Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Obsah

Linde Material Handling GmbH

Carl-von-Linde Platz

Schweinheimer Straße 34

D - 63743 Aschaffenburg

Telefón (Nemecko): +49 6021 99 0

Telefón (Slovenská republika) +421 32 74 609 14

E-mail: info@linde-mh.de (Nemecko)

E-mail: linde@linde-mh.sk (Slovenská republika)

Zastúpená vedením společnosti Linde Material Handling GmbH:

Andreas Krinninger (generalny riaditeľ), Christophe Lautray, Dr. Karoline Jung-Senssfelder, Dr. Konrad Pagenstert

Sídlo spoločnosti: Aschaffenburg

Registračný súd: Aschaffenburg HRB 9963

DIČ: DE 814809128

IČO: 040 22546700

Snažíme sa Vám poskytnúť presné a aktuálne informácie. Napriek všetkej snahe nemôže zaručiť správnosť a úplnosť obsahu týchto internetových stránok. Zodpovednosť za akékoľvek škody vrátane následných škôd, ktoré vznikli na základe použitia informácií zverejnených na týchto internetových stránkach, je vylúčená.

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov.

Za obsah odkazovaných stránok nesú výhradnú zodpovednosť ich prevádzkovatelia.

Copyright

Obrázky, ochranné známky a texty na týchto internetových stránkach sú chránené autorskými právami a inými právami priemyselného vlastníctva. Rozmnožovanie na účely predaja alebo na iné komerčné využitie nie je povolené. Pre súkromné osobné použitie aj iné nekomerčné účely je úplné alebo prípadné kopírovanie týchto internetových stránok povolené, pokiaľ nedôjde k zmenám ich obsahu.