Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Ergonómia

Človek a technika v súlade
Vozík so spaľovacím motorom Linde v prevádzke

Ergonómia ako základný princíp

Ergonomický dizajn vysokozdvižných a skladových vozíkov má v spoločnosti Linde Material Handling dlhú tradíciu. Základným míľnikom sa stalo vyvinutie hydrostatického pohonu pred viac ako 50 rokmi. Technológia umožňuje jedinečne presné ovládanie a zjednodušuje prácu vodiča. Medzičasom vzniklo množstvo inovácií zameraných na potreby operátorov, ktoré redukujú zaťaženie vodiča a poskytujú mu viac komfortu a bezpečnosti. Princíp ergonómie sa v spoločnosti Linde stal rozhodujúcim faktorom aj pri vývoji vozíkov. Či už ide o bezpečnostné zariadenia, manažment flotily alebo servisné koncepty – celé úsilie je zamerané na perfektný súlad človeka a techniky.

Efektívna ochrana vodičov a operátorov

Hydrostatický pohon spoločnosti Linde

Hydrostatický pohon spoločnosti Linde je zárukou mimoriadne plynulej manipulácie

Vodiči a operátori vysokozdvižných a skladových vozíkov sú počas bežnej pracovnej praxe vystavení najrôznejším mechanickým vibráciám. Odborne sa nazývajú vibrácie na ľudský organizmus. Ide o vibrácie, nárazy alebo otrasy, ktoré vznikajú v bežnej prevádzke. Hoci sú jednotlivé vibrácie takmer nepostrehnuteľné – sumárne dokážu zaťažiť zamestnanca veľmi výrazne. Už viac ako 20 rokov preto spoločnosť Linde Material Handling intenzívne pracuje na vývoji technológií na efektívnu ochranu operátorov pred týmito vplyvmi. A úspešne: Výrobky spoločnosti Linde neredukujú parametre len pod úroveň zákonom stanovených limitov. Vozíky spoločnosti Linde získavajú aj v konfrontácii s konkurentami pravidelne najlepšie hodnotenie v nezávislých testoch.

Otočné pracovisko vodiča vozíka Linde

Extra dávka ergonómie – pracovisko vodiča vozíka Linde

Popri hydrostatickom pohone, ktorý okrem iného umožňuje mimoriadne šetrné zrýchľovanie a brzdenie, poskytuje vodičovi ochranu predovšetkým systematické oddelenie jednotlivých konštrukčných skupín. Ergonomický dizajn pracoviska vodiča sa tak stáva kľúčom k bezpečnej, komfortnej a efektívnej prevádzke. Pretože nízke zaťaženie vodiča prispieva k poklesu rizika vzniku nehôd, k redukcii výpadkov pre pracovnú neschopnosť a k zvýšeniu výkonnosti.


Presné a citlivé ovládanie

Vďaka patentovanému dvojpedálovému ovládaniu sa vozíky Linde ovládajú Linde maximálne citlivo a presne. Technickou platformou je hydrostatický pohon, ktorý prenáša výkon motora priamo na hnacie kolesá. Pravý pedál slúži na jazdu dopredu, ľavý na cúvanie. Pohon pracuje plynulo.

Dvojpedálové ovládanie na vozíkoch Linde

Dvojpedálové ovládanie zaručuje najlepší výkon.

Maximálne zrýchlenie sa reguluje automaticky. Len čo vodič uvoľní nohy z pedálov, vozík sa zastaví. Nemusí použiť brzdu. Pretože vodič má permanentný kontakt s pedálmi, disponuje sústavnou priamou spätnou väzbou o pohybe vozíka – v pravom zmysle slova mu skutočne preniká pod kožu.


Perfektné pracovisko

Pri vysokozdvižných a skladových vozíkoch spoločnosti Linde Material Handling tvorí človek a stroj jeden celok. Na všetkých typoch vozíkov sú všetky ovládacie prvky umiestnené tak, aby mal k nim používateľ ľahký prístup. Nezávisle od modelu je pracovisko vodiča optimalizované na konkrétny účel použitia alebo sa podľa neho môže upraviť. Príkladom sú nízkozdvižné paletové vozíky Linde T 20/T 25 SP. Vďaka technológii Linde e-Driver môžu byť pohodlne ovládané jednou rukou. Vodič stojí uvoľnene v uhle 45° na smer jazdy a má optimálny obvodový výhľad na trasu aj náklad.

Otočné pracovisko vodiča vozíka Linde

Celosvetový unikát – otočné pracovisko vodiča Linde

Jedinečným predajným argumentom vysokozdvižných vozíkov Linde je otočné pracovisko vodiča. Vďaka nemu má vodič dokonalý výhľad aj pri cúvaní bez toho, aby musel otáčať hlavu a trup. O ďalší komfort obsluhy sa postará systém Linde Load Control. Dve riadiace páky integrované do opierky umožňujú vodičovi jednoduché a presné ovládanie pracovnej a prídavnej hydrauliky vozíka.


Dizajn orientovaný na používateľa ako určujúci základný princíp

Ergonomický dizajn priemyselných vozíkov a pracovísk vodičov zostane ústrednou témou filozofie spoločnosti Linde aj v budúcnosti. Pretože v miere, v akej sa vďaka zvyšujúcej sa digitalizácii menia rozhrania interakcie medzi človekom a strojom, sa ekvivalentná vážnosť pripisuje dizajnu celého pracovného prostredia s orientáciou na používateľa. Úlohy siahajú od návrhu používateľských rozhraní asistenčných systémov, riadení a softvérových riešení až po využívanie mobilných informačných technológií na podporu vodiča a manažéra vozového parku.

Používateľské rozhranie softvéru na správu vozového parku connect:

Používateľské rozhranie softvéru na správu vozového parku connect: