Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Spoločnosť Schenker preberá úplnú kontrolu nad flotilou vysokozdvižných vozíkov.

Všetky informácie priamo na smartfón
Manipulačný vozík od spoločnosti Linde v prevádzke v spoločnosti DB Schenker.

Digitalizácia zásadne zmenila logistické procesy: Flotily vysokozdvižných vozíkov sú inteligentné, vozíky navzájom komunikujú a riadenie údajov zlepšuje manipuláciu s tovarom. V termináli Lunda pri Štokholme má Pierre Cauwenbergh zo spoločnosti DB Schenker úplnú kontrolu nad flotilou vysokozdvižných vozíkov vďaka systému riadenia flotily Linde connect.

„Každý, kto tu pracuje, využíva výhody systému Linde connect,“ hovorí.

DB Schenker Švédsko

Spoločnosť DB Schenker je jedna z najväčších logistických spoločností na svete, ktorá ponúka cestnú a železničnú dopravu, medzinárodnú námornú a vzdušnú nákladnú dopravu, ako aj poradenstvo a skladovacie a logistické riešenia. Zo Švédska sa do celého sveta prepravujú všetky možné druhy tovaru, od malých dosiek plošných spojov až po obrovské časti lodí. Koncern Schenker založil Gottfried Schenker a jeho myšlienka hromadnej prepravy, t. j. zhromaždenia tovaru od odosielateľov a jeho zaslanie v jednej zásielke, dodnes stále pretrváva. Spoločnosť DB Schenker je vo Švédsku dcérskou spoločnosťou nemeckého štátneho koncernu Deutsche Bahn a zamestnáva 3 500 zamestnancov rozdelených do 25 miest v celom
Švédsku. Terminál Lunda spoločnosti DB Schenker je najväčší terminál spoločnosti Schenker vo Švédsku a dôležitý uzol v národnom systéme terminálov spoločnosti.

Zdroj: www.dbschenker.com

Pierre, manažér pre oblasť vysokozdvižných vozíkov a školenia v spoločnosti DB Schenker, je s predchádzajúcou verziou systému riadenia flotily od spoločnosti Linde dobre oboznámený a vie, čo znamená pre efektívnosť, bezpečnosť a hospodárnosť. Teraz spoločnosť Schenker v spolupráci so spoločnosťou Linde urobila ďalší krok v rozvoji.

Spoločnosť Schenker vymieňa všetky vysokozdvižné vozíky s protizávažím od spoločnosti Linde v termináli pre tovar a balíky spoločnosti v Štokholme za nové manipulačné vozíky od spoločnosti Linde. Tento proces začal 1. novembra, keď bolo do podniku dodaných približne 30 manipulačných vozíkov. Spolu sa vymení asi 50 manipulačných vozíkov vrátane vysokozdvižných a nízkozdvižných paletových vozíkov.

Systém Linde connect je nainštalovaný v 23 vozíkoch a tieto sú vybavené všetkými funkciami, ktoré systém ponúka. Patrí tu funkcia Access, ktorá spravuje prístup, oprávnenie a osobné prihlasovacie údaje vodiča. Analytický nástroj, ktorý monitoruje výkon flotily. Funkcia Crash detection, elektronické monitorovanie poškodenia. Okrem toho funkcia na kontrolu bezpečnosti a dennú kontrolu používania, vysvetľuje Magnus Ragnarsson, koordinátor systému connect v spoločnosti Linde.

Magnus Ragnarsson, koordinátor systému Linde connect a Pierre Cauwenbergh, manažér školení v spoločnosti Schenker.

Magnus Ragnarsson, koordinátor systému connect v spoločnosti Linde a Pierre Cauwenbergh, manažér školení v spoločnosti Schenker.

Zameranie na bezpečnosť

Pre Pierra Cauwenbergha rozsiahla investícia spoločnosti Schenker do systému connect znamená, že bude mať úplnú kontrolu nad flotilou vozíkov. Zdôrazňuje najmä aspekt bezpečnosti.

„Ak príde ku kolízii, ktorá je neodvratná, máme postup, ktorý stále dodržiavame. Najprv zistíme, ako je na tom vodič, príp. vodička. Utrpel šok a potrebuje lekársku pomoc alebo musí ísť na zvyšok dňa domov? Potom skontrolujeme vozík a tovar. Na základe toho sa zaznamená správa o incidente priamo do systému, ktorý budeme využívať z hľadiska histórie a pri hodnoteniach.“

Je manipulácia s tovarom automaticky efektívnejšia, keď vozíky jazdia vysokou rýchlosťou?

„Vôbec nie. Na jednej strane existuje riziko otrasov a kolízií, na druhej strane sa s tovarom nemusí dať pri vysokých rýchlostiach optimálne manipulovať. Pomocou systému connect to môžeme odmerať. Môžeme odmerať produktivitu pri určitej rýchlosti, potom rýchlosť vozíkov znížiť a po určitom čase opäť odmerať. Ak znížime rýchlosť o niekoľko kilometrov za hodinu, sotva to bude mať vplyv na produktivitu. To znamená nízku rýchlosť pri rovnakej produktivite, čo bude kladne vplývať na hospodárnosť a bezpečnosť.“

Skôr než vodič získa prístup k vozíku, vykoná sa denná kontrola, ktorá sa uskutoční prostredníctvom čítačky umiestnenej na vozíku.

Významné z hľadiska hospodárnosti

„Ak sú nainštalované všetky dostupné funkcie, získam úplný prehľad o celej flotile. Vidím, ktorý vodič disponuje oprávnením na určitý vozík, a môžem, ako už bolo spomenuté, prispôsobiť podľa potreby rýchlosť vozíkov. Navyše získam všetky potrebné správy, aby som videl aktívny čas jazdy a vyťaženie vozíkov a aby som videl, akú časť pracovného času jazdili dozadu a dopredu, či boli batérie včas vymenené, a veľa iného,“ vysvetľuje Pierre.

„Na základe správ sa môžem rozhodnúť, či je flotila optimálne prispôsobená našej práci. Máme príliš veľa alebo príliš málo vozíkov a potrebujeme viac vozíkov určitého typu? Správy sú cenným nástrojom z hľadiska hospodárnosti, keď plánujem zostavenie flotily a prípadné investície. V súčasnosti máme optimálnu flotilu, ale to sa môže samozrejme zmeniť.“

Na otázku, čo si vodiči myslia o systéme connect, Pierre odpovedal:

„Systém sme otestovali a vodiči vedia, čo znamená. Nezistil som žiadne námietky, práve naopak. Prostredníctvom systému connect sú splnené kritériá na oprávnenie a vďaka zredukovaniu kolízií a otrasov a plynulejšej jazde sa bezpečnosť ešte zvýšila. Môj dojem je taký, že každý chápe a oceňuje, čo znamená pre jeho prácu a bezpečnosť.“

Manipulačný vozík od spoločnosti Linde v prevádzke v spoločnosti DB Schenker.

Chcete zistiť o systéme Linde connect viac?

Kontaktujte nás