Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Bezpečnostný asistenčný systém do uličiek (GSA) Linde

Bezpečne v úzkych uličkách
Vozík do veľmi úzkych uličiek Linde vo výškovom regálovom sklade.

Intralogistika permanentne čelí v dôsledku online obchodu rastúcim požiadavkám: Pretože správanie zákazníkov pri nakupovaní sa mení, rastie aj počet objednávok, pričom súčasne klesá počet položiek na individuálnu objednávku. Toto viedlo k tomu, že veľa spoločností stavilo na efektívne skladovacie priestory s úzkymi uličkami. Ich 18 metrov vysoké regály so šírkou uličiek 1,8 metra poskytujú skladovú hustotu, ktorá prekonáva konvenčné skladovacie priestory o 50 percent. V takýchto stiesnených podmienkach je cieľom pracovať rozhodne, presne a rýchlo a zároveň minimalizovať riziko nehôd.

Pomocou bezpečnostného asistenčného systému do uličiek od spoločnosti Linde Material Handling upraví vozík do veľmi úzkych uličiek svoje pohyby podľa prostredia skladovacieho priestoru. Vďaka tomu sa výrazne zníži riziko kolízií s infraštruktúrou skladu, ako aj poškodenia vozíka, tovaru a pracovného prostredia.


Bezpečne a efektívne v úzkych uličkách

Bezpečnostný asistenčný systém do uličiek funguje podobne ako pasívny asistenčný systém vodiča v aute, ktorý poskytuje vodičovi podporu pri vedení vozíka. Pomocou GSA sa vozík do veľmi úzkych uličiek orientuje podľa RFID tagov osadených na podlahe alebo podľa čiarových kódov umiestnených na stĺpoch regálov. Vozík tak dokáže vždy určiť, kde sa v sklade s úzkymi uličkami nachádza. Zároveň snímač výšky určuje výšku kabíny. Riadiaca jednotka vozíka tak dokáže kedykoľvek identifikovať presnú polohu a aktuálnu výšku vozíka.

RFID tagy alebo RFIS transpondery sú malé vysielače. Zapustia sa do podlahy pozdĺž uličiek a vysielajú informácie, ktoré vozíku umožňujú presné stanovenie jeho polohy. Ako alternatíva RFID tagov sa môžu použiť značky s čiarovými kódmi. Poloha vozíka v uličke sa určí pomocou nálepiek s čiarovými kódmi, ktoré sa nachádzajú v dolnej časti kolmých stĺpov.

GSA umožňuje definovanie rôznych zón pre každú uličku, ktoré z bezpečnostných dôvodov obmedzia určité pohyby vozíka. Napríklad v určitých oblastiach sa môže znížiť rýchlosť vozíka, napríklad pri prejazde cez prahy alebo dilatačné medzery. Pri uvádzaní do prevádzky sa tieto obmedzenia uložia do trojdimenzionálnej mapy.

Na eliminovanie kolízií sa prekážky zasahujúce do uličky ukladajú do digitálnej mapy s ich umiestnením a rozmermi. Ak sa vozík priblíži k označenej časti, zabráni GSA vodičovi vo vjazde do tejto oblasti. Systém disponuje permanentne informáciami o presných rozmeroch každého vozíka vrátane stožiara, polohy kabíny a vidlice a automaticky zastaví vozík do veľmi úzkych uličiek pred prekážkou.

Systémový vozík K od spoločnosti Linde Material Handling

Výborné navádzanie

Bezpečnostný asistenčný systém do uličiek (GSA) určí pomocou RFID tagov alebo čiarových kódov horizontálnu polohu v uličke, následne reaguje na nerovnosti na podlahe, ako aj na prekážky v regáli, na podlahe alebo na strope a na týchto miestach cielene obmedzí funkcie vozíka, ako sú rýchlosť, výška zdvihu alebo vysunutie vidlice.

Funkcie bezpečnostného asistenčného systému do uličiek

Graf dynamického brzdenia na konci uličky

Dynamické brzdenie na konci uličky

GSA zabrzdí vozík vždy v optimálnom momente tak, aby na konci uličky dosiahlo požadovanú rýchlosť alebo sa zastavilo.

Graf prezentuje zníženie rýchlosti pred zónou pribrzdenia a v rámci nej

Zónové obmedzenie rýchlosti

Graf prezentuje rýchlosť vozíka pred zónou pribrzdenia a v rámci nej. V definovaných zónach zníži vozík rýchlosť na stanovenú hodnotu. Vďaka tomu sa redukujú poškodenia tovaru a vozíka.

Ochrana proti kolíziám na základe definovania prekážok

Vďaka presnej definícii rozmerov prekážky – horizontálne a vertikálne – v softvéri GSA sa vozík do takejto časti nedostane.

Lokálne blokovanie spúšťania

V individuálne definovaných častiach vozík nespustí kabínu vôbec alebo len do definovanej výšky.

Prehľad výhod

Linde_K_Anwendungen_043_RGB

  • Menej poškodení regálov a tovaru
  • Menej poškodení vozíka
  • Nižšie náklady na opravu
  • Vyšší výkon pri manipulácii s paletami vďaka kratším prestojom
  • Vyššia bezpečnosť pre operátora
  • Flexibilná úprava pri zmenách skladovacieho priestoru

Bezpečnostný asistenčný systém do uličiek sa môže používať samostatne alebo v kombinácii soskladovou navigáciou Linde. Skladová navigácia Linde umožňuje úsporu času až o 25 % a zvolí optimálnu trasu do cieľa.