Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Systém Linde Safety Scan pri použití v spoločnosti CTL Celltechnik

Bezpečnostná kontrola z objektívnej perspektívy
Prehľad nebezpečných miest vo výrobe v spoločnosti CTL

Ak ide potenciálne riziká v intralogistike, môže byť pohľad zvonka hodný zlata. Takúto skúsenosť mala aj spoločnosť CTL Celltechnik Lodenau v Sasku. Pomocou komplexného systému Linde Safety Scan dokázal odborník na vlákna výrazne znížiť riziko nehôd pri vnútropodnikovej manipulácii s tovarom.

Dennodenné vykonávanie rovnakých postupov s rovnakými krokmi znamená, že zamestnanci sú efektívni, skoordinovaní a skúsení. Je dobre známe, že veľkú časť svojho života absolvujeme v „autopilote“. Určite to prináša svoje výhody. Napríklad, ak by ste museli vedome myslieť na každú z nespočetných činností, ktorú vykonávate počas jazdy – od pozerania do zrkadla po preradenie – váš mozog by veľmi rýchlo dosiahol svoje hranice. Autopilot má však tiež svoju odvrátenú stránku, ktorá je zjavná najmä v pracovnom prostredí.

Známy jav prevádzkovej slepoty…

Výrazne sťažuje objektívne zhodnotiť zavedené postupy v spoločnosti a iniciovať prípadné lepšie riešenia. Tento jav je mimoriadne významný v oblasti bezpečnosti pri práci, ako potvrdzuje aj Volker Altus, vedúci technického oddelenia a výroby spoločnosti CTL Celltechnik Lodenau GmbH & Co. KG: „Boli sme si vedomí, že v našej intralogistike exituje na rôznych miestach potenciálne riziko, chceli sme ho však nechať neutrálne a kriticky posúdiť externými odborníkmi. A musím povedať: Výsledky nás skutočne prekvapili.“

V areáli vládne čulý ruch

Spoločnosť CTL Celltechnik je od roku 1991 súčasťou skupiny podnikov J. Rettenmaier & Söhne a v Lodenau sa špecializuje na spracovanie rastlinných vlákien. „Jednoducho povedané, zmiešavame tu napríklad celulózu zo starého papiera so živicou. Vznikajú tak palety na výstavbu ciest na celom svete,“ vysvetľuje Volker Altus. Spoločnosť tiež vyrába filtračné pomôcky z pilín, napríklad na použitie v zariadenia na filtráciu vína alebo jedlého oleja. V náročnom výrobnom reťazci hrajú vysokozdvižné vozíky, skladová technika a ďalšie manipulačné vozíky doslova rozhodujúcu úlohu. Spolu je v areáli spoločnosti v prevádzke neustále približne 25 vozíkov vrátane nákladných vozidiel privážajúcich a odvážajúcich materiál.

Dvaja zamestnanci zo spoločnosti CTL stoja vedľa čelného elektrického vozíka E30 od spoločnosti Linde Material Handling.

A čo to znamená pre bezpečnosť ľudí, infraštruktúry a materiálu?

„Bezpečnosť je u nás absolútna priorita. Je to oblasť, do ktorej vkladáme potrebné investície, keďže v prípade nehôd ide o ľudský život,“ zdôrazňuje logistik zo spoločnosti CTL Volker Altus. Riadiaci výbor pre bezpečnosť pri práci spoločnosti CTL preto prišiel s myšlienkou skontrolovať intralogistiku z bezpečnostno-technického hľadiska pomocou poznatkov spoločnosti Linde. Altus: „Keď sme sa od nášho partnera spoločnosti Linde MH Beutlhauser z Drážďan dozvedeli o systéme Linde Safety Scan, nemuseli sme dlho premýšľať a v roku 2020 sme ho hneď zaviedli.“

Interná iniciatíva sa stretáva s externými poznatkami

Systém Linde Safety Scan, ktorý už úspešne zaviedol odborník na materiálový tok z Aschaffenburgu viac než 100-krát v rôznych odvetviach, je komplexná poradenská služba s pevne vymedzeným harmonogramom. Lutz Schlicke, servisný poradca pre vonkajší servis partnera spoločnosti Linde MH, vysvetľuje: „Po brífingu sme si pozreli podmienky na mieste a vymedzili sme rozsah projektu. Potom nasledovala analýza – napríklad: Ktoré vozíky sú kedy a kde v prevádzke a aké nebezpečné situácie by mohli vzniknúť?“

