Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

So systémom Linde Warehouse Navigator k lepšej správe skladu

Prehľad v každom smere
Systém Linde Warehouse Navigator pri použití v tme

Je známe, že v zmluvnej logistike je transparentnosť veľkou výhodou. A ešte lepšie by bolo, keby sa dala vytvárať čo najefektívnejšie: Poskytovateľ prepravných a logistických služieb spoločnosť Gebrüder Schröder GmbH & Co. KG sa pritom spolieha na systém Linde Warehouse Navigator , ktorý nielen zrýchľuje a zjednodušuje procesy v prevádzke, ale aj zobrazuje skladové zásoby zákazníkom v reálnom čase.

Joachim Altmann, obchodný riaditeľ spoločnosti Gebrüder Schröder GmbH & Co. KG

Joachim Altmann, obchodný riaditeľ spoločnosti Gebrüder Schröder GmbH & Co. KG, je očividne potešený, keď hovorí o vzostupe a páde vo svojej spoločnosti. Napokon ide o špecifický prípad vzostupu a pádu, ako vysvetľuje na osobnom stretnutí v Ebernhahne. „Tvorba hodnôt je od októbra 2021 na vzostupe, zatiaľ čo náklady klesajú. Opäť to svedčí o tom, že sme v zásade otvorení novinkám, pričom súčasne zachovávame všetky tradície.“ Novinkou pre rodinného, stredne veľkého poskytovateľa prepravných a logistických služieb, ktorý bol založený v roku 1939, je okrem iného správa skladu prostredníctvom systému Linde Warehouse Navigator.

Ústredným heslom je transparentnosť

„Ako poskytovateľ služieb poskytujeme svojim zákazníkom vnútroštátnu prepravu a v tejto súvislosti ponúkame aj správu skladu,“ vysvetľuje Altmann. Spoločnosť sa zameriava na oblasť stavebných materiálov, konkrétne na dlažbu. „Prehľad o aktuálnych zásobách a jednotlivých šaržách môže byť niekedy nedostatočný – pre nás aj pre našich zákazníkov.“ Takže keď išlo o novú stavbu skladu plánovanú v roku 2019, uvažovalo sa o zavedení nového systému správy skladu. Vedúci projektu Jörg Hoffmann spomína: „V roku 2019 sme sa prvýkrát obrátili s požiadavkou na nášho partnera spoločnosti Linde MH spoločnosť Jungbluth Fördertechnik. Pre nás bolo dôležité, aby sme všetko získali z jedného zdroja: vozíky, regálové systémy aj softvér.“

Údaje skombinované so systémom Linde

Teraz nie je k dispozícii len hala a regálové zariadenie, ale aj softvérový systém. Alebo lepšie povedané: Funguje to ako hodinky. „Systém Linde Warehouse Navigator sme spustili pre zákazníka v novom vnútornom sklade. Procesy sú tu relatívne jednoduché: Paleta dnu, paleta von,“ opisuje vedúci projektu Hoffmann.

Keď príde nákladné vozidlo do areálu, vodiči vysokozdvižných vozíkov zoskenujú štítok zákazníka so všetkými relevantnými informáciami – od čísla výrobku cez šaržu až po hmotnosť. Potom sa tieto údaje „zlúčia“ so systémom Linde Warehouse Navigator prostredníctvom jedinečného čísla PJ (číslo prepravnej jednotky) vytvoreného na pracovisku. Pracovníci v sklade rozhodnú o mieste uskladnenia, pričom opäť využijú inteligentné riešenie partnera spoločnosti Linde MH.

Kedykoľvek je možný prehľad zásob na sklade

Vedúci projektu Hoffmann vysvetľuje: „Na regáli sa vo viditeľnej výške nachádzajú čiarové kódy, ktoré sú členené podľa semaforového systému. Červená pre vrchnú časť, žltá pre strednú časť, zelená pre spodnú časť. Ak pracovníci uskladňujú tovar so svojím vysokozdvižným vozíkom s meniteľným dosahom od spoločnosti Linde , stále dokážu pomocou skenovacej pištole pohodlne skenovať tovar vo výške očí.“ Keď je potvrdená úroveň uskladnenia, systém Linde Warehouse Navigator vie, kde sa ktorý tovar nachádza. Bonus: „Tieto informácie nie sú k dispozícii len v rámci spoločnosti, ale prostredníctvom špeciálneho rozhrania môžu zákazníci kedykoľvek vidieť stav svojich zásob na diaľku,“ s potešením konštatuje Hoffmann.

Vysokozdvižný vozík vybavený systémom Linde Warehouse Navigator v spoločnosti Schröder

Aj vo vonkajšom sklade to ide bez papierovania

V spoločnosti Schröder vychádzajú z predpokladu, že ak to funguje vnútri, musí to fungovať aj vonku. „Náš rozsiahly vonkajší areál používame aj na skladovanie dlažby pre nášho druhého veľkého zákazníka. Situácia je tu zložitejšia, keďže na jednej strane vykonávame vychystávanie a na druhej sa spoliehame na presnú správu šarží,“ hovorí Hoffmann. A v prípade dlažby ide samozrejme o prírodné výrobky. Ak si koncový zákazník opätovne objedná pre rovnaký projekt rovnakú dlažbu, musia nevyhnutne pochádzať z tej istej šarže, aby nedošlo k farebným odchýlkam. Z hľadiska logistiky to znie relatívne náročne – a aj bolo až do zavedenia nového systému správy skladu, potvrdzuje Bernd Heinz, tímový vedúci skladovej logistiky. „Aby som vedel, kde sa čo nachádza alebo kde je uskladnená určitá šarža, musel som sa prebojovať množstvom papierov a situačných plánov.“ Dnes je celý proces oveľa jednoduchší a kompletne bez haldy papierov.

Tablet vo vysokozdvižnom vozíku od spoločnosti Linde mi zobrazí celý vonkajší sklad so všetkými relevantnými informáciami a zadá jazdné príkazy. Presne viem, kde mám vyzdvihnúť aký tovar a v akom množstve.

Vychystávacie príkazy prichádzajú priamo do vysokozdvižného vozíka.

Základný princíp s čiarovými kódmi, ktoré sa zosúladia prostredníctvom riešenia od spoločnosti Linde, zodpovedá vo vonkajšom sklade tomu, ktorý sa používa vo vnútornom sklade. Po „zlúčení“ prvých dvoch kódov si vodiči môžu vybrať miesto v sklade, ktoré sa potvrdí zoskenovaním tretieho štítku, ktorý je v tomto prípade umiestnený na stĺpiku. Heinz: „Tablet vo vysokozdvižnom vozíku od spoločnosti Linde mi zobrazí celý vonkajší sklad so všetkými relevantnými informáciami a zadá jazdné príkazy. Presne viem, kde mám vyzdvihnúť aký tovar a v akom množstve.“

Systém je mimoriadne flexibilný

Profesionáli v oblasti logistiky zo spoločnosti Schröder sú presvedčení o vysokej flexibilite technológie od spoločnosti Linde: Ak systém ukazuje PJ na odber, môže sa na pracovisku nahradiť v systéme inou PJ. „Je to veľká výhoda, keďže skladujeme v blokoch, a môže sa stať, že sa so svojím vysokozdvižným vozíkom nedostanem k výrobku.

Ak je rovnaký výrobok ľahšie dostupný na inom mieste, môžem ho zodpovedajúcim spôsobom zadať. Systém by to odmietol, ak by išlo o nesprávny výrobok alebo nesprávnu šaržu. Takže chyby sú u nás prakticky nemožné,“ konštatuje Heinz. A obchodný riaditeľ Joachim Altmann dodáva: „Naši zákazníci sú súčasne spokojní, že majú o všetkom prehľad ako pri skladovaní vnútri, teda majú napríklad možnosť skontrolovať šarže a výrobky oveľa rýchlejšie ako doteraz.“

Všetko hladko funguje

Celková situácia od spustenia systému v októbri 2021 je zrejmá, a to aj na základe konkrétnych faktov. Tie zhŕňa obchodný riaditeľ spoločnosti Schröder Altmann: „Ukončením ručného zaznamenávania objednávok ušetríme za deň štyri hodiny cenného pracovného času.“ A keď už sme pri šetrení: Nie je nutné reorganizovať vonkajší sklad, keďže systém Linde Warehouse Navigator sa dá presne prispôsobiť jednotlivým potrebám partnera. „Všetko do seba perfektne zapadá: od regála cez zdvihový stožiar až po robustný 5-tonový vozík na vonkajšej ploche. A predovšetkým naša digitálna správa skladu. Spolu funguje všetko rýchlejšie, transparentnejšie a prakticky bezchybne.“ V budúcnosti, hovorí Hoffmann, je pravdepodobné, že naši zákazníci budú začlenení do systému Linde Warehouse Navigator. „V každom prípade nepoznám žiadneho zákazníka, ktorý by nevedel oceniť princíp „znižovanie nákladov, zvyšovanie hodnôt““.

Spoločnosť Gebrüder Schröder GmbH & Co. KG je poskytovateľ prepravných a logistických služieb

Spoločnosť Gebrüder Schröder GmbH & Co. KG

Spoločnosť Gebrüder Schröder GmbH & Co. KG je rodinný, stredne veľký poskytovateľ prepravných a logistických služieb so sídlom v nemeckom Ebernhahne blízko Koblenzu. Spoločnosť ponúka svojim zákazníkom, ktorí sú napríklad z odvetvia stavebných materiálov, chémie, ako aj potravinárskeho a farmaceutického priemyslu, širokú paletu logistických služieb až po prepravu nebezpečného tovaru. V rámci svojej intralogistiky sa spoločnosť Schröder už roky spolieha na technológiu a know-how spoločnosti Linde, napríklad na 5-tonové protizávažové vysokozdvižné vozíky Linde H50, vozíky s meniteľným dosahom Linde R14, a od augusta 2020 aj na softvér správy skladu Linde Warehouse Navigator.