Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Bezpečnosť

99 percent nestačí
Vozík Linde so spaľovacím motorom pri preprave nákladu

Optimálna ochrana vodičov, tovaru a prevádzky

Čísla hovoria jasnou rečou. Len v roku 2015 zaregistrovalo nemecké združenie Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) takmer 32 000 nehôd priemyselných vozíkov Pri priaznivých okolnostiach sa pri nehode poškodí len materiál. Najhorším scenárom sú zdravotné ujmy a ohrozenia života zamestnancov. Vždy ale vzniknú náklady – niekedy aj v enormnej výške. Bezpečnosť prevádzky a ochrana zdravia pri práci sú preto veľmi dôležité témy riadenia vnútropodnikového materiálového toku.

Spoločnosť Linde Material Handling rozvíja komplexnú bezpečnostnú filozofiu pod heslom „Zero Accident“. Cieľ: logistika so 100-percentnou elimináciou nehôd. Na tejto báze vyvíja spoločnosť Linde technické inovácie pre priemyselné vozíky, ako aj inteligentné asistenčné systémy, komplexné školiace programy a poradenské služby. Výsledkom sú všestranné riešenia, ktoré používateľom pomáhajú zvládať rôznorodé výzvy v oblasti modernej a bezpečnej intralogistiky.

Bezpečnosť ako štandard

Požiadavky kladené na priemyselné vozíky a operátorov sa sústavne zvyšujú. Vozíky musia prepravovať ťažké náklady, pokrývať veľké výšky zdvihu a pracovať rýchlejšie, flexibilnejšie a efektívnejšie. S rastúcimi požiadavkami stúpa aj riziko vzniku nehôd. Vysokozdvižné a skladové vozíky Linde majú preto už v štandardnej výbave množstvo prvkov zvyšujúcich aktívnu aj pasívnu bezpečnosť.

Elektrický vozík s ochranným rámom

Ochranný rám Linde

Napríklad ochranný rám na protizávažovom vozíku Linde poskytuje vodičovi vynikajúcu ochranu, pretože ochranná strecha a rám vytvárajú kompletne uzatvorenú, masívnu bezpečnú zónu. Vďaka horným naklápacím valcom sa zaťaženie nákladu rozloží rovnomerne na celú konštrukciu vozíka. Naviac, osadenie naklápacích valcov umožňuje použitie štíhlych profilov zdvíhacích stožiarov. Vďaka tomu majú vodiči optimálny výhľad. Na efektívnu ochranu vozíka proti prevráteniu pri akejkoľvek nakladacej alebo jazdnej situácii je celkový systém skonštruovaný tak, aby sa ťažisko nachádzalo čo najviac vpredu a čo najnižšie.

Pracovisko vodiča vozíka s meniteľným dosahom

Pracovisko vodiča vozíka s meniteľným dosahom

Porovnateľnými konštrukčnými detailmi, ktoré pomáhajú zlepšovať bezpečnosť, sú vybavené aj všetky priemyselné vozíky Linde. Pracoviská vodičov a operátorov sú navrhnuté tak, aby vodič vždy zostával celým svojím telom v rámci obrysu vozíka a aby mal používateľ súčasne zaistený neobmedzený výhľad do okolia.

Inteligentné asistenčné systémy

Bezpečnosť ale nedeterminuje len samotná technológia. Viac ako 90 percent nehôd je spôsobených ľudským zlyhaním. A presne toto je oblasť, ktorú pokrývajú asistenčné systémy pre vodiča od spoločnosti Linde Material Handling. Poskytujú vodičovi aktívnu podporu na bezpečné zvládnutie bežnej pracovnej praxe. Prostredníctvom riešení ako sú Linde SpeedAssist a Linde CurveAssist prispôsobí elektronika automaticky výstupný výkon motora a maximálnu rýchlosť podľa prostredia a jazdnej situácie.

Asistenčný systém Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot


Míľnikom vo vývoji bezpečnostných systémov je asistenčný systém Linde Safety Pilot. Ako inteligentný spolujazdec poskytuje systém vodičovi permanentne informácie o najdôležitejších parametroch. Sem patria okrem iného hodnoty ako aktuálna hmotnosť nákladu alebo maximálna možná výška zdvihu. Tým to však nekončí. Pri dosiahnutí limitov reaguje asistenčný systém Linde Safety Pilot aktívnymi zásahmi a zabráni chybám pri obsluhe.

Dynamic Mast Control

Dynamic Mast Control


Ďalšími príkladmi inteligentných asistenčných systémov sú riešenia ako Dynamic Mast Control alebo Linde BlueSpot. Dynamic Mast Control aktívne kompenzuje kmitanie stožiara. Vodiči vozíkov tak dokážu ovládať vozíky presne a bezpečne aj pri maximálnych výškach zdvihu a ťažkých nákladoch. Linde BlueSpot zase zvyšuje bezpečnosť v oblastiach, kde pracujú spoločne človek aj vozík v stiesnených priestoroch.

Bezpečnosť začína u vodiča

Dobre zaškolení vodiči sú rozhodujúcim faktorom pri znižovaní miery nehodovosti a škodovosti. Preto je ďalšou službou, ktorú ponúka spoločnosť Linde Material Handling tzv. Linde škola - komplexný školiaci a tréningový program pre vodičov – začiatočníkov aj špecialistov, a to pre všetky typy vozíkov. Ťažiskom je praktické vzdelávanie a rozširovanie kvalifikácie pre špecializovaných pracovníkov, ako sú vodiči, inštruktori a bezpečnostní technici. Spoločnosť Linde touto formou poskytuje podporu svojim zákazníkom pri kontinuálnom zlepšovaní ich intralogistiky.

Digitálny manažment flotily ako príspevok k bezpečnosti

Aplikácia Check softvéru na manžment flotily spoločnosti Linde

Aplikácia Pre-shift-check z prostredia softvéru connect:

Aj v rámci digitálnych riešení na správu vozového parku z prostredia softvéru connect: ponúka spoločnosť Linde množstvo funkcií na zvýšenie bezpečnosti vodiča. Vďaka personalizovanému ovládaniu prístupu môže prevádzkovateľ upraviť vozík individuálne podľa potrieb vodiča. V závislosti od kvalifikácie a účelu použitia môže napríklad obmedziť maximálnu rýchlosť. Vodič si zase pomocou aplikácie môže na začiatku práce skontrolovať stav svojho vozíka. Softvér connect: okrem toho ponúka: funkcie, ako sú elektronický monitoring škôd, automatizovaný prenos chybových kódov a analýza parametrov používania.

Orientácia na „Zero Accident“

Spojovacím článkom ponúk spoločnosti Linde Material Handling je filozofia „Zero Accident“. Ukrýva sa za ňou vízia 100-percentnej eliminácie nehôd v oblasti intralogistiky – pomocou výrobkov, ktoré sú konštruované tak, aby zvyšovali latku bezpečnosti, pomocou servisných ponúk, ktoré ľuďom umožnia optimalizáciu ich pracovného prostredia a pomocou inovačných digitálnych riešení poskytujúcich používateľom podporu pri kontinuálnom zlepšovaní procesov.