Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Aplikácia Linde Truck Call

Rýchla a jednoduchá koordinácia príkazov a jázd
Skladová hala s vozíkmi v prevádzke

Efektívna správa príkazov

Pre dopravnú situáciu sa kamión oneskoril alebo dôjde v sklade k neplánovanej dodávke tovaru. Tovar musí byť rýchlo vyložený. Na to je potrebná informácia, kde sa nachádza najbližší voľný vozík vhodný pre príslušný náklad. Dlhé komunikačné kanály sú často príčinou ďalšieho oneskorenia a jázd bez nákladu.

Požiadavky

Pre aplikáciu Linde Truck Call:

  • smartfón alebo tablet
  • OS Android® 4.1 (Jelly Bean) alebo novší
  • prístup na internet

Pre webový portál Linde Truck Call:

  • počítač alebo tablet
  • aktuálny webový prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, MS Edge)
  • prístup na internet

Riešenie ponúka aplikácia Linde Truck Call. Aplikácia umožňuje vedúcim zmeny jednoduchý a efektívny zápis príkazov na jazdu pomocou smartfónu alebo tabletu a súčasne prideľovanie naliehavosti týmto príkazom. Aplikácia následne informuje všetkých dostupných vodičov a ak niektorý vodič prijme príkaz online, príkaz zo systému zmizne. Po dokončení jazdy dostane vedúci zmeny potvrdenie. K príkazu môžu byť doplnené fotografie, dokumenty a komentáre. Aby sa aplikácia dokázala prispôsobiť potrebám a vozovým parkom rôznych firiem, môže vedúci zmeny na začiatku – pomocou webového portálu alebo aplikácie – nahrať svoje vozidlá s príslušným vybavením a vlastnosťami. Aplikácia sa paralelne nainštaluje aj na smartfóny pre vodičov.

Vozík pri vykládke nákladného automobilu

Aplikácia Linde Truck Call umožní vedúcemu zmeny jednoduchú a rýchlu organizáciu logistických úloh pomocou smartfónu.

Prehľad výhod

Efektivita

Aplikácia skráti komunikačné kanály medzi vedúcim zmeny a vodičmi Vďaka tomu sa eliminujú jazdy bez nákladu a umožní sa optimálne vyťaženie vozového parku

Praktické riešenie

Aplikácia ponúka jednoduché vytvorenie a spracovanie príkazov, aj keď nie ste na prevádzke. Možnosť nastavovať priority príkazov a pripájať fotografie a dokumenty tiež zaisťuje komplexnú komunikáciu.

Dostupnosť

Aplikácia umožňuje presné priradenie príkazov vhodným vozíkom. Súčasne ponúka jednoduchý prehľad o všetkých otvorených, spracúvaných a ukončených príkazoch.

Funkcie aplikácie

Displej smartfónu s aplikáciou Linde Truck Call

1. Vytvorenie príkazu

Vedúci zmeny zapíše svoj príkaz do aplikácie. Uvedie lokalitu a miesto vykládky tovaru, určí prioritu a definuje časový rámec pre príkaz.

Displej smartfónu s aplikáciou Linde Truck Call

2. Zadelenie príkazu

Vložený príkaz sa prepošle všetkým vodičom. Ak vodič prijme príkaz, u ostatných vodičov sa skryje.

Displej smartfónu s aplikáciou Linde Truck Call

3. Otvorený príkaz na jazdu

Aplikácia poskytne vedúcemu zmeny zoznam všetkých otvorených, prebiehajúcich a ukončených príkazov na jazdu. Pritom získa aj prehľad o tom, ktorý vodič práve realizuje konkrétny príkaz.

Displej smartfónu s aplikáciou Linde Truck Call

4. Ukončený príkaz na jazdu

Po dokončení príkazu na jazdu ho vodič potvrdí v aplikácii. Zmenový vedúci dostane automaticky potvrdenie a informáciu, že vodič je opäť dostupný.