Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Vozíky radu X od spoločnosti Linde podávajú v spoločnosti Layher, špecialistu na lešenia, presvedčivý výkon

Vybavenie pre budúcnosť
Vozík X50 od spoločnosti Linde v prevádzke v spoločnosti Wilhelm Layher GmbH & Co KG.

„Viac možností“: Spoločnosť Wilhelm Layher GmbH & Co KG ako vedúca spoločnosť na globálnom trhu v oblasti inovatívnych lešenárskych systémov si kladie tento sľub zákazníkom ako svoju prioritu. To, že sa toto pútavé firemné motto dá uplatniť aj v intralogistike, dokazuje použitie elektrických vysokozdvižných vozíkov radu X od spoločnosti Linde MH. V sídle spoločnosti bez problémov zvládajú rovnaké bremená ako ich kolegovia so spaľovacím motorom – a čoskoro by sa mohli stať pevnou súčasťou flotily.

V skutočnosti je úloha večne tichého pomocníka dosť nevďačná napriek dôležitej „nosnej úlohe“, ktorú zohráva lešenie: Bez týchto dočasných pomocných konštrukcií by sme nikdy nedokázali obdivovať pyramídy ani iné divy starovekej architektúry – a aj naše moderné mestá by mali o niečo menej impozantný profil. Samozrejme, to netreba odborníkom na lešenia zo spoločnosti Wilhelm Layher GmbH & Co KG hovoriť dvakrát. Spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1945, sa rozvinula na spoločnosť s vedúcim postavením na globálnom trhu v oblasti výroby lešenárskych systémov, ochranných a eventových systémov, mobilných lešení a rebríkov: „V našom hlavnom sídle v Stammsitz Güglingen-Eibensbach spracúvame viac než 30 miliónov metrov oceľových rúr ročne a denne naložíme v priemere 100 nákladných vozidiel našimi výrobkami,“ hovorí Dr.-Ing. Fritz Barth, vedúci technických služieb a investícií.

Neustále hore-dole – a to doslova

Najneskôr v tejto fáze prichádzajú na pracovisku do hry ďalší „pomocníci“: 45 protizávažových vozíkov s dieselovým pohonom, ktoré sú, okrem iného, zodpovedné za likvidáciu odpadu z výroby, ako aj za nakladanie. Ale prečo dieselové vozíky? Vedúci logistiky Patrick Reiner: „Naše pracovisko má idylickú polohu v susedstve prírodného parku Stromberg-Heuchelberg, čo má však svoje nevýhody: Určité časti areálu sú terasové, je tu veľmi veľa stúpaní, prechodov medzi terénmi, rámp atď.“ Pre manipulačné vozíky navyše nie sú jednoduché veľké vzdialenosti na ploche s rozlohou približne 250 000 metrov štvorcových. Táto kombinácia ťažkých, objemných nákladov (vrátane oceľových priehradových nosníkov s dĺžkou až 10 metrov) a náročného terénu znamenala, že jedinou možnosťou boli dlhodobo vozíky s dieselovým pohonom.

Tu rozhoduje výkon

Napriek doterajšej orientácii na dieselový pohon spoločnosť nebola proti vyskúšaniu iných energetických systémov. Reiner: „V minulých rokoch sme opakovane testovali klasické elektrické vysokozdvižné vozíky s nosnosťou do päť ton, ale žiadny z nich sa nevyrovnal výkonu vozíkov so spaľovacím motorom. A nižší výkon, a tým aj nižšiu produktivitu si vzhľadom na našich zákazníkov nemôžeme dovoliť.“ Od spoločnosti, ktorej mottom je „Viac možností“, by sa teda očakávalo, že bude túto filozofiu uplatňovať aj na vysokozdvižné vozíky. Tím spoločnosti Layher nakoniec našiel potenciálne riešenie. Toto riešenie poskytla spoločnosť Linde MH vo forme novo vyvinutej generácie elektrických vysokozdvižných vozíkov Linde X20 – X35, ktorá sľubuje výkon zodpovedajúci výkonu interných vozíkov so spaľovacím motorom.

