Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Stohovací vozík L-MATIC v prevádzke v spoločnosti HOLTER

Dvaja pomocníci na plné obrátky
Dva stohovacie robotické vozíky L-MATIC od spoločnosti Linde Material Handling v prevádzke u rakúskeho špecialistu na sanitárnu techniku HOLTER

Ako sa dalo čakať, „Fredl“ a „Gust“ sa u rakúskeho špecialistu na sanitárnu techniku HOLTER už dobre zabývali. Obidva stohovacie robotické vozíky L-MATIC od spoločnosti Linde spoľahlivo jazdia svoje okruhy medzi skladom a expedíciou v sídle spoločnosti v meste Wels. Ich ľudskí kolegovia a kolegyne sa zatiaľ v plnej miere sústreďujú na svoju vlastnú prácu: na vychystávanie s pridanou hodnotou.

Samozrejme, že vo veľkoobchode so sanitárnou technikou HOLTER ešte nedokážu robiť jednu vec, a to odoslať tovar pred prijatím objednávky. Ale s naším mimoriadne výkonným logistickým konceptom je k tomu táto rodinná spoločnosť založená v roku 1873 stále bližšie: „To, čo si u nás zákazníci objednajú do 18:15, dodáme už na ďalší deň, a to prakticky v rámci celej krajiny. A ak prijmeme objednávku do 10:30, na požiadanie ju doručíme ešte v ten istý deň,“ vysvetľuje Lukas Vormair, ktorý je zodpovedný za vedenie logistiky v Rakúsku a Nemecku. Tento ambiciózny prísľub dodávky je možný vďaka sofistikovanej stratégii centrálneho skladu.

Z Welsu, kde je na sklade stále 30 000 kusov tovaru, doručuje vlastná, rozsiahla flotila zahŕňajúca 155 vozíkov objednávky do ôsmich ďalších logistických centier, ktoré sú rozmiestnené po celej republike a Bavorsku: od tesniacich krúžkov alebo víriviek až po sifóny alebo vyhrievacie telesá. „Vďaka tomu nie sme prakticky len jedným z 3 veľkoobchodov so sanitárnou technikou v Rakúsku s vedúcim postavením na trhu, ale súčasne sme skvelou logistickou spoločnosťou,“ poznamenáva Vormair s hrdosťou; čo, samozrejme, znamená, že preprava tovaru nemôže byť nikdy dostatočne efektívna.

Riešenie pre veľké výrobky

V 21. storočí, keď počujete hovoriť o logistike a efektívnosti, takmer nevyhnutne to vedie k téme automatizácie, ako je prípad spoločnosti HOLTER. „Vnútropodnikové procesy materiálového toku sa musia zosúladiť so sľúbenými dodávkami našim zákazníkom, čo v minulosti nebolo všade možné,“ načrtáva Vormair východiskovú situáciu. Zatiaľ čo malé výrobky sa vo Welse už niekoľko rokov doručujú prostredníctvom automatizovaného dopravného zariadenia zo skladu do oddelenia výstupnej kontroly, pri väčších výrobkoch sa musíme úplne spoľahnúť na manuálne procesy. Vormair: „Pracovníci museli tovar po vychystaní prepraviť so svojimi zariadeniami po niekedy veľmi dlhých trasách do expedičného oddelenia. To nevyhnutne viedlo k veľkému množstvu jázd naprázdno – odhliadnuc od toho, že jazdy tam a späť stáli pracovníkov cenný čas na vychystávanie.“

Je to jasný prípad aj pre interné oddelenie „zabezpečenia kvality v oblasti logistiky“, ktoré sa neustále snaží o zlepšenie logistických procesov. „Zúčastnili sme sa veľtrhu LogiMAT v Stuttgarte, kde sme prvýkrát videli, čo trh ponúka v oblasti automatizácie,“ spomína Vormair. Po prvom preverení dodávateľov bol smer jasný: „Spoľahlivosť a prispôsobivosť mali u nás najvyššiu prioritu. Na druhej strane sme hneď od začiatku eliminovali riešenia, ktoré by výrazne zasahovali do našej existujúcej skladovej infraštruktúry. Napokon nie sme klasický výrobný podnik, ktorý využíva len AGV riešenia, takže sme chceli koncept automatizácie, ktorý bude kompatibilný s ostatnou premávkou v sklade.“

