Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Ako sa dva automatizovaní pomocníci starajú o efektívnu prepravu tovaru

Tovar sa musí hýbať
Autonómny stohovací vozík L-MATIC od spoločnosti Linde Material Handling v spoločnosti Poloplast

Ak stúpa dopyt, a tým aj objem výroby, je to dôvod na radosť. Ale ako sa dá zvládnuť intenzívny tok tovaru bez toho, aby boli zamestnanci zaťažovaní neustále sa opakujúcimi prepravnými úlohami? Spracovateľ plastov Poloplast má túto odpoveď: Automatizácia od spoločnosti Linde MH.

„A teraz k prevádzke: Jazda je teraz bezproblémová, všetko beží plynule, netreba počítať so žiadnymi prekážkami. Majte teda pekný deň!“ Táto správa poteší každého na ceste do práce alebo na ceste domov. Ak je váš bežný pracovný deň aj bez dopravnej zápchy v prevádzke – o to lepšie. Pokiaľ ide o dopravné zápchy v prevádzke, zamestnanci spoločnosti Poloplast GmbH & Co. KG v hornorakúskom Leondingu majú šťastie – alebo inak povedané, majú dva automatizované stohovacie vozíky od spoločnosti Linde typu L-MATIC.

Spätný pohľad: Hromady tovaru vo výrobe

V spoločnosti Poloplast, ktorá je jedným z lídrov v kanalizačnom odvetví v Európe, viedol rokmi neustále rastúci objem výroby k závažným problémom so zápchami v určitom produktovom rade. Je to z toho dôvodu, že spoločnosť okrem veľkých potrubí pre kanalizačné systémy a pod. vyrába aj menšie výrobky pre odpadové systémy domácností. Tieto sú balené v kartónoch a potom sčasti manuálne, sčasti automaticky nakladané na europalety. Úlohou prepraviť pripravené palety z palety do skladu sú poverení pracovníci z rannej zmeny, ktorí vybavujú prepravu vláčikmi od pondelka do piatku. „Pracujeme sedem dní v štvorzmennej prevádzke. Keď ľudia nastúpia ráno do práce, cez noc sa nahromadil tovar – a to nehovoriac o pondelňajších ránach. Potom to vyzerá tak, akoby sa celá produkcia za víkend nahromadila vo výrobe,“ vysvetľuje vedúci oddelenia logistiky spoločnosti Poloplast Ralph Wagenhuber.

Bolo zrejmé, že rozmýšľali o automatizácii.

Zodpovední pracovníci v spoločnosti Poloplast už prišli s konkrétnymi predstavami, pokiaľ išlo o ponuky dodávateľov. Wagenhuber: „Samozrejme sme chceli dosiahnuť čo najvyššiu úroveň spoľahlivosti, ale súčasne sme hľadali riešenie, ktoré by vyhovovalo našej infraštruktúre bez potreby vykonania veľkých zmien, t. j. bez zrkadiel, vodiacich koľajníc a podobne, aby sme v prípade potreby mohli ľahšie upraviť jazdné dráhy.“

Navyše sa bezpečnostné hľadisko nachádzalo v zozname špecifikácií na poprednom mieste, keďže medzi výrobou a skladom neustále prevláda rušná premávka vysokozdvižných vozíkov a chodcov. „Tento „zoznam požiadaviek“ nás pomerne rýchlo priviedol k spoločnosti Linde MH, ktorá bola v našej flotile vysokozdvižných a manipulačných vozíkov pomerne široko zastúpená,“ vysvetľuje vedúci logistiky Wagenhuber.

 Autonómne stohovacie vozíky L-MATIC od spoločnosti Linde Material Handling

Autonómne vozíky majú „mapu v hlave“…

Spolu s odborníkmi na manipuláciu s tovarom z Aschaffenburgu boli v rámci projektu zavedené v spoločnosti Poloplast dva autonómne stohovacie vozíky L-MATIC od spoločnosti Linde. Vozíky s milými prezývkami „Tom“ a „Jerry“ používajú geonavigáciu, vďaka ktorej sa nezávisle (a samozrejme potichu) pohybujú medzi prekládkovým skladom a deviatimi nakladacími stanicami. Osem z nich sa obsluhuje manuálne: to znamená, že zamestnanci nakladajú kartóny na palety a po nabalení privolajú vozíky od spoločnosti Linde stlačením tlačidla.

Navyše je k dispozícii navíjací automat, ktorý sa pohybuje nezávisle od stohovacieho vozíka a „uvoľní sa“ od paliet zabalených do fólie.

… a sú dokonale integrované do procesov

Tom a Jerry na svojej ceste do skladu prechádzajú roletovými dverami, ktoré komunikujú s vozíkmi prostredníctvom comboxov, a tým sa automaticky otvárajú a zatvárajú. V prekládkovom sklade so spádovými valčekovými dopravníkmi vozíky L-MATIC od spoločnosti Linde zistia, ktorá zo siedmich dráh je práve voľná. Wagenhuber: „Na tento účel sme pre každú policu regála nainštalovali svetelnú závoru. Keď je polica plná, vozík od spoločnosti Linde dostane cez combox zodpovedajúce informácie a prejde k ďalšiemu voľnému miestu.“

Ralph Wagenhuber, vedúci logistiky v spoločnosti Poloplast
Úprimne povedané, bez oboch vozíkov L-MATIC od spoločnosti Linde by sme si našu prácu sotva vedeli predstaviť.

Ralph Wagenhuber, vedúci logistiky v spoločnosti Poloplast

Najmodernejšie systémy zaisťujú bezpečnosť

Samostatne naložiť a vyložiť – a: samostatne nabiť. Aj to patrí do výkonnostného portfólia Toma a Jerryho. „Ak práve nemáme zákazku, vozíky so 40 percentami energie prechádzajú k nabíjacej stanici a približne 15 minút sa dobíjajú. Vďaka týmto malým prestávkam na dobitie zaistíme, aby oba vozíky mohli byť prakticky nonstop v prevádzke,“ spokojne konštatuje Wagenhuber. V Leondingu sú spokojní aj s komplexnou bezpečnostnou koncepciou od spoločnosti Linde HM. Vozíky Tom a Jerry neupozorňujú na seba len pomocou systému Linde BlueSpot™ , ale súčasne premietajú pomocou LED svetiel na boku dobre viditeľné červené pásy na podlahu haly. A vozíky samozrejme automaticky zastavia, keď sa nejaká osoba pohybuje v blízkosti prednej časti.

Výkon: zvýšený – tok tovaru: zaistený

Ak vidíte Toma a Jerryho pri práci, ako ju pokojne vykonávajú (úplne v protiklade k ich známym animovaným postavičkám), takmer by ste mohli zabudnúť, že práca, ktorú vykonávajú, nie je jednoduchá. Vysoko výkonná dvojica každý rok naloží, prepraví a vyloží cca 60 000 paliet. „Úprimne povedané, bez oboch vozíkov by sme si našu prácu sotva vedeli predstaviť. Ľudia v rannej zmene sa už nemusia namáhať s dlhými prepravnými trasami, získali sme miesto pre nové stroje a mohli sme vďaka nepretržitému toku tovaru výrazne zvýšiť svoj výkon,“ bilancuje Wagenhuber. „Nikto sa už nemôže sťažovať na dopravné zápchy v podniku.“

Autonómny stohovací vozík L-MATIC od spoločnosti Linde Material Handling v spoločnosti Poloplast

Poloplast GmbH & Co. KG

Spoločnosť Poloplast GmbH & Co. KG je spracovateľ plastov so sídlom v hornorakúskom Leondingu pri Linzi a považuje sa za vedúcu spoločnosť v kanalizačnom odvetví v Európe. Medzinárodne pôsobiaca spoločnosť vyvíja, produkuje a distribuuje najmä zosilnené, viacvrstvové potrubné systémy z plastu pre oblasť domového odpadu, ako aj pre kanalizáciu. Spoločnosť Poloplast so svojimi dcérskymi spoločnosťami zamestnáva v súčasnosti približne 370 zamestnancov. Pokiaľ ide o intralogistiku, odborníci na plast sa spoliehajú najmä na vozíky od spoločnosti Linde Material Handling a v Leondingu sa okrem dvoch autonómnych vozíkov L-MATIC používajú aj elektrické a dieselové protizávažové vysokozdvižné vozíky.