám s chodcami alebo vozíkmi tak, že rozpoznáva pohyby za stojacim vozíkom. Ak asistenčný systém rozpozná počas státia pohyb, zabráni vozíku v jazde. Vodiča varuje správa na displeji. Zvukový signál navyše varuje chodcov. Po varovaní musí vodič nastaviť plynový pedál do východiskovej polohy, aby mohol pokračovať v jazde. Systém funguje spoľahlivo nezávisle od osvetlenia a dá sa individuálne prispôsobiť príslušnému použitiu a prostrediu. Systém Linde Motion Detection tak pomáha vodičovi pri vedení vozíka aj v zle osvetlených častiach skladu alebo v oblastiach, ktoré neumožňujú dobrý výhľad.

Udržateľná bezpečnosť vďaka dodatočnému namontovaniu

Systém Linde Motion Detection je navrhnutý pre protizávažové vozíky a môže sa dodatočne integrovať aj do existujúcej flotily. Rušivý, nepretržitý výstražný tón pri cúvaní, ktorý často zvyšuje už aj tak vysokú hlučnosť v sklade, nie je nutný. Okrem toho vodiči a chodci intenzívnejšie vnímajú nebezpečné situácie a sú opatrnejší pri prechádzaní skladom. Vďaka tomu, že aj chodci sú varovaní pred obvyklými rizikovými miestami a situáciami, získavajú všetci zúčastnení ďalšie skúsenosti. To prispieva k vyššej bezpečnosti v sklade, znižuje prestoje, ktoré vznikajú v dôsledku nehôd, a udržiava materiálový tok.

Prehľad výhod systému Linde Motion Detection

Bezpečnosť

Systém Linde Motion Detection zlepšuje vnímavosť vodiča a zabraňuje nehodám s chodcami a inými vozíkmi.

Modernizácia

Vďaka systému, ktorý sa dá dodatočne integrovať, sa dá vybaviť kompletná flotila protizávažových vozíkov.

Udržateľnosť

Asistenčný systém zvyšuje citlivosť na rizikové situácie u všetkých pracovníkov v sklade vďaka neustálemu získavaniu skúseností.

Produktivita

Nízka nehodovosť znižuje časy prestojov a náklady a zvyšuje produktivitu.