Vozíky radu X od spoločnosti Linde zvládajú rovnaké bremená ako ich kolegovia so spaľovacím motorom.
Ani ťažké, objemné náklady – ako sú oceľové priehradové nosníky s dĺžkou až 10 metrov – nepredstavujú pre vozík X50 od spoločnosti Linde žiadny problém.
Elektrické vysokozdvižné vozíky od spoločnosti Linde Material Handling si dokážu bez problémov poradiť s jazdou do kopca a nadol.
Vozíky radu X od spoločnosti Linde zvládajú rovnaké bremená ako ich kolegovia so spaľovacím motorom.
Ani ťažké, objemné náklady – ako sú oceľové priehradové nosníky s dĺžkou až 10 metrov – nepredstavujú pre vozík X50 od spoločnosti Linde žiadny problém.
Elektrické vysokozdvižné vozíky od spoločnosti Linde Material Handling si dokážu bez problémov poradiť s jazdou do kopca a nadol.

Čas na rozhodujúcu skúšku!

„Elektrický vysokozdvižný vozík, ktorý by mohol v plnej miere zodpovedať výkonu vozíka so spaľovacím motorom, nás skutočne zaujal,“ zdôrazňuje Dr. Barth a s úsmevom dodáva: „Samozrejme, že sme chceli zistiť, či by fungoval v tomto našom malom kúte sveta, a z tohto dôvodu sme uskutočnili test v prevádzke.“ Hlavným aktérom v tomto prípade bol vozík X30 od spoločnosti Linde, ktorý musel dokázať, že je správnym zariadením na prácu v náročných podmienkach v spoločnosti Layher v porovnaní s dieselovými vozíkmi, ako aj s elektrickými vysokozdvižnými vozíkmi od iných hráčov na trhu. Pokiaľ ide o špecifikácie, pozornosť sa okrem vlastností, ako je rýchlosť, nosnosť a obratnosť, zamerala najmä na výkon. Na prekvapenie všetkých dosiahol vozík X30 od spoločnosti Linde spoľahlivý výkon aj pri jazde do kopca a nadol.

Dr.-Ing. Fritz Barth, vedúci technických služieb a investícií spoločnosti Layher
Elektrifikáciu považujeme za dôležitú súčasť našej stratégie celkovej udržateľnosti. A vysokozdvižné vozíky nie sú výnimkou.

Dr.-Ing. Fritz Barth, vedúci technických služieb a investícií spoločnosti Layher

Nadšenie? Veľké. Tonáž? Ešte väčšia!

Porovnanie E = S sa v prípade vozíka X30 od spoločnosti Linde potvrdilo. „Vysokozdvižný vozík skutočne dokáže robiť všetko tak dobre ako vozík so spaľovacím motorom. Naše testy to preukázali bez náznaku pochybností,“ hovorí Patrick Reiner o výsledkoch interného testu. Zostala tu však ešte jedna premenná, a to nosnosť. Spoločnosť skutočne potrebovala vozíky s vyššou tonážou na nakladanie dlhého tovaru a lešenárskych komponentov s vyššou tonážou. „Spoločnosť Layher používa na tomto pracovisku dieselové vozíky H40 a H45 od spoločnosti Linde. Inými slovami, vozík X30 by bol príliš malý na pravidelné používanie,“ vysvetľuje Gerhard Bauer, vedúci zákazníckych služieb zodpovedného sieťového partnera spoločnosti Linde MH, spoločnosti Hofmann Fördertechnik. Neskôr zistili, že spoločnosť Linde MH je už v procese „modernizácie“ svojho radu X, pokiaľ ide o dostupné tonáže.

Výkon sa stretáva s presnosťou

Odborníci na lešenia teraz testujú predsériový vozík X50 od spoločnosti Linde v skutočných podmienkach v úzkej spolupráci so spoločnosťami MH Linde a Hofmann. Vozík sa testuje v náročnej dvojzmennej prevádzke pri uskladňovaní a nakladaní. Práve v poslednom prípade musia vozíky čo najviac využiť svoju silu. Úloha, ktorú prototyp zvládol majstrovsky. „Vozík X50 má skutočnú silu, a pokiaľ ide o jazdný výkon, neexistuje rozdiel v porovnaní s dieselovým pohonom bez ohľadu na to, či ide o jazdu do kopca alebo nadol,“ hovorí vodič vozíka Waldemar Pepke s nadšením. Okrem pôsobivej sily sa presnosť typická pre elektrické vysokozdvižné vozíky preukázala ako výhoda pre zamestnancov spoločnosti Layher. „K jednému nákladnému vozidlu musíme absolvovať až 80 jázd, aby sme ho plne naložili. Nový vozík nám to umožňuje s mimoriadnou presnosťou. Navyše výkonné vykurovanie je skutočným prínosom, keď pracujeme vonku,“ dopĺňa Pepke.