Problémová oblasť: hlavné prepravné trasy

V spoločnosti CTL existujú potenciálne nebezpečné situácie: Chodci sa stretávajú s vysokozdvižnými vozíkmi, ktoré môžu mať ťažký náklad a pomerne vysokú rýchlosť, s prichádzajúcimi a odchádzajúcimi nákladnými vozidlami, ako aj s kolesovým nakladačom, ktorý vychádza z výrobnej haly cúvaním. Hoci je tento nakladač vybavený cúvacím svetlometom, existuje riziko, že vodiči nákladných vozidiel, ktorí nepoznajú pracovisko, sa môžu zľaknúť pri náhlej prítomnosti kolesového nakladača, vyhnú sa mu, a môžu tým ohroziť ostatných účastníkov premávky.

Všetko ide lepšie a bezpečnejšie

Pri analýze tohto scenára bezpečnostní odborníci zo spoločnosti Linde umiestnili GPS sledovač aj na vysokozdvižné vozíky, aby zistili vzdialenosti, ktoré zamestnanci spoločnosti CTL od seba udržiavajú. „Na základe všetkých zhromaždených zistení sme potom dokázali v ďalšom kroku vypracovať odporúčania,“ opisuje Otto Sterl, vedúci bezpečnosti pri práci v spoločnosti Beutlhauser. Jedným z týchto návrhov bolo zavedenie všeobecnej najvyššej povolenej rýchlosti pre spomenuté hlavné trasy na maximálne 10 km/h pre všetky vozíky, čo výrazne zlepšilo situáciu. Systém Linde Safety Scan navyše odhalil, že optimalizácia chodníkov by mala rozhodujúci pozitívny vplyv na bezpečnosť. „Spolu so spoločnosťou CTL sme vypracovali zodpovedajúci plán,“ dopĺňa odborník zo spoločnosti Beutlhauser Otto Sterl.

Do hry prichádzajú aj technické opatrenia

V spoločnosti CTL sa tieto opatrenia týkajú napríklad oblasti osvetľovacích systémov: „Na základe odporúčania spoločnosti Linde sme ihneď vybavili jeden z našich vozíkov osvetľovacím riešením VertiLight, ktoré zaisťuje plošné, neoslňujúce a bezpečné osvetlenie pracovnej oblasti,“ hovorí logistik zo spoločnosti CTL Volker Altus. Zodpovedné osoby presvedčil tiež systém Linde TruckSpot™, ktorý premieta neprehliadnuteľný výstražný symbol z vysokozdvižného vozíka na podlahu. Toto riešenie bolo spolu so systémom Linde Safety Guard natrvalo doplnené do špecifikácie požiadaviek spoločnosti CTL na zaistenie varovania vozíkov a chodcov o ich vzájomnej prítomnosti. Samozrejme, otázka optimalizácie bezpečnosti v spoločnosti CTL Celltechnik nie je tým ešte vôbec uzavretá. „Systém Linde Safety Scan to jasne preukázal: Kombinácia „internej kontroly“ a objektívneho pohľadu zvonka zo strany spoľahlivého partnera je pre nás najlepší spôsob na udržateľnú minimalizáciu potenciálneho rizika,“ zhŕňa Altus.

Zamestnanec spoločnosti CTL označuje na výkrese jazdné dráhy vo výrobe.

CTL Celltechnik Lodenau GmbH & Co. KG

Spoločnosť CTL Celltechnik Lodenau GmbH & Co. KG patrí do rodinnej skupiny podnikov J. Rettenmaier & Söhne. Na pracovisku v Lodenau (Oberlausitz) približne 60 zamestnancov vyrába z prírodných vlákien filtračné pomôcky a palety na výstavbu ciest. Flotila manipulačných vozíkov je výlučne zložená z vozíkov od spoločnosti Linde Material Handling a zahŕňa spolu 13 vysokozdvižných vozíkov a skladovacích zariadení. Servis a podporu poskytuje partner spoločnosti Linde MH Carl Beutlhauser Hebe- und Fördertechnik GmbH z Drážďan.