Robotické vysokozdvižné stohovacie vozíky L-MATIC od spoločnosti Linde „Fredl“ a „Gust“ u rakúskeho špecialistu na sanitárnu techniku HOLTER

… pri nízkych nákladoch

Odolná a spoľahlivá technológia, žiadna časovo náročná inštalácia vodiacich koľajníc a pod., jednoduchá škálovateľnosť – tieto požiadavky rýchlo viedli odborníkov na sanitárnu techniku k automatizačnému riešeniu zo spoločnosti Linde Material Handling. „Viacerí dodávatelia nám v našej prevádzke predviedli svoje prezentácie, ale koncept spoločnosti Linde bol pre nás najlepší,“ hovorí Lukas Vormair. Mimoriadne kladne sme v spoločnosti HOLTER ocenili okrem technických aj „ľudské“ komponenty: „Všetko bolo prvotriedne, predbežné poradenstvo, prezentácia, znalosti logistických procesov a spôsob, ako sa v priebehu automatizácie musia zmeniť. Skrátka, od prvého dňa sme mali zo spoločnosti Linde dobrý pocit.“

Skôr než sa však oba autonómne vysokozdvižné stohovacie vozíky radu L-MATIC od spoločnosti Linde mohli uviesť v spoločnosti HOLTER do prevádzky, museli sa vykonať ešte nejaké prípravy. Na prvom mieste to boli podlahy. Vormair vysvetľuje: „Podlaha v našej hale sa už rokmi opotrebila a na niektorých miestach bola poškodená. V oblastiach, kde mali začať jazdiť AGV vozíky, sme preto najskôr vykonali sanáciu.“ Ďalším kľúčovým bodom v technických požiadavkách bola integrácia zamestnancov; spoločnosť HOLTER trvala na maximálnej transparentnosti od samotného začiatku. „S našimi zamestnancami sme sa porozprávali a spolu sme vypočítali čas, aký potrebujú na to, aby sa manuálne dostali zo skladu na miesto expedície a opäť vrátili bez nákladu. Boli sme prekvapení, keď sme zistili, že je to 25 percent z celkového pracovného času. Tým bolo našim zamestnancom všetko jasné, keďže už zo skúseností z prepravy malých výrobkov dopravným zariadením vedeli, že u nás automatizácia na pracoviskách neohrozí pracovné miesta. Práve naopak: Svojim zamestnancom dávame možnosť, aby sa v plnej miere sústredili na svoju hlavnú činnosť, teda na vychystávanie.“

Jazda – a s farbou

„Fredl“ a „Gust“, čo sú mená, ktoré pracovníci vybrali pre oba vozíky L-MATIC od spoločnosti Linde, spoľahlivo vykonávajú svoju prácu vo Welse už dlhší čas. Aby to bolo možné, odborníci zo spoločnosti Linde najprv vytvorili virtuálnu mapu haly s dôležitými fixnými bodmi, pomocou ktorých sa vozíky orientujú v priestore. Potom boli v sklade aj v expedičnej zóne zriadené štyri stanice, každá s odlišným farebným označením. Pracovníkom teraz stačí dopraviť vychystané palety k príslušnej stanici a tam ich podľa pokynov zložiť v modrej, oranžovej, zelenej alebo červenej zóne. Jedným stlačením príslušného farebného tlačidla sa prepravný príkaz prenesie na obidva vozíky L-MATIC.

