Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Technológie a inovácie

Logistické riešenia s budúcnosťou
Logistické vláčiky od spoločnosti Linde reagujú na meniace sa požiadavky modernej výroby.

Tok materiálu inak

V rámci konektivity v priemysle pracujú ľudia a stroje v úzkej súčinnosti ako nikdy predtým. Keď sú tovarové a materiálové toky riadené digitálne a materiál sa do cieľa dostáva plno automatizovaným spôsobom, poskytuje inteligentná logistika spoločnosti rozhodujúci príspevok k tvorbe hodnôt. Spoločnosť Linde Material Handling tvorí budúcnosť už dnes. S rovnakou zanietenosťou ako zakladatelia spoločnosti pracujú dnes inžinieri a technici spoločnosti Linde na efektívnych riešeniach pre celý komplex intralogistických požiadaviek. S veľkou dávkou pochopenia požiadaviek od zákazníkov a operátorov spochybňujú bežné prístupy. Berúc do úvahy požiadavky produktivity, bezpečnosti a ergonómie vznikajú technické inovácie a nové prístupy pre manažment flotily, ako aj servisné modely, pomocou ktorých dokážu používatelia získať rozhodujúce konkurenčné výhody.

Reverse Assist Radar

Systém Reverse Assist Radar od spoločnosti Linde Material Handling prináša revolúciu v bezpečnosti pri cúvaní – inteligentne, presne a efektívne.

Zistiť viac

Reverse Assist Camera

Kamerový asistenčný systém Reverse Assist Camera využíva umelú inteligenciu na upozornenie vodičov vysokozdvižných vozíkov pred zrážkou s ľuďmi a na zníženie rýchlosti vozíka.

Zistiť viac

Linde Door Control

Vďaka systému Linde Door Control sú kolízie vysokozdvižných vozíkov a rýchlobežnej brány minulosťou. Systém ovládania brány chráni pri prejazdoch a šetrí náklady.

Zistiť viac

Výstražné traky pre chodcov pre maximálnu bezpečnosť

Pomocou svetelných, vibračných a zvukových signálov upozorňujú výstražné traky pre chodcov svojho nositeľa na nebezpečenstvo, čím zabezpečujú vyššiu bezpečnosť.

Zistiť viac

Váš inteligentný manažment nabíjania

Spoločnosť Linde Material Handling ponúka so systémom connect:charger nákladovo efektívne a inteligentné riešenie manažmentu nabíjania elektrických manipulačných vozíkov.

Zistiť viac

Inovatívny koncept ovládania Linde Steer Control

Systém Linde Steer Control je revolučný koncept ovládania vysokozdvižného vozíka. Koliesko alebo joystick nahrádzajú klasický volant.

Zistiť viac

Optimálny stožiar, optimálna manipulácia

Vďaka novému HD výsuvnému stožiaru pre vozík s meniteľným dosahom R14 – R25 umožňuje spoločnosť Linde lepší výhľad, väčšiu výšku zdvihu, viac stability a vyššiu zvyškovú nosnosť.

Zistiť viac

Linde Motion Detection

Linde Motion Detection je asistenčný systém, ktorý rozpozná pohyby za vysokozdvižným vozíkom a varuje vodiča, a tým zabraňuje nehodám.

Zistiť viac

Inovatívny systém ochrany regálov

Senzor Rack Protection od spoločnosti Linde automaticky spomalí vozík pri priblížení k regálom a zabráni kolíziám a škodám.

Zistiť viac

Multifunkčná páka od spoločnosti Linde

Multifunkčná páka od spoločnosti Linde je nové rozhranie medzi človekom a strojom, ktoré spája všetky ovládacie funkcie a zaisťuje najlepšiu ergonómiu a optimálnu ovládateľnosť.

Zistiť viac

Bezpečne v úzkych uličkách

Bezpečnostný asistenčný systém do uličiek (GSA) spoločnosti Linde pomáha minimalizovať škody v skladovacom priestore tak, že vozík prispôsobí svoje pohyby prostrediu .

Zistiť viac

Skladová navigácia Linde

Úzke uličky a vysoké výšky zdvihu – skladovací priestor s úzkymi uličkami je pre spoločnosť výhodný, kladie ale vysoké nároky na vozíky a ich operátorov. Skladová navigácia Linde pomáha obsluhe a výrazne zvyšuje produktivitu.

Zistiť viac

Asistent pre bezpečnú manipuláciu s tovarom

Asistenčný systém Linde Load Management Advanced pri práci so stohovacím vozíkom zjednodušuje a zvyšuje bezpečnosť manipulácie s tovarom. Na veľkom farebnom displeji poskytuje operátorovi výrazné vizuálne, ako aj zvukové výstražné signály. Ak skutočná hmotnosť nákladu prekročí maximálnu nosnosť, dokonca zablokuje funkciu zdvíhania.

Zistiť viac

Rýchla a jednoduchá koordinácia príkazov a jázd

Aplikácia Linde Truck Call zjednodušuje priraďovanie príkazov na jazdu v rámci vozového parku a výrazne skracuje komunikáciu medzi manažérom flotily a vodičmi.

Zistiť viac

Active Stability Control

Vozíky do veľmi úzkych uličiek vykonávajú svoju prácu vo veľkých výškach, uličky sú úzke, vzdialenosti od regála sú presne vypočítané. V takýchto podmienkach môže byť problémová aj akákoľvek malá nerovnosť podlahy v sklade. Inovatívne riešenie ponúka spoločnosť Linde Material Handling s asistenčným systémom Active Stability Control pre K vozík.

Zistiť viac

Linde TruckSpot

V úzkych regálových uličkách, v neprehľadných križovatkách a chaotických oblastiach často chodci nezbadajú cúvajúci vozík včas. Linde TruckSpot, je systém vizuálneho varovania, ktorý upozorňuje na prichádzajúce vozidlo pomocou svetelného signálu.

Zistiť viac

Linde VertiLight a Linde LED Stripes

Dôležitým predpokladom bezpečnosti a efektivity pri práci na vozíku je dostatok správneho svetla v každej situácii. Pomocou osvetlenia Linde VertiLight a Linde LED Stripes ponúka spoločnosť Linde Material Handling dva inovačné osvetľovacie koncepty.

Zistiť viac

Linde Safety Scan

Bezpečnosť je dôležitý faktor produktivity vo vnútropodnikovej preprave osôb a prevádzke vozidiel. Služba Linde Safety Scan vám umožní trvalé redukovanie bezpečnostných rizík vo vnútropodnikovej doprave.

Zistiť viac

Linde Safety Guard

Tam, kde sa používajú manipulačné vozíky, dochádza k zložitým interakciám ľudí a strojov. Linde Safety Guard je inovatívny asistenčný systém, ktorý zvyšuje bezpečnosť obsluhy vozíkov a chodcov v bezprostrednom okolí vozíkov.

Zistiť viac

S vodíkom do budúcnosti

Vodík je dôležitým stavebným kameňom v energetickom mixe budúcnosti. Spoločnosť Linde Material Handling ponúka najmodernejšiu technológiu palivových článkov pre širokú škálu vozíkov.

Zistiť viac

Energetický systém pre logistiku súčasnosti a budúcnosti

Odvetvie priemyselných manipulačnej techniky je priekopníkom v oblasti elektromobility už dlhú dobu. Výzva: rovnaká dostupnosť vozíkov ako pri vozíkoch poháňaných spaľovacím motorom. Práve tu sú zrejmé prednosti lítium-iónovej technológie spoločnosti Linde.

Zistiť viac

Linde Safety Pilot

Asistenčný systém Linde Safety Pilot spoločnosti Linde Material Handling dokáže veľmi účinne zabrániť prevráteniu protizávažového vozíka.

Zistiť viac

Dynamic Mast Control

Asistenčný systém Dynamic Mast Control pre vysokozdvižný vozík s meniteľným dosahom od spoločnosti Linde Material Handling sa postará o vyššiu bezpečnosť a efektivitu tým, že zmierni kmitanie stožiara.

Zistiť viac

Rotačné pracovisko vodiča a rotačná kabína

Aj pri cúvaní voľný výhľad bez otáčania sa: rotačné pracovisko a rotačná kabína odľahčujú chrbticu vodiča vysokozdvižného vozíka. A to, čo je dobré pre vodiča, zlepšuje aj plynulosť práce.

Zistiť viac

Linde BlueSpot™

Výstražné zariadenie na osvetlenie jazdnej dráhy Linde BlueSpot™ zvyšuje bezpečnosť počas prevádzky, pretože vďaka LED bodovému svetlu je vysokozdvižný vozík viditeľný bez toho, aby ho bolo počuť.

Zistiť viac