Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Úzke uličky, široké možnosti

Vysoko výkonná logistika pre odvetvie beauty
Systémové vozíky triedy K v novom distribučnom centre spoločnosti Arvato Supply Chain Solutions

150 000 rôznych výrobkov a až 60 000 uskladnení a vyskladnení za deň: Spoločnosť Arvato Supply Chain Solutions má čoskoro dosiahnuť tento logistický majstrovský výkon v čase špičky pre veľkých zákazníkov na svojom pracovisku v Hamme Chrbtovou kosťou vysoko výkonného distribučného centra je najmodernejšia technológia do úzkych uličiek od spoločnosti Linde Material Handling.

Jedno je isté: Jediný pokojný moment v novom distribučnom centre spoločnosti Arvato Supply Chain Solutions v Hamme v Severnom Porýní-Vestfálsku bol moment, keď sme prišli fotiť. Len pred chvíľou boli všetky novo zakúpené vozíky do veľmi úzkych uličiek rovno zoradené a fotografované pred rovnako novým regálovým systémom, ale teraz tieto vozíky nalakované výraznou čiernou farbou nestrácajú ani sekundu svojho času.

Veci sa tu hýbu

„Všetko tu máme perfektne zavedené, pripravené na rozbeh na konci leta 2022,“ hovorí Christian Schmidt, viceprezident a vedúci prevádzky oddelenia spotrebných výrobkov globálne pôsobiaceho poskytovateľa logistických a subdodávateľských služieb. V priemere sa vtedy denne vykoná 40 000 a v čase špičky 60 000 uskladnení a vyskladnení. „To už je celkom pekné číslo,“ konštatuje Schmidt a dodáva: „Tým lepšie, že sme teraz z hľadiska logistiky optimálne pripravení.“

Skladové miesta, kam oko dovidí

Optimálne pripravení – v prípade spoločnosti Arvato to znamená: dokonalá súhra vozíkov, technológie a služieb. Christian Schmidt vysvetľuje: „Tento veľký projekt sme zadali do tendra v rámci Európy a ponuka od spoločnosti Linde MH jednoducho najlepšie splnila naše vysoké požiadavky.“ Odborník na materiálový tok z Aschaffenburgu spolupracoval so svojím zmluvným partnerom Neotechnik Fördersysteme na dodávke 17 nových vozíkov K do Hammu. Dva z nich sa využívajú v pomerne malom paletovom sklade s 8 000 miestami, pričom väčšina flotily sa bude používať v 17 regálových uličkách veľkoplošného skladu s 540 000 skladovými miestami. „Pri takom obrovskom množstve pohybov tovaru sme na 100 percent odkázaní na dvojnásobnú prácu,“ konštatuje Schmidt.

Systémový vozík K od spoločnosti Linde Material Handling v prevádzke v spoločnosti Arvato

Dnu, von, hore, dole

Dvojnásobná práca – konkrétne to znamená: Pracovníci používajú indukčne vedené K vozíky od spoločnosti Linde na neustály presun medzi uskladňovaním a vyskladňovaním. Tovar je uskladňovaný alebo vyskladňovaný z regálov prostredníctvom dopravníkov, z ktorých každý nesie 24 škatúľ, ktoré sú naplnené očnými linkami, prípravkami na starostlivosť o pleť, luxusnými parfumami a pod. Počas práce vo výškach do jedenásť metrov využívajú logistici zo spoločnosti Arvato viaceré špecifické funkcie vozíka od spoločnosti Linde.

Doteraz som u žiadneho účastníka tendra nič podobné nevidel. Vynikajúci nápad, ktorý uľahčuje vychystávanie, a pomáha tak zlepšiť náš manipulačný výkon.

Christian Schmidt, viceprezident a vedúci prevádzky oddelenia spotrebného tovaru

Technológia od spoločnosti Linde pomáha pri bezpečnejšej manipulácii

„Bolo nám jasné, že každý vozík objednáme so systémom Dynamic Reach Control,“ hovorí Christian Schmidt. Inovatívny systém vyrovnáva prostredníctvom elektrického pohonu výkyvy stožiara, ktoré nevyhnutne vznikajú pri rýchlych posunoch. „Vďaka tomu môžu naši pracovníci pracovať v regáloch rýchlejšie a bezpečnejšie, keďže nemusia čakať, kým sa stožiar prestane kývať,“ s uspokojením poznamenáva odborník na logistiku. Jeho tím tiež profituje z integrovaných výklopných zábran vozíkov do veľmi úzkych uličiek od spoločnosti Linde. Keď sa vodič o ne oprie, vyklopia sa až o desať centimetrov von. „Doteraz som u žiadneho účastníka tendra nič podobné nevidel. Vynikajúci nápad, ktorý zjednodušuje vychystávanie a následne pomáha zlepšiť náš manipulačný výkon,“ konštatuje Christian Schmidt s radosťou.

Lítium-iónové batérie zaisťujú dostupnosť

Pokiaľ ide o nabíjanie, spoločnosť zvolila lítium-iónovú technológiu.

„Pre nás to bolo jediné logické rozhodnutie, keďže sme už nechceli byť závislí od nabíjacích cyklov obvyklých pre olovené batérie,“ zdôrazňuje Schmidt. Miesto toho sú zásobníky energie jednoducho napájané na energiu prostredníctvom prístupu k rýchlemu nabíjaniu na zadnej časti vozíka. Potrebná elektrina je za krátky čas dodávaná z vlastného fotovoltaického systému, čo je ďalším prínosom z hľadiska životné prostredia a nákladov.

Digitálna podpora

Keď hovoríme o výhodách: Spoločnosť Arvato profituje tiež z plynulého zavedenia skladovej navigácie spoločnosti Linde a jej uvedenia do prevádzky. Poloautomatické vozíky K sú prepojené s ERP systémom zákazníka prostredníctvom rozhrania; to znamená, že je možné zaslať jazdné príkazy s optimalizovanými trasami priamo do vozíkov. „Hoci môžu byť IT projekty niekedy zradné, tento systém fungoval od prvého dňa takmer perfektne,“ spomína Christian Schmidt.

Celkový balík, ktorý presvedčí

Odborník na logistiku zo spoločnosti Arvato je mimoriadne spokojný so spoľahlivou podporou na pracovisku, ktorú poskytuje spoločnosť Neotechnik Fördersysteme, partner spoločnosti Linde MH. „Pri projekte tejto veľkosti znamená dostupnosť všetko. Z tohto dôvodu máme vždy na pracovisku servisného technika. Priamo tu skladujeme aj hlavné diely podliehajúce opotrebeniu, takže prestoje dokážeme znížiť na minimum. Presne po tomto túži každý logistik.“

Tím spoločnosti Arvato Supply Chain Solutions v novom distribučnom centre.

Arvato Supply Chain Solutions

Spoločnosť Arvato Supply Chain Solutions je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Arvato Bertelsmann, ktorá patrí do koncernu Bertelsmann. Spoločnosť zamestnáva na celom svete asi 17 000 pracovníkov na 85 pracoviskách. V novo zriadenom distribučnom centre v Hamme v Nemecku poskytuje spoločnosť Arvato Supply Chain Services na ploche približne 32 000 metrov štvorcových logistické a subdodávateľské služby veľkým zákazníkom zo segmentu beauty. V spoločnosti sa používa spolu 17 vozíkov K od spoločnosti Linde, ktorých servis zabezpečuje zmluvný partner spoločnosti Linde MH Neotechnik Fördersysteme z Bielefeldu.