Ostatné ide doslova samo: Len čo vozíky Fredl a Gust dosiahnu svoju cieľovú stanicu a palety sú zložené, pracovník ešte raz skontroluje správnosť a množstvo tovaru a prepraví ich na miesto expedície. Táto záverečná kontrola je tiež novinkou v spoločnosti HOLTER a je dobrým príkladom kladného vplyvu, ktorý môže mať automatizácia na celý proces.

„Prostredníctvom skenovania tovaru a súvisiacej kontroly správneho expedičného miesta podľa spolkových krajín sa takmer úplne zabráni chybe pri odosielaní,“ hovorí Vormair s potešením. A pokiaľ ide o zloženie tovaru, ďalším kladným vedľajším efektom projektu automatizácie je podstatne väčší poriadok v sklade. „Trasy, po ktorých prechádzajú AGV vozíky, musia byť voľné, čo sme nášmu tímu vyjasnili už na začiatku. A hoci boli naši pracovníci zvyknutí tu a tam dočasne „odparkovať“ tovar na rôznych miestach, od prvého dňa uvedenia do prevádzky dôsledne udržiavali jazdné trasy voľné,“ zdôrazňuje vedúci logistického oddelenia spoločnosti HOLTER. Vozíky samozrejme rozpoznajú prekážky a spoľahlivo zabrzdia, napríklad ak chodec križuje ich dráhu, a dobre rozpoznateľný systém Linde BlueSpot™ poskytuje dodatočnú bezpečnosť.

Pokračovanie nabudúce

Medzitým si obidva vozíky L-MATIC od spoločnosti Linde plnia svoje úlohy v spoločnosti HOLTER takmer štyri roky, pričom absolvujú približne 150 jázd za deň. Jedna zmena vozíkov Fredl a Gust trvá od 6 hod. rána do 20 hod. večer; počas tohto času sú vozíky takmer neustále v pohybe, keďže výmena batérie je možná pri každom vozíku. Ak stav nabitia olovenej batérie klesne pod 20 percent, vysokozdvižný stohovací vozík samostatne prejde k miestu výmeny batérie. Tam pracovník manuálne vymení batériu za pár minút. Lukas Vormair bilancuje:

„Všetko vo všetkom, dostali sme presne to, čo sme hľadali. Naši zamestnanci v oblasti vychystávania majú viac času na svoju vlastnú prácu a náš tok materiálu je dokonale zladený s našimi výkonnostnými cieľmi.“

A celý koncept je sprevádzaný uspokojivou istotou, že sa vždy môžeme spoľahnúť na podporu zo spoločnosti Linde MH. Najnovším príkladom je nové naplánované vedenie trás, ktoré bolo nevyhnutné z dôvodu renovácie skladu. „Tím spoločnosti Linde prišiel do našej spoločnosti za skutočne krátky čas a skontroloval vhodnosť nových trás.“ Momentálne sa vo Welse uvažuje o rozšírení flotily vozíkov L-MATIC o ďalšie vozíky, ktoré by potom mohli prevziať prepravné úlohy v novej hale. Koniec koncov, dobré koncepty uzatvárajú kruh, niekedy dokonca (polo)automaticky…

Dva robotické stohovacie vozíky L-MATIC od spoločnosti Linde Material Handling v prevádzke u rakúskeho špecialistu na sanitárnu techniku HOLTER

Fritz HOLTER GmbH

Spoločnosť Fritz HOLTER GmbH so sídlom vo Welse patrí k 3 veľkoobchodom so sanitárnym tovarom s vedúcim postavením na trhu v Rakúsku. Spoločnosť HOLTER, ktorá bola založená v roku 1873 a ktorá je doteraz rodinnou firmou, zamestnáva na svojich viac než 20 pracoviskách 850 zamestnancov, z toho 330 v logistike. Približne 30 000 rôznych výrobkov je dodávaných z centrálneho skladu a ôsmich ďalších logistických centier v Rakúsku a Nemecku prostredníctvom vlastnej rozsiahlej flotily pozostávajúcej zo 155 vozíkov.