Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Inovatívny koncept ovládania Linde Steer Control

Revolúcia v ovládaní vysokozdvižného vozíka
Inovatívny koncept ovládania Linde Steer Control od spoločnosti Linde Material Handling

Hladká súhra človeka a vysokozdvižného vozíka hrá čoraz dôležitejšiu úlohu pri dosiahnutí efektívnych logistických procesov a maximálneho manipulačného výkonu. Okrem výkonnosti vozíka je to predovšetkým pohodlie pri jazde a intuitívna obsluha, ktoré rozhodujú o tom, ako rýchlo a efektívne sa dá zvládnuť preprava a úlohy v sklade. Revolučná koncepcia ovládania Linde Steer Control od spoločnosti Linde Material Handling nahrádza klasický volant a dosahuje tak novú úroveň ergonómie, obsluhy a pôžitku z jazdy.

Ovládanie vysokozdvižného vozíka: rozhranie medzi človekom a strojom

Pri vývoji vysokozdvižných vozíkov kladie spoločnosť Linde vždy osobitný dôraz na efektívnu súhru vodiča a vozíka. Dizajn pracoviska vodiča hrá kľúčovú úlohu. Má poskytovať maximálne pohodlie pri jazde a obsluhe a súčasne minimalizovať telesnú záťaž. Z tohto hľadiska má ovládanie vozíka zásadný význam. Vysokozdvižné vozíky od spoločnosti Linde sú preto vybavené osvedčenou koncepciou obsluhy pozostávajúcou z dvojpedálového ovládania a systému Linde Load Control,

Systém Linde Steer Control je dostupný pre tieto vozíky:

vďaka čomu sa dajú vozíky obsluhovať jednoducho, presne a intuitívne.

Prostredníctvom systému Linde Steer Control vykonáva spoločnosť Linde ďalší logický krok smerom ku komplexnejšej integrácii vodiča a vozíka. Je to inovácia, ktorej ergonomické výhody sú prínosom predovšetkým pre takzvaných intenzívnych používateľov, ktorí trávia väčšinu pracovnej zmeny na vysokozdvižnom vozíku.

Úplne pod kontrolou vďaka joysticku systému Linde Steer Control od spoločnosti Linde Material Handling.

Linde Steer Control: Úplne pod kontrolou

Systém Linde Steer Control predstavuje úplne nový posun z hľadiska ovládania vozíka. Inovatívna koncepcia upúšťa od tradičného volantu a nahrádza ho podľa voľby kolieskom alebo joystickom, ktoré sú integrované v prídavnej lakťovej opierke na ľavej strane. Súvisiace odstránenie stĺpika riadenia, ako aj výrazné zníženie pohybov potrebných na ovládanie poskytujú niekoľko jasných výhod, najmä zníženie telesnej záťaže vodiča, ako aj zlepšenie výhľadu na hroty vidlíc. Na zaistenie maximálnej presnosti pri všetkých jazdných pohyboch systém Linde Steer Control automaticky prispôsobuje citlivosť svojich riadiacich prvkov rýchlosti vozíka. Vďaka tomu reaguje vozík v závislosti od situácie rozdielne na rovnaký pohyb ruky: Čím rýchlejšie vysokozdvižný vozík ide, tým nižšie je riadiace vychýlenie kolies. Čím pomalšia je rýchlosť jazdy, tým vyššie je riadiace vychýlenie.

Presné ovládanie: Koliesko alebo joystick?

Spoločnosť Linde ponúka dva varianty systému Linde Steer Control v závislosti od rôznych podmienok používania vysokozdvižného vozíka. Koliesko aj joystick majú podľa oblasti použitia vždy svoje vlastné výhody:

Koliesko

Z hľadiska základnej logiky obsluhy sa koliesko podobá klasickému volantu. Vďaka tejto podobnosti má koliesko pre používateľa, ktorý ho používa prvýkrát, výraznejšiu krivku učenia ako joystick. Pri obvyklom každodennom používaní vysokozdvižného vozíka, od jazdy a manévrovania až po nakladanie a vyskladnenie, je koliesko optimálnou voľbou pre priemerných používateľov, a odporúča sa preto ako štandardný variant.

Joystick

Joystick ukazuje svoje silné stránky v špeciálnych podmienkach používania. Umožňuje rýchlu a intenzívnu zmenu smeru, čo predstavuje výhody v tesných priestoroch a pri častých jazdách po krátkych trasách s mnohými zákrutami. Ak sa

joystick uvoľní, vrátia sa riadiace kolesá automaticky do priamej polohy. Užitočné je to najmä vtedy, keď vodič musí jazdiť v dlhých, úzkych uličkách. Automatická priama poloha ponúka výhody aj pri priamej preprave alebo posune nákladu, ktoré je často potrebné v blokových skladoch a skladoch s nápojmi alebo pri recyklácii papiera.

Splynutie s vozíkom

Systém Linde Steer Control dopĺňa osvedčenú koncepciu obsluhy pozostávajúcu z dvojpedálového ovládania a systému Linde Load Control. Tieto tri ovládacie prvky spoločne poskytujú vodičovi počas práce pocit úplného splynutia s vozíkom. Dvojpedálové ovládanie umožňuje hladkú jazdu a rýchlu zmenu smeru. Vodič pravou rukou obsluhuje systém Linde Load Control, a ovláda tak všetky dôležité funkcie stožiara. Ľavou rukou riadi prostredníctvom systému Linde Steer Control všetky jazdné pohyby vysokozdvižného vozíka.

Prínosy najmä pre intenzívnych používateľov

Vďaka menšiemu polomeru pohybov ruky prináša systém Linde Steer Control jasné ergonomické zlepšenia. Predovšetkým pre používateľov, ktorí trávia niekoľko hodín na vysokozdvižnom vozíku, má toto zníženie telesnej záťaže veľký význam. Toto zlepšenie ergonómie a obsluhy prispieva aj k zvýšeniu celkovej produktivity. Na jednej strane tým, že vodiči dokážu pracovať dlhšie bez fyzickej záťaže a s vyšším sústredením. Na druhej strane tým, že miera výpadkov z dôvodu ochorení súvisiacich s telesnou záťažou dlhodobo klesá.

Koliesko systému Linde Steer Control
Systém Linde Steer Control s joystickom
Čelný elektrický vozík E30 od spoločnosti Linde Material Handling so systémom Linde Steer Control
Koliesko systému Linde Steer Control
Systém Linde Steer Control s joystickom
Čelný elektrický vozík E30 od spoločnosti Linde Material Handling so systémom Linde Steer Control

Úplne nový pocit z jazdy

Systém Linde Steer Control optimalizuje ergonomické vlastnosti vysokozdvižného vozíka a znižuje telesnú záťaž vodiča. K výhodám ergonómie patria:

Menej pohybov ruky

Upustením od klasického volantu a integráciou ovládania vozíka do prídavnej lakťovej opierky je predlaktie vodiča počas celej jazdy v pohodlnej polohe. Celé manévrovanie sa ovláda výlučne ľahkými pohybmi ruky. Minimálny polomer pohybu ruky znižuje záťaž predovšetkým pre ramená a lakte, čo citeľne zvyšuje pohodlie obsluhy.

Menej únavy

Podstatne menej pohybov ruky pri ovládaní vysokozdvižného vozíka predchádza únave a jednostrannému zaťaženiu ruky. Zjavné je to predovšetkým u intenzívnych používateľov, ktorí väčšinu svojho pracovného času trávia na vysokozdvižnom vozíku. Aj fyzická záťaž v dôsledku častého manévrovania klesá na minimum. Nezávisle od príslušného používania sa vodiči dokážu bez rozptyľovania sústrediť počas celej zmeny na prácu a udržiavať manipulačný výkon na konštantne vysokej úrovni.

Zníženie kognitívnej záťaže

Keďže systém Linde Steer Control znižuje pohyby potrebné na ovládanie na minimum, dokáže sa vodič v plnej miere sústrediť na manévrovanie s vozíkom.

Štúdia ergonómie: Menej pohybov, menej záťaže

Na vedecké dokázanie ergonomických výhod systému Linde Steer Control vykonala spoločnosť Linde v roku 2022 spolu s Inštitútom pre motorové vozidlá univerzity RWTH Aachen a spoločnosťou fka GmbH používateľskú štúdiu s 24 testovacími vodičmi, ktorí aj počas bežného pracovného dňa jazdia najmä na vysokozdvižných vozíkoch. Výsledky štúdie poukazujú na jasné výhody kolieska a joysticku. Analýzy pohybov jasne dokazujú, že obidva varianty vyžadujú menej pohybov ruky v porovnaní s bežným volantom od spoločnosti Linde.

V rámci štúdie vodiči absolvovali dva identické parkúry s reprezentatívnymi jazdnými manévrami – priama jazda, úseky s mnohými zákrutami, manévrovanie, ako aj naloženie, vyloženie a stohovanie tovaru. Na zistenie polomeru pohybu ramena, lakťa a zápästia bola horná časť tela a ruky nahrávané špeciálnou kamerou a analyzované. Výsledok: Rameno sa pohybovalo o 25 % menej, lakeť dokonca o 45 % menej. Vďaka tomu sa výrazne odľahčili kĺby ramena a lakťa, ako aj svalstvo až po šiju.

Výsledky analýzy pohybov sa zhodovali so subjektívnym zážitkom z jazdy. Vodiči napríklad uviedli, že pociťovaná záťaž ramien a rúk bola podstatne nižšia pri použití kolieska a joysticku v porovnaní s volantom od spoločnosti Linde.

Optimálny výhľad vďaka systému Linde Steer Control od spoločnosti Linde Material Handling.

Výhľad a bezpečnosť

Pri systéme Linde Steer Control sa nepoužíva klasický volant. Vďaka tomu je stĺpik riadenia zbytočný, čím sa zlepšuje výhľad cez čelné sklo na hroty vidlíc. To uľahčuje vodičovi nakladenie nákladu z podlahy.

Ovládanie budúcnosti: Bezpečnosť prostredníctvom technológie steer-by-wire

Systém Linde Steer Control je založený na technológii steer-by-wire, pri ktorej sa pokyny vodiča na ovládanie menia na elektrické signály a prechádzajú do hydraulických ovládacích prvkov. Kolesá vozíka sa tak dajú ovládať, aj keď ovládací prvok nie je mechanicky spojený s riadiacou nápravou. Spoločnosť Linde vyvinula pre systém Steer Control inovatívnu bezpečnostnú koncepciu, ktorá za všetkých okolností zaručuje zabezpečenie proti výpadku ovládania vozíka napriek chýbajúcemu mechanickému spojeniu.