Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.
Stretnutie so zamestnancami v kancelárii spoločnosti Linde Material Handling
Staňte sa súčasťou tímu

Kariéra

Zoznámte sa so spoločnosťou Linde ako zamestnávateľom

Spoločnosť Linde Material Handling kombinuje technologické know-how s vysokou mierou profesionality. Našim zamestnancom dávame možnosť realizovať svoje nápady, aby zákazníkom našli riešenia šité na mieru a v plnej miere aplikovali svoje zručnosti, pričom využívajú spoluprácu v rámci skupiny KION Group a formujú tak budúcnosť intralogistiky. Či už máte skúsenosti v technickej oblasti, riadení obchodnej činnosti, priemyselných činnostiach, alebo v administratíve, v spoločnosti Linde nájdete rad rôznych pracovných pozícií a zaujímavé profesijné oblasti. O akú pozíciu u nás by ste mali záujem? Staňte sa aj vy súčasťou popredného celosvetového výrobcu vysokozdvižných vozíkov, skladovej manipulačnej techniky a systémových riešení, získajte všetky poznatky o digitalizácii v praxi a skúsenosti s Industry 4.0 z prvej ruky. Stanete sa súčasťou tímu, v ktorom budete môcť spolupracovať s kolegami v oblasti poskytovania intralogistických riešení, pričom budete nápomocní našim zákazníkom, aby boli ešte úspešnejší.

Oblasti kariéry

Zamestnanci spoločnosti Linde s brožúrou o vozíkoch v zasadacej miestnosti

Obchod

Oddelenie obchodu zabezpečuje predaj a prenájom vysokozdvižných, nízkozdvižných vozíkov, prídavných zariadení a logistických riešení. Poskytuje zákazníkom aj ďalšie služby, ktoré s predajom súvisia, napríklad rôzne spôsoby financovania, optimalizácie flotily vozíkov, tvorba logistických štúdií, atď.
Samostatné oddelenie OIA tvorí tím pracovníkov podieľajúcich sa na službách pre zákazníkov zahŕňajúcich dodávky regálových, policových a skladovacích systémov a príslušenstva na mieru, ďalej ne-Linde strojov a prostriedkov pre automatizáciu a robotizáciu skladových činností.

Zamestnanec servisného oddelenia spoločnosti Linde pri vozíku

Servis

S cieľom pomôcť našim zákazníkom, aby dosahovali čo najlepšie výsledky, neponúkame len výrobky, ktoré sú pre nich najvhodnejšie, ale ponúkame aj komplexný servisný balík – od servisu a opráv až po prenájom vozíkov, ako aj školiace kurzy pre obsluhu. Oddelenie servisu je zodpovedné za plánovanie, riadenie a realizáciu týchto ponúk.

Zamestnanec spoločnosti Linde pri rozhovore s kolegom

Marketing a komunikácia

Oddelenie marketingu a komunikácie je hlasom spoločnosti. Rozsah zodpovednosti nezahŕňa len tlačové správy, internetové stránky a mediálne podujatia, ale aj komunikáciu v rámci spoločnosti. Spolu s oddelením servisu a obchodu plánuje toto oddelenie marketingové iniciatívy s cieľom spostredkovať naše nadšenie pre spoločnosť a jej výrobky okolitému svetu.

Zamestnankyne spoločnosti Linde pri rozhovore

Ľudské zdroje

Náš úspech je založený na zamestnancoch, ktorí z profesionálneho aj osobného hľadiska spĺňajú požiadavky spoločnosti Linde. Úlohou oddelenia ľudských zdrojov nie je len nábor zamestnancov: Naši kolegovia z ľudských zdrojov vo svojej každodennej práci poskytujú zamestnancom podporu z personálneho hľadiska aj z hľadiska rozvoja a kontroly.

Zamestnanci spoločnosti Linde pri kontrole prevádzky

Zdravie, bezpečnosť a životné prostredie (HSE)

Veľkú pozornosť venujeme udržateľnej práci a riadeniu. Oddelenie BOZP zaisťuje, aby boli dodržiavané pracovné podmienky, ochrana zdravia pri práci a ochrana životného prostredia. Spoločnost Linde garantuje udržateľnú logistiku, efektívne a bezpečné výrobky a riešenia, ako aj pracovné prostredie priaznivé pre zamestnancov. Úlohy oddelenia BOZP zahŕňajú prípravu právnych informácií a usmernení týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Oddelenie BOZP je navyše zodpovedné za manažovanie udržateľnosti v spoločnosti Linde, keďže chceme pokračovať na ceste zodpovedného riadenia spoločnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa v našich prevádzkach pracuje oddelenia BOZP v súlade s medzinárodne uznávanými a spoľahlivými systémami riadenia.

Stretnutie zamestnancov spoločnosti Linde

Financie a kontrola

Oddelenie financií a kontroly je zodpovedné za plánovanie rozpočtu, účtovné závierky, ako aj za všeobecné finančné výkazníctvo. Úsek kontroly navyše riadi efektívnosť nákladov, ziskovosť a likviditu spoločnosti Linde. Na zaistenie efektívneho riadenia a kontroly celej spoločnosti poskytuje toto oddelenie aj poradenstvo a podporu riadenia.

Zamestnankyňa spoločnosti Linde s ťahačom v prevádzke

Logistika

Oddelenie logistiky zabezpečuje, aby sa každý materiál dostal na správne miesto, v správnom čase a v správnom množstve. Na zaistenie toho, aby sa plnili dodacie lehoty, oddelenie logistiky úzko spolupracuje s obchodným a výrobným oddelením pri vypracovaní presného plánu dodávok, ktorý sa každodenne aktualizuje.

Zamestnankyňa spoločnosti Linde s počítačom na recepcii

Administratíva

Bez ohľadu na to, či zamestnanci tohto oddelenia rezervujú lety alebo koordinujú stretnutia, v každom prípade zabezpečujú, aby všetky pracovné procesy prebiehali hladko, a predstavujú preto pilier spoločnosti. Vďaka tomu je neustále sledovaná produktivita a efektívnosť.

Proces podávania žiadostí

Ako podať žiadosť


Zaujala vás niektorá pracovná pozícia z našej ponuky voľných pracovných miest, alebo nám chcete zaslať všeobecnú žiadosť o pracovné miesto? Sme radi, že sa chcete stať súčasťou tímu spoločnosti Linde. Svoju žiadosť môžete zaslať prostredníctvom kontaktného formulára pri každej zverejnenej voľnej pracovnej pozícií, kliknutím na tlačidlo „uchádzať sa “. Automaticky budete registrovaný do databázy a o ďalšom postupe vás budeme informovať.


Všeobecné žiadosti

Ak v zozname nenájdete pracovnú pozíciu, ktorá vás aktuálne zaujala, môžete podať všeobecnú žiadosť. Stále hľadáme nových zamestnancov, ktorí nám chcú pomôcť pri dosahovaní pokroku v spoločnosti. Bez ohľadu na oddelenie alebo pozíciu, ktorá vás zaujala, zašlite nám žiadosť so svojimi údajmi prostredníctvom kontaktného formuláru a my vás následne budeme kontaktovať. Vítame vašu iniciatívu!

Mobilita v spoločnosti Linde

Práca v zahraničí

Prepojenie sa netýka len našich vozíkov a riešení. Prepojenie hrá tiež kľúčovú úlohu pre našich zamestnancov na celom svete, keďže ako globálna spoločnosť pracujeme naprieč hranicami a funkčnými organizáciami a vymieňame si poznatky aj mimo hraníc. Ponúkame rozmanitý rad pracovných modelov, ako je možnosť vyslať zamestnanca na najmenej jeden rok do zahraničnej prevádzky spoločnosti Linde, služobné cesty v trvaní do troch mesiacov, predĺžené služobné cesty maximálne na šesť mesiacov alebo dlhodobá výmena miesta práce. Nadnárodné virtuálne tímy, ktoré spolupracujú na projektoch pomocou modernej komunikačnej technológie, sú tiež súčasťou mobility v spoločnosti Linde.

Benefity

benefity

Priebeh výberového konania

priebeh-vyberoveho-konania

Naše hodnoty

  • Integrita– Robíme to, čo je správne
  • Odvaha– Meníme a inovujeme
  • Excelentnosť– Vytvárame mimoriadne hodnoty pre našich zákazníkov
  • Spolupráca– Navzájom si dôverujeme

Náhľad videa o hodnotách skupiny KION

Kontakt

Máte nejaké otázky o kariére v spoločnosti Linde?

Skontaktujte sa s nami pomocou nižšie uvedeného formulára. Ak potrebujete viac informácií ku konkrétnej pozícii, obráťte sa priamo na kontaktnú osobu v príslušnom zozname. Budeme vás kontaktovať čo najskôr.

Ku kontaktnému formuláru