Vozík X50 od spoločnosti Linde v prevádzke v spoločnosti Layher
Dokonalé zosúladenie

Heslo presnosť: Pokiaľ ide o rozdelenie jazdných úloh, spoločnosť používa jeden z najkomplexnejších systémov riadenia vozíkov na svete. Každý vozík disponuje veľkým terminálom, ktorý zobrazuje detailnú mapu skladu a usmerňuje pracovníkov k tovaru určenému na naloženie. Riadiaci systém používa laserovú navigáciu na vedenie vozíkov po sklade s centimetrovou presnosťou, pričom displej dokonca zobrazuje príslušný tovar v 3D. „Vozík X50 od spoločnosti Linde nám umožňuje prístup k údajom pre náš riadiaci systém priamo zo zbernice CAN, napríklad k presnej polohe vidlíc. Je to ďalšia veľká výhoda,“ vysvetľuje vedúci logistiky Patrick Reiner. Testovaný vozík preukázal svoju hodnotu aj z hľadiska odolnosti. Napriek veľmi vysokej intenzite výkonu vozík vydrží bez problémov dve zmeny s plne nabitou batériou a s krátkymi zástavkami na dobíjanie počas prestávok v práci.

Vozík, s ktorým sa dá skutočne pracovať

Vozík X50 od spoločnosti Linde sa od októbra 2022 s bzukotom pohybuje po rozľahlom areáli spoločnosti Layher v Güglingen-Eibensbach – a vďaka výrazne zníženej úrovni hluku si zaslúžil prezývku „tichý pomocník“. Hoci testovacie obdobie prototypu ešte neskončilo a plánuje sa aj testovanie v trojzmennej prevádzke, spoločnosť Layher si je už jednou vecou istá: „Vzhľadom na skúsenosti s vozíkmi radu X nemáme dôvod na to, aby sme ich postupne nezavádzali do našej flotily vozíkov,“ hovorí Patrick Reiner. Pri budovaní flotily na novom pracovisku č. 3 spoločnosti Layher sa dokonca plánujú spoliehať už od začiatku na vozíky radu X . „Na pracovisku sa bude nachádzať veľkoplošný PV systém, ktorý bude napájať vozíky vlastným, klimaticky neutrálnym prúdom,“ dopĺňa jeho kolega Dr. Ing. Fritz Barth a bilancuje: „Týmto spôsobom sme doslova optimálne vybavení pre budúcnosť.“

Patrick Reiner, vedúci logistiky spoločnosti Layher
Výkon vozíkov radu X na nás skutočne zapôsobil, a to aj vzhľadom na skutočnosť, že elektrickému vysokozdvižnému vozíku od iného dodávateľa došiel na kopci dych a prestal fungovať.

Patrick Reiner, vedúci logistiky spoločnosti Layher

Flotila spoločnosti Wilhelm Layher GmbH & Co KG sa má dlhodobo dopĺňať modernými vozíkmi radu X s elektrickým pohonom od spoločnosti Linde.

Spoločnosť Wilhelm Layher GmbH & Co KG

Spoločnosť Wilhelm Layher GmbH & Co KG založená v roku 1945 je dnes spoločnosť s vedúcim postavením na globálnom trhu v oblasti inovatívnych lešenárskych systémov a má dcérske spoločnosti vo viac ako 40 krajinách, ako aj vyše 140 servisných centier na celom svete. V sídle v bádensko-württembergskom meste Güglingen-Eibensbach pri Heilbronne zamestnáva približne 1 300 pracovníkov. Pre svoju vlastnú intralogistiku používa spoločnosť 108 protizávažových vozíkov od rôznych výrobcov, z ktorých 45 sa používa v pracovne náročných oblastiach likvidácie odpadu z výroby a nakladania. V súčasnosti používané vozíky, ktoré zahŕňajú veľký počet vozíkov H40 a H45 od spoločnosti Linde, dosahujú výkon niekoľko tisíc motohodín za rok. V budúcnosti spoločnosť plánuje doplniť flotilu modernými vozíkmi radu X s elektrickým pohonom od spoločnosti Linde. Pre spoločnosť Layher predstavuje elektromobilita dôležitú súčasť stratégie celkovej udržateľnosti. Sieťový partner spoločnosti Linde MH spoločnosť Hofmann Fördertechnik je zodpovedný za starostlivosť o zákazníkov